Schmal Dániel

 

 

 

 

 

Tudományos fokozatok, címek

PhD 2004 (Filozófiai tudományok) ELTE


Kutatási terület

A kora újkori filozófia története különös tekintettel az elmefilozófiára, a kora újkori teológia és filozófia határkérdéseire, a szabad akarat, a determinizmus és a kauzalitás problémáira


Témakiírások

Észközösség és politika a felvilágosodás korában

A kora újkori teológia és filozófia határkérdései

A kora újkori filozófia története

Emlékezet és emlékezetpolitika a kora újkorban és napjainkban

Természet és társadalom Hobbes és Spinoza, valamint Rousseau és Hume gondolkodásában

 

Témavezetések

Abszolutóriumot szerzett hallgatók

Fokozatot szerzett hallgatók

Folyamatban levő védések


Várható védések

Balogh Dávid


Tagság tudományos testületekben

Magyar-Francia Filozófiai Társaság
Magyar Ókortudományi Társaság


Díjak, kitüntetések


Oktatott órák tematikái


Rövid CV

Tanulmányok, végzettségek
Latin szakos előadó, ELTE BTK, 1994.
Filozófia szakos előadó, ELTE BTK, 1998.

Egyetemi oktatói és tudományos pálya
1996-tól PPKE BTK, Latin Tanszék, Filozófiai Intézet (tanársegéd, 2005. adjunktus, 2008. docens)
1995–1998. MTA Ókortudományi Kutatócsoport (tudományos segédmunkatárs)
1998–2003. Miskolci Egyetem Filozófiatörténeti Tanszék (megbízott előadó)
2002-2005. MTA Filozófiai Intézet (tudományos segédmunkatárs)
2004. ELTE Eötvös József Collégium Filozófiai Műhely (megbízott előadó)
2005-2008. MTA Filozófiai Intézet (posztdoktori ösztöndíjas kutató)
2007-2008. ELTE BTK Filozófiai Intézet Doktori Iskola (megbízott előadó)

 

Publikációs lista (MTMT)


ODT adatlap

x