Vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Indítási határozati szám: OH-FHF/1908-2/2009

Jelentkezési határidő: -

A képzés alapítója: Dr. Hoffmann Rózsa

A képzés szakmai vezetője: Kaposi József

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Szakvizsgázott pedagógus (vizsgaelnöki szakértő)

A képzés célja:
Minden pedagógus számára biztosítani kívánjuk a szakmai továbbképzés és felfrissülés lehetőségét oly módon, hogy közben megszerezze a közoktatásban a kiválasztott szakterület ellátásához szükséges tudást és szakvizsgát. A gyakorlati tevékenységük tapasztalataira építve a képzés során a pedagógusok felkészülnek a vizsgák tervezési és szervezési feladatainak ellátására.

A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:

  • a vizsgák tervezése, vizsgaszervezési eljárások,
  • az esélyegyenlőség biztosítása,
  • stressz és megküzdés pszichológiai jellemzői.


Képzési terület:
Pedagógusképzés

Tantárgylista

Értékelési, ellenőrzési módszerek:
Az I-II-III. szemeszterben egy-egy félévzáró dolgozat írása a speciális kollégium keretében.
A félévek végén sikeres kollokviumok, szigorlatok, gyakorlati jegyek és záróvizsga.
A választott szakiránynak megfelelő szakdolgozat.

A jelentkezés feltétele:

  • 2006. előtti képzési rendszerben szerzett főiskolai szintű tanári szakképzettség, valaminthárom év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat,
  • 2006. előtt szerzett egyetemi szintű tanári oklevél, illetve 2006. utáni képzési rendszerben tanári mesterképzési szakon szerzett oklevél (bármely szakképzettséggel), valaminthárom év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat.


A képzés tervezett kezdete: -
A képzés díja:
- 130 000 Ft /félév

A képzés díja második szakiránytól:
- 65.000 Ft/félév* azoknak, akik első szakvizsgájukat a PPKE BTK-n szerezték;
- 130.000 Ft/félév* azoknak, akik rendelkeznek már szakvizsgával (az általunk meghirdetett szakirányok egyikével), de azt máshol szerezték.

*
- Kreditelismerés adható az I. évfolyam tantárgyainak teljesítése alól, ha az adott tantárgy tartalmával legalább 75%-ban megegyező tartalmú tantárgyat a hallgató egyetemen vagy főiskolán 5 éven belül hallgatott és abból érdemjegyet szerzett.
- Azok, akik a PPKE BTK képzésén teljesített pedagógus szakvizsgájukról kiállított oklevéllel rendelkeznek, a II. évfolyam tantárgyai alól is kérhetnek felmentést, és csak az új szakirányuknak megfelelő és előírt tantárgyakat kell elvégezniük.
- Azoknak, akik nem a PPKE BTK által kiállított szakvizsgát tanúsító oklevéllel rendelkeznek, a teljes II. évfolyamot (3. és 4. szemesztert) kötelező elvégezniük.
- A kreditelismerést erre kialakított formanyomtatványon (letölthető a Kar honlapjáról) kell kérni az elismerés indokául szolgáló indexmásolat, és az érintett tantárgy hivatalos tárgyleírásának egyidejű csatolásával a Kreditátviteli Bizottságtól.
- Félévzáró dolgozat, tréning, szigorlat, szakdolgozat és záróvizsga alól felmentés nem adható. (A tréning és a szigorlat alól a PPKE BTK-n szakvizsgázott, és újabb szakirányon továbbtanuló hallgatók kérésükre felmenthetők. )
- Kreditelismerést október 01-ig/március 01-ig lehet kérni a fentiek szerint.
A képzés időtartama: 4 félév
A képzés gyakorisága: félévente 5 alkalom (péntek- szombat)
A képzés helyszíne: Budapest


Jelentkezés módja:
Jelentkezési lapon

csatolandó dokumentumok:

  •  diplomamásolat (pedagógus végzettségről! (angol nyelven is, ha van))
  • munkáltatói igazolás pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves szakmai gyakorlatról
  •  9000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat (befizethető banki átutalással az OTP 11707024-20433873 számlaszámra. A bizonylaton kérjük feltüntetni a választott képzés nevét.)


Postacímünk
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Oktatáskoordinációs és Külügyi Osztály
2081 Piliscsaba, Egyetem u. 1.


További információ
szakiranyu@btk.ppke.hu

 

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul, a jelentkezési díjat nem áll módunkban visszatéríteni!

Hallgatói információk -

x