Tehetségtámogatás a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kilenc tudományágában

 
 
A TÁMOP 4.2.2. B-10/1. „TEHETSÉGTÁMOGATÁS A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM KILENC TUDOMÁNYÁGÁBAN” PROJEKT RÖVID BEMUTATÁSA[1]

A pályázati projekt a tehetségtámogatás egyetemi műhelyeinek fejlesztését célozza a minőségi tudományos utánpótlás-nevelés érdekében. A megcélzott eredmények hozzájárulnak a hazai és európai felsőoktatási szféra megerősítéséhez K+F+I+O- területen, másrészt segítik a magyar és európai gazdaság különböző szektorainak ellátását magasan kvalifikált humán erőforrással. Mindezek részét képezik a gazdaság növekedési pályára állítását, a foglalkoztatási helyzet javítását célzó törekvéseknek.

A közvetlen cél a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hat doktori iskolájának, három tudományos diákkörének és egy partner szakkollégiumnak a támogatása, ezzel a hallgatók ösztönzése tehetségük kibontakoztatására. A projekt lényege a felsorolt műhelyek önálló tevékenységének és együttműködésének fejlesztése az emberközpontú kutatás és a multidiszciplináris megközelítés jegyében.

A mester- és doktori képzést közvetlenül érintő projekt a hallgatók, doktoranduszok meglévő igényeit szolgálja, létjogosultságát pedig alátámasztják a gazdasági szereplők, a kormányzat és az EU deklarált érdekei, céljai. A pályázat emellett illeszkedik az egyetemi IFS-ben foglaltakhoz is.
A projekt közvetlen célcsoportjai a PPKE tehetséges hallgatói, a műhelymunkában résztvevő oktatók, kutatók, de közvetett módon nagy számú, a K+F+I+O területén érdekelt további szereplő is érintett.

A projekt mind szakkollégiumi, mind TDK, mind pedig doktori iskolai viszonylatban tartalmaz képzési/kutatási programokat, disszeminációs tevékenységeket, infrastruktúra- és humán erőforrás-fejlesztést. A megvalósítandó tevékenységek indokoltak, az igényeket célozzák, az egyes képzési szintek egymásra épülő működését segítik.

A projekt megvalósításához szükséges szaktudás és szakmai tapasztalat belső és külső erőforrásokkal biztosított. Az eredmények fenntarthatóságát szilárd intézményi háttér, folyamatos kapcsolati tőke-bővítés és forrásszerző tevékenység támogatja. A projekt kockázatai kezelhetőek, a társadalmi tájékoztatás külön programelemként jelenik meg. Az előkészítés, megvalósítás és utánkövetés időszakaiban egyaránt érvényesülnek a releváns esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági kritériumok.
 

[1] Forrás: TÁMOP 4.2.2. B-10/1. „Tehetségtámogatás a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kilenc tudományágában” című megvalósíthatósági tanulmány, 2. oldal.

 

 

 

 

 


x