MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport 1. egyetemi műhelyszemináriuma 2017. október 6.

A Kutatócsoport programadó tanulmánykötetének bemutatója, közép és kora újkori tanulmányai előadása egyetemi graduális és posztgraduális oktatás keretében

A kötet: TUSOR PÉTER–SZOVÁK KORNÉL–FEDELES TAMÁS (szerk.), Magyarország és a római Szentszék. II: Vatikáni magyar kutatások a 21. században (Collectanea Vaticana Hungariae I/15), Budapest–Róma 2017.

Az előadások: Tusor Péter: Magyar történeti kutatások a Vatikánban (19–21. század ) – Fedeles Tamás: Az Apostoli Kamara adószedői Magyarországon a 14. században – Nemes Gábor: Központ és periféria. A magyar egyházmegyék kapcsolattartása a pápasággal a győri püspökség példáján – Lakatos Bálint: Követrangsorok és rangviták a középkor végi pápai udvarban – Kanász Viktor: Fráter György meggyilkolása és az 1550-es évek Habsburg-pápai diplomáciai kapcsolatai – Kruppa Tamás: Giovanni Argenti S.I. és Erdély

2017. október 11., szerda, 10.00–14.00 óra (106. és 117. sz. terem)
PTE BTK, Történettudományi Intézet, 7624 PÉCS, Rókus u. 2.
Az alkalom nyilvános, minden érdeklődőt hívunk és várunk!

x