Francia Kapcsolat ‒ komparatisztikai, interdiszciplináris kutatócsoport és kulturális műhely


A kutatócsoport (konferenciák, felolvasóestek, kiállítások, kötetek) célja, hogy a magyar kutatókat és közönséget közvetlen kapcsolatba hozza a francia kutatókkal, művészekkel és közönséggel. A rendezvények és kiadványok kultúratudományos megközelítése – összehasonlító irodalomtudomány és esztétika, retorika, művészettörténet, filozófia, antropológia, pszichokritika stb. –, valamint a felvetett tematika − szöveg, tér, idő, történelem, poétika stb. − garancia arra, hogy az interdiszciplináris szemlélet és módszer érvényesüljön a problémafelvetésekben és elemzésekben. A kutatócsoport könyvsorozat megindítását tervezi, hogy rávilágítson a francia és a magyar kultúra találkozási pontjaira.

Vezető kutatók:


Kutatók:

 • Botos Máté (PPKE BTK, Nemzetközi és Politikatudományi Intézet)
 • Schmal Dániel (PPKE BTK, Keresztény Filozófiai Intézet)


Csatlakozott kutatók:

 


Események


2017

 • A trauma reprezentációi - Les fables du trauma
  • 2017. május 26-27.
  • Pluridiszciplináris nemzetközi konferencia
  • a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Francia Kapcsolat kutatócsoportja és a Paris 3 Sorbonne nouvelle Egyetem THALIM (Théorie et histoire des arts et des littératures de la modernité) kutatócsoportja közös szervezésében
 • Jean-Luc Nancy à Budapest
  • 2017. március 28-29.
  • A korunk Kantjaként is ismert francia filozófus, Jean-Luc Nancy munkásságának szentelt nemzetközi konferenciára kerül sor a Sophianumban.

2016

2015

 • "Szerelem, Töredékek" Workshop
  • 2015. december 15.
  • A francia Roland Barthes (1915-1980) Beszédtöredékek a szerelemről c. könyvének értelmezése és körbejárása non-verbális eszközökkel (mozgás, tánc, performansz stb.) kombinálva
 • A szöveg kijáratai ‒ Roland Barthes 100
  • 2015. december 14-15.
  • Symposium franco-hongrois intitulé Les sorties du texte, organisé à l'occasion du centenaire de la naissance de Roland Barthes
 • L'image est l'oeil de l'histoire
  • 2015. július 2-5.
  • Francia-kínai filozófiai konferencia, Xi'an Jiaotong Egyetem (Xi'an, Kína)
 • Az álmodó ember
  • 2015. április 17-18.
  • Nemzetközi interdiszciplináris konferencia, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Francia kapcsolat Kutatócsoport (Budapest) & RETINA International (AIAC Paris 8)
  • Felhívás


2014


2013

 


Pályázatok

 • OTKA pályázatok:
 • KAP pályázatok:
  • KAP-1.1-14/001: Észlelés, alkotás, teremtés (A fenomenológia, a pszichológia, az esztétika és a teológia módszerei a jelenkori társadalom- és humántudományokban). Egyetemközi és nemzetközi interdiszciplináris kutatási pályázat
  • KAP-1.9-14/006 : konferencia pályázatok:
   • Álom, képzelet, vizualitás (nemzetközi, interdiszciplináris konferencia, 2015. március)
   • In memoriam Jacques Derrida (jubileumi nemzetközi kétnapos konferencia Jacques Derrida halálának 10. évfordulójára, PPKE BTK és PTE, 2014. október)
  • KAP-1.9-14/018 : konferencia pályázatok:
   • Észlelés, alkotás, teremtés (összegyetemi interdiszciplináris konferencia, 2015. január-február) - Felelősök: Ádám Anikó, Radvánszky Anikó, Armando Nuzzo
   • « Mindent láttam » — Hommage à Marguerite Duras (konferencia az írónő születésének 100. évfordulója alkalmából, 2014. október)
  • Egyéni pályázatok:
   • KAP-1.2-14/010: Ádám Anikó: Katedrális a szakrális, esztétikai és publikus tér határán
   • KAP-1.2-14/021: Radvánszky Anikó: Szabálytalan olvasás. Szenzualitás, kritikai gondolkodás és etika kapcsolódási pontjai a kortárs filozófiban és kultúratudományban

 


Publikációk

 • Anikó Ádám, Anikó Radvánszky, François Soulages (dir.):
  L'homme qui rêve. Paris: L'Harmattan, 2015.

 

 

 

 

 

 

 • Anikó Ádám, Enikő Sepsi, Stéphane Kalla (dir.):
  Contempler l'infini. Paris: L'Harmattan, 2015.

 

 

 

 • Ádám Anikó, Radvánszky Anikó (szerk.):
  Térérzékelések, térértelmezések. Kijárat Kiadó, 2015.
x