Az MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport könyvbemutatója 2019. március 20.

Csíky Balázs: Serédi Jusztinián, Magyarország hercegprímása (szerk: Tóth Krisztina) Budapest, 2018. című könyv bemutatója

A kötet a Kutatócsoport Collectanea Studiorum et Textuum sorozatának I/3. köteteként, illetve az MTA Magyar Történelmi Emlékek Értekezések sorozatának tagjaként jelent meg.

A szerző, a fiatalon elhunyt történész, Csíky Balázs, aki 1978-ban született Budapesten. A pannonhalmi bencés gimnáziumi évek után az ELTE Bölcsészettudományi Karán szerzett diplomát 2003-ban történelem és levéltár, valamint 2004-ben politológia szakon. 2003-ban az OTDK-n első helyezért ért el, és az egyetemi évek alatt végzett kiemelkedő tudományos munkásságáért Pro Scientia Aranyérmet kapott. Doktori fokozatot 2010 őszén szerzett az ELTE-n a Serédi Jusztinián hercegprímásról írt disszertációjával. 2015-től Bolyai-ösztöndíjas tudományos munkatársként kapcsolódott be az MTA-PPKE "Lendület" Egyháztörténeti Kutatócsoport munkájába. Mindeközben folyamatosan dolgozott doktori dolgozatának továbbfejlesztésén is, a kézirat véglegesítését azonban 2016-ban bekövetkezett halála miatt már nem tudta befejezni. E munkát kollégája, Kutatócsoportunk tagja, Tóth Krisztina vállalta magára. Így készült el a jelenlegi kötet, amely átfogóan mutatja be Serédi Jusztinián életének eddig kevésbé ismert részleteit, főpásztori és kánonjogászi munkásságát, valamint a Horthy-korszakban betöltött politikai szerepét. Csíky Balázs könyve az első olyan monográfia, amely a gazdag és sokrétű forrásanyagból szintézist alkotva egységében vizsgálja Serési hercegprímási tevékenységét.

x