Közszolgálati média szerkesztő (2 féléves)

Regisztrációs szám: FF/1870-2/2014

Indítási határozati szám: FF/1870-4/2014

Jelentkezési határidő: a képzést nem indítjuk

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közszolgálati média szerkesztő
A képzésért felelős oktató: DDr. Kovács Ákos

A képzés célja, elsajátítandó kompetenciák:
Olyan alkotó újságírók képzése, akik minőségi munkájukkal tevékenyen hozzá tudnak járulni a közszolgálati média megerősödéséhez, akik a képzést követően képesek lesznek az irántuk támasztott társadalmi elvárásoknak megfelelő szakmai szinten eleget tenni. A képzés számol a hagyomány, a kultúra, a személy értékelvű elköteleződéseivel, melyek kifejezetten a közösségek iránti felelősségre, a szolidaritásra és folyamatos megújulásra oktatják, nevelik a programban résztvevőket. Az oktatás gyakorlatorientált, a közszolgálati médiával szoros együttműködésben szervezett szakmai gyakorlat segítségével biztosítja a hallgatók számára a megfelelő szintű ismeretek elsajátítását, a közszolgálati normák különböző műsorok készítésén keresztül történő begyakorlását.

a) Ismeretbeli kompetenciák:
• jól hasznosítható interdiszciplináris szaktudományos ismeretek, amelyek egyaránt kiterjednek a tömegmédia bölcsész- és társadalomtudományos megközelítéseire
• képességek a közösségi és a közéleti kommunikáció folyamatainak sokoldalú bemutatására
• nemzetközi kitekintés a médiarendszerekre és médiapolitikára
• a közszolgálati média működésének és mai kihívásainak ismerete

b) Gyakorlati kompetenciák:
• képes szakmailag tájékozódni a tömegmédia egyes területein
• alkalmas a közszolgálati média különböző munkaköreinek betöltésére
• az alkotói munka során képes tematizálni, illetve módszertani alapossággal vizsgálni és elemezni a tömegmédia működését, működtetését
• képes létrehozni, illetve részt venni médiaműhelyekben, különböző média-projektekben

c) Személyi kompetenciák:
• jó kommunikációs készség
• nagyfokú motiváció, probléma-, és szociális érzékenység
• nyitottság a szakmai újdonságok megismerésére
• kreativitás és fantázia
• jó problémamegoldó képesség
• elemző képességek

Képzési terület: Bölcsészettudomány

Tantárgylista

Értékelési, ellenőrzési módszerek: Minden félév végén gyakorlati jegyek, kollokviumok.

A felvétel feltétele:
• BA szintű diploma
• írásbeli felvételi
• felvételi elbeszélgetés

Az írásbeli felvételi időpontja:
helyszín: PPKE BTK – Sophianum, 209-es terem (1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1.)

Szóbeli felvételi beosztás kiértesítés:

A szóbeli felvételi - casting időpontja: 
helyszín: MTVA - Stúdió (1037 Budapest, Kunigunda útja 64.)

A képzés tervezett kezdete:

A képzés díja: 75 000 Ft /félév
A képzés időtartama: 2 félév
A képzés gyakorisága: hetente péntek és szombat
A képzés helyszíne: Budapest

Jelentkezés módja: Jelentkezési lapon
csatolandó dokumentumok:
• diploma másolat (angol nyelven is, ha van)
• önéletrajz
• motivációs levél
• 9000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat (befizethető banki átutalással az OTP 11707024-20433873 számlaszámra. A bizonylaton kérjük feltüntetni a választott képzés nevét.)

Postacímünk
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Oktatáskoordinációs és Külügyi Osztály
2081 Piliscsaba, Egyetem u. 1.

További információ
szakiranyu@btk.ppke.hu
26/577-000/2717

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul. A jelentkezési díjat nem áll módunkban visszatéríteni!

x