Szigetvári Tamás

 

 

 

 

 

Tudományos fokozatok, címek

PhD 2008 (Politikatudományok) BKÁE


Kutatási terület

EU bővítése és szomszédságpolitikája, világgazdasági folyamatok regionális hatásai, Törökország és az arab országok gazdasági fejlődése, az olasz gazdaság, infrastruktúrák összehasonlító elemzése, magyar regionális gazdasági fejlődés


Témakiírások

Fejlődés-tanulmányok (Development studies)

Az Európai Unió bővítési- és szomszédságpolitikája

Témavezetések

Abszolutóriumot szerzett hallgatók

Fokozatot szerzett hallgatók

Folyamatban levő védések


Várható védések

Dávid Ágota (50%)

Tikos Anita

Szabó Krisztina


Tagság tudományos testületekben


Díjak, kitüntetések


Oktatott órák tematikái


Rövid CV

Szigetvári Tamás 1996-ban végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Nemzetközi tanulmányok szakirányán. Multidiszciplináris társadalomtudományi PhD fokozatát summa cum laude minősítéssel 2003-ban szerezte meg ugyanitt, doktori disszertációját az Euro-mediterrán Partnerség témakörében írta.

1996 óta az MTA Világgazdasági Kutatóintézetében dolgozik, 2003 óta tudományos főmunkatársként. Fő kutatási területei: Infrastruktúrák, szolgáltatások nemzetközi összehasonlításban; regionális fejlődés Magyarországon és a világgazdaságban; az Európai Unió bővítése és szomszédságpolitikája; Törökország, a Dél-Mediterráneum és a Kaukázus országainak gazdasága. 2002 és 2010 között a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Karának adjunktusa, majd docense volt, itt: International economics; Global business environment; Nemzetközi gazdaságtan; Világgazdasági régiók; Integrációelmélet és az EU gyakorlata tárgyakat oktatott.

Ösztöndíjasként hosszabb időt külföldön Tuniszban, a Habib Boughiba Intézetben (MÖB, 10 hónap, 1993-94), illetve Hamburgban, a Deutsches Orient Institutban (DAAD, 10 hónap, 1999-2000) töltött.

 

Publikációs lista (MTMT)


ODT adatlap

x