Társadalomtudományi, jogi, gazdasági és bölcsészettudományi szakfordító angol nyelvből

Létesítési határozati szám: OH-FHF/566-6/2009.

Indítási határozati szám: OH-FHF/566-7/2009

Jelentkezési határidő: -

Szóbeli alkalmassági vizsga: .......................

Beiratkozás:

Első konzultáció:

A képzésért felelős oktató: Somló Ágnes

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
Társadalomtudományi, jogi, gazdasági és bölcsészettudományi szakfordító angol nyelvből

A képzés célja, elsajátítandó kompetenciák:
Olyan angol nyelvi szakfordítók képzése, akik magas szinten képesek ellátni az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre. Az írott forrásnyelvi szöveget nyelvileg helyesen, tartalmilag és stilárisan pontosan vissza tudják adni a célnyelven, és ismerik a nyelvi közvetítés protokolláris és etikai szabályait, illetve szerzői jogi szabályait.

Képzési területek:
Multidiszciplináris társadalomtudomány
Nyelvtudományok

Tantárgylista

Értékelési, ellenőrzési módszerek:
A féléveket a tanterv szerint gyakorlati jegy, kollokvium vagy szigorlat zárja. A hallgatók záróvizsgát tesznek, amely tartalmazza a tanulmányi időszak utolsó részében készítendő szakdolgozat megvédését is. A diplomamunka részei: a diplomamunka megvédése, zárthelyi fordítás: 3000 betűhely terjedelmű szöveg fordítása idegen nyelvről magyarra, 1500 betűhely terjedelmű szöveg fordítása magyarról idegen nyelvre, írott szöveg szóbeli fordítása idegen nyelvről magyarra.

A jelentkezés feltétele:
Az alábbi kritériumok egyike:
  • anglisztika alapszak és szakirány (BA)
  • legalább főiskolai szintű angol nyelv és irodalom szakos/tanári oklevél
  • angol nyelvterületen szerzett legalább BA-végzettség
  • egyéb felsőfokú végzettség + felsőfokú C típusú angol nyelvvizsga (illetve annak megfelelő, az intézmény által elfogadott  nyelvvizsgák)
További feltételek:
  • alapvető számítógépes ismeretek (WORD, Internet) 
  • sikeres szóbeli alkalmassági vizsga (beszélgetés)

A képzés tervezett kezdete: 2015. szeptember
A képzés díja: 160.000 Ft /félév
A képzés időtartama: 3 félév
A képzés gyakorisága: kéthetente pénteken déltől, szombaton egész nap
A képzés helyszíne: Piliscsaba

Jelentkezés módja: Jelentkezési lapon
csatolandó dokumentumok:
  • diplomamásolat (angol nyelven is, ha van)
  • 9000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat (befizethető banki átutalással az OTP 11707024-20433873 számlaszámra. A bizonylaton kérjük feltüntetni a választott képzés nevét.)
     


Postacímünk
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Oktatáskoordinációs Osztály (Quaestura 016.)
2081 Piliscsaba, Egyetem u. 1.


További információ
szakiranyu@btk.ppke.hu

Trangerné Szekeres Renáta – oktatásszervező asszisztens
Telefon: +3626577000 /2018
E-mail: szekeres.renata@btk.ppke.hu

 

A szakfordító-képzésben résztvevő diákok elhelyezkedését a fordit.hu fordítói közösség segíti. A diákok munkaerőpiaci beilleszkedését három hónapos térítésmentes, tiszteletbeli tagsággal támogatja.

 
A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul, a jelentkezési díjat viszont nem áll módunkban visszatéríteni!
x