Szövegszerkesztési szabványok

A konferencián elhangzott és a Doktori Iskolák vezetői által jóváhagyott előadásokat konferencia-kötetben tervezzük kiadni. A tanulmányok leadási határideje: február 29. A tanulmányok terjedelme max. 22.000 karakter legyen!

A tanulmányokat és a féloldalas angol rezümét a doktoranduszkonferencia@btk.ppke.hu címre várjuk.

Kérjük, hogy az alábbi szövegszerkesztési szabványokat vegyék figyelembe:

 

Irodalomtörténeti Doktori Iskola

Az Irodalomtörténeti Közlemények címleírási és jegyzetelési alapelvei szerint kérik a tanulmányokat.

 

Nyelvtudományi Doktori Iskola

A Magyar Nyelvőr folyóirat előírásai szerint kérik a tanulmányokat.

 

Politikaelméleti Doktori Iskola

 

Történelemtudományi Doktori Iskola

A Századok folyóirat közlési szabályzata szerint kérik a tanulmányokat. A részletes szerkesztési elvek a 2-4. oldalon találhatók.

 

x