Tóta Péter Benedek

 

 

 

Tudományos fokozatok, címek

PhD 1997 (Irodalom- és kultúratudományok) MTA
CSc 1997 (Irodalom- és kultúratudományok) MTA


Kutatási terület

1: Morus Tamás életműve. A szerző írás- és gondolkodásmódját vizsgálom

2: A modernizmus idejében és utána alkotó szerzők írásmódját és szövegeik jelentésszerkezetét vizsgálom


Témakiírások

Angol irodalom a 20. században

Keresztény humanizmus a kora 16. századi Angliában

Kora-modern utópiák

Témavezetések

Abszolutóriumot szerzett hallgatók

Dabis Melinda

Fokozatot szerzett hallgatók

Szederkényi Éva Katalin

Folyamatban levő védések


Várható védések


Tagság tudományos testületekben


Díjak, kitüntetések


Oktatott órák tematikái


Rövid CV

Tóta Péter Benedek 1976-ban érettségizett Pannonhalmán, 1982-ben fejezte be teológiai tanulmányait Pannonhalmán, 1987-ben kapott angol-magyar nyelv- és irodalomtanári oklevelet az ELTE-n, 1994-ig a győri Bencés Gimnáziumban tanított, 1994 óta a PPKE BTK Angol Tanszékén tanít angol irodalmat, 1997-ben szerzett kandidátusi fokozatot az MTA-n, kettő OTKA kutatásban vett részt. Kutatásai: Morus Tamás és a keresztény humanizmus, valamint a modernizmussal kezdődő angol költészet.

 

Publikációs lista (MTMT)


ODT adatlap

x