Szepessy Tibor tanár úr halálára 2018. május 16.

(1929-2018)

Fájó szívvel, megrendültem tudatom, hogy kedves tanárunk és kollégánk, Szepessy Tibor, a PPKE BTK Görög Tanszékének volt vezetője elhunyt. Szepessy tanár úr a Kar megalakulásának első percétől páratlan odaadással tanította az egyetem magyar-, görög- és latinszakos hallgatóit, s akik óráit látogatták, egyetemi éveik felejthetetlen élményének tartották előadásait, amelyeket lebilincselő előadásmódja és lenyűgöző tárgyi tudása, precizitása és érzékenysége tettek varázslatossá. Nem volt könnyű élet az övé. Szilárd állhatatossága és embersége arra predestinálta, hogy mindig az igaz oldalon álljon, jó ügyet szolgáljon, amiért az egyik intézményből kizárták, a másikból elbocsátották. Ítélték szilenciumra és köszönet nélkül nyugdíjazták. De a megaláztatások nem tudták megalázni, nem tudták megtörni. Hivatalos elismerést alig kapott, pedig a mostoha körülmények és minden nehézség és akadály ellenére is töretlenül végezte tudósi és tanári munkáját, ez utóbbit akkor, ha hagyták. A görög regény, a görög és római irodalom kiváló kutatója volt, lebegően finom tollú, a magyar nyelvvel mesterien bánó műfordító, aki utolsó éveiben is számos kötettel örvendeztette meg olvasóit. A munka, kedves auktorai és az őt rajongásig szerető hallgatói, tanítványai talán kárpótolták. Emlékét valamennyiünk számára is követendő emberi és tudósi példaként kegyelettel őrizzük.

Takács László
Klasszika Filológia Tanszék

x