Név

KT tagság

Beosztás

Szervezeti egység

Dr. Birher Nándor Máté

a KT elnöke

dékán

 

Kováts Gergely

hivatalból tag

gazdasági igazgató

Gazdasági Igazgatóság

Bernát Barnabás Ferenc

hivatalból tag

elnök

HÖK

Dr. Őze Sándor

választott tag

egyetemi tanár

Történettudományi Intézet

Dr. Botos Máté

választott tag

egyetemi docens

Nemzetközi- és Politikatudományi Intézet

Dr. Pintér Károly

választott tag

egyetemi docens

Angol-Amerikai Intézet

Dr. Bank Barbara

választott tag

egyetemi adjunktus

Történettudományi Intézet

Dr. Reuss Gabriella

választott tag

egyetemi adjunktus

Angol-Amerikai Intézet

Dr. Hajdu Gábor

választott tag

dékáni hivatalvezető

Dékáni Hivatal

Dr. Cser András

kinevezett

egyetemi tanár

Angol-Amerikai Intézet

Dr. Kőszeghy Miklós

kinevezett

dékánhelyettes

 

Dr. Kozma Gábor

kinevezett

dékánhelyettes

 

Dr. Major Balázs

kinevezett

dékánhelyettes

 

Dr. Nemesi Attila László

kinevezett

dékánhelyettes

 

Dr. Takács Miklós

kinevezett

egyetemi tanár

Régészettudományi Intézet