Könyvújdonság a csíki székelyek vallásosságáról 2019. március 2.

Fejes Ildikó „A vallásosság történelmi és szociológiai dimenziói Csíkban” című könyve a közelmúltban jelent meg Erdélyben. A kiadvány a PPKE BTK-n summa cum laude fokozattal megvédett doktori értekezés némileg átdolgozott változata.

A szociológus szerző a KALOT Népfőiskola és Felnőttképzési Egyesület csíkszeredai irodavezetője és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem oktatója.

A monográfia részletes képet ad a mai, meglehetősen szekularizált Európa vallásszociológiai térképén szigetjelenségnek számító, még ma is erőteljesen egyházias jellegű csíki vallásosságról, és ez a kép örvendetesen sokrétű. Alapja egy mintegy 600 fős reprezentatív minta alapján kialakított jelenkori állapotrajz a katolikus csíki székelység vallásgyakorlási szokásairól, istenhitéről, a Katolikus Egyházról és a lelkipásztorokról alkotott véleményéről, valamint a vallásosságnak a lokális identitásba való beágyazottságáról. Ennek a szociológiai elemzésekből, kelet-közép-európai összehasonlításokból összeálló képnek egyedi történeti értéke van: későbbi, hasonló módszerekkel végzett kutatások összehasonlítási alapját képezheti.

A szerző ugyanakkor a könyv első felében a jelenlegi állapothoz vezető történelmi utat is részletesen ismerteti a vonatkozó művelődés-, társadalom- és vallástörténeti és ferences rendtörténeti előzmények interdiszciplináris bemutatásával.

A könyv borítóján stílszerűen a húsvéti ételszentelésre várók végtelen sora látszik Csíkszereda főterén, a csíksomlyói kegytemplom sziluettjével. A kiadvány a magyarországi könyvkereskedelemben egyelőre nem elérhető, viszont rövidesen a nagyobb szakkönyvtárakban megtalálható lesz.

Fejes Ildikó: A vallásosság történelmi és szociológiai dimenziói Csíkban
Státus Kiadó, Csíkszereda, 2018, 259 oldal

Szöveg: Gereben Ferenc

Forrás: Magyar Kurír

x