Órarend

Felhívjuk a 2016. szeptember 1. előtt indult képzésben résztvevő doktoranduszaink figyelmét, hogy a harminc-harminc kreditnyi tanegységet tartalmazó politikaelméleti pillér és politikai filozófia pillér tantárgyai nem variálhatóak; egy pillért kell választani, és mind a harminc kreditet abból a pillérből kell teljesíteni.  A doktori fokozat megnevezése a választott pillérek alapján történik: PhD politikai filozófiából illetve PhD fokozat politikatudományból.

 

 

Tantárgyleírások

x