Salát Gergely

 

 

 

 

 

 

Tudományos fokozatok, címek

PhD 2006 (Nyelvtudományok) ELTE
Habilitáció 2012 (Nyelvtudományok) ELTE


Kutatási terület

Ókori kínai jogtörténet

A régi Kína története

Modern kínai politika


Témakiírások

Modern kínai politika és nemzetközi kapcsolatok

Témavezetések

Abszolutóriumot szerzett hallgatók

Gulyás Csenge ELTE

Nagy Mariann ELTE

Fokozatot szerzett hallgatók

Folyamatban levő védések

Liu Yuan ELTE


Várható védések

Éltető Éva (50%) ELTE

Tokaji Zsolt ELTE

Tóth Bianka (50%) ELTE

Viczenti Mátyás ELTE

Muszka Katalin (50%) PPKE


Tagság tudományos testületekben


Díjak, kitüntetések


Oktatott órák tematikái


Rövid CV

A Pekingi 55. sz. Középiskolában töltött évei után a Peking Egyetem Jogi Karán megkezdett jogi tanulmányait 1996-tól a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi karán folytatta, ahol három szemesztert végzett. 1996–2001 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának kínai szakán, majd 2000-től ugyanezen egyetem történelem szakán tanult. 2001-ben az ELTE-n orientalista (kínai) szakos előadóként diplomázott.

2001–2004 között állami ösztöndíjjal részt vett az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának sinológiai programjában. 2006-ban Az ókori kínai Qin állam büntetőjogának rendszere című értekezésével summa cum laude doktori minősítést szerzett. 2012-ben habilitált.

1997–2001 között a Külkereskedelmi Főiskola (2000-től Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar) Távol-keleti Nyelvi és Kommunikációs Intézetében megbízott előadóként kínai üzleti és sajtónyelvet tanított. 1998 óta az ELTE BTK Kelet-ázsiai Tanszékén (2008-tól Kínai Tanszék) modern és klasszikus kínai nyelvet, filológiát, történelmet, irodalomtörténetet, országismeretet, politikát, taiwani történelmet tanít, korábban gyakornokként, megbízott előadóként, egyetemi tanársegédként, 2007 óta egyetemi adjunktusként.

2006-tól a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Központjának megbízott előadójaként kínai kultúrát, Taiwan történetét és kínai nyelvet oktat. 2013-tól a PPKE BTK Kínai Tanszékének egyetemi docense.

 

Publikációs lista (MTMT)


ODT adatlap

x