A BTK karácsonyi ünnepségén 79 tanár és hivatali munkatárs közösen mondott imát a békéért. Az imádság a kari adventi koszorú gyertyáinak meggyújtása során szólalt meg Birher Nándor dékán és Kozma Gábor lelkiségi dékánhelyettes vezetésével, biztatva annak megismétlésére családi körben is.

 

 

December 8-án, a szeplőtelen fogantatás ünnepén a BTK Vitéz János Tanárképző Központ tanárai egy budapesti találkozón közös imában kérték Szűz Mária közbenjárását, hogy legyen vége a háborúknak, szomszédunkban és a világban mindenhol, hogy a békétlenkedők békességre találjanak.

 

Ima háború idején

Uram, bocsásd meg nekünk, hogy csak a szükség idején fordulunk teljes szívvel hozzád. Bocsásd meg, hogy csak a bajban ismerjük fel, nálad a segítség, s meghallgatod azt, aki hozzád kiált. Vedd le, Uram, rólunk bűneinket, és ne taszíts el minket vétkeinkkel együtt. Hiszen Nálad az irgalom, és teljes Nálad a szabadulás. Most már megdöbbenve látjuk – bár mondtad, de nem hittük –, hogy a mi vétkeink árát a gyermekeink fizetik meg. Rájuk raktuk azt a terhet, amit mi nem akartunk viselni. Most puhítsd bánattal gőgös keménységünket. Értük könyörgünk, nem magunkért. Add, Uram, hogy teljes szívvel hozzád forduljunk és veled együtt alakítsuk számukra azt a világot, amely nem a háborút készíti elő.
Most már a saját bőrünkön érezzük, hogy mi a különbség az élet kultúrája és a halál kultúrája között. Elért bennünket a háború. Amíg messze volt tőlünk, nem szorult el a szívünk, nem eszmélt a lelkünk. Élveztük azt a békét, amely nem a Te békéd volt. Most a valódi békéért könyörgünk, amely csak Tőled jöhet. Mert Te magad vagy a Béke. Add, hogy most már ne térjünk le az együttérzésnek és a szeretetnek arról az útjáról, amelyre a rászorulók vezettek minket. Katartikus élmény felismerni, hogy mennyi együttérzésre és szeretetre vagyunk képesek. Hiszen ők, a szenvedők, a meggyötörtek értünk is vezekelnek. Most nem mi vagyunk értük, hanem ők vannak miérettünk. Illő, hogy összeérjen a sorsunk.
Azokért is könyörgünk, akiknek nem rendült meg a szívük. Akik ebben az apokaliptikus helyzetben is még mindig önös érdekük lelketlen kényszerében élnek. Akik áldozatos segítség, önvizsgálat és imádság helyett, érzéketlen szívvel csak saját rövid távú hasznukra figyelnek.
Adj békét, Urunk, az emberi szívekbe, adj békét a háborútól szenvedőknek, és adj megbékélést, hogy ne a bosszú legyen a következő háború magvetése. Legyen erős reményünk és cselekedeteink megerősítője a zsoltáros szava: „Szorultságukban az Úrhoz kiáltottak, s ő megmentette őket minden félelmüktől. Egyenes úton vezette őket, hogy lakható helyre jussanak, s megköszönjék az Úr kegyelmét." Add, Uram, hogy gyógyító szereteted és irgalmas jóságod fáradhatatlan közvetítői legyünk a bajban lévő embertársaink mellett. Ültess, Urunk, békét a lelkünkbe, és add, hogy az felnövekedjék bennünk. Tégy minket a Te Békéd eszközévé.
Mária, hajnali szép Csillag, Béke Királynője, szomorúak vigasztalója, betegek gyógyítója, könyörögj érettünk. Ámen.

(Forrás: Keresztény Élet)

 

A BTK-n 2022.12.06-én a Danubianumban az intézetvezetőkkel és a kari vezetőkkel ezt az imát mondtuk a békéért. Utána az aulában néhány csatlakozó hallgatóval meggyújtottuk a második adventi gyertyát és ismét közösen imádkoztunk a békéért, Ferenc pápa gondolataival. 

Szent II. János Pál pápa háború ellenes imája

Atyáink Istene, nagy és teljes irgalmú, mindenek Atyja.
Te a béke útjait tervezed, és nem a szenvedését,
gyűlölöd a háborút és elnyomod az erőszakosak büszkeségét.
Azért küldted fiadat, Jézust,
hogy a közelieknek és a távoliaknak békét hirdessen
és minden fajú és származású embert egyetlen családba gyűjtsön össze.
Halld meg fiaid és leányaid egyöntetű kiáltását,
az egész emberiség sürgető kérését:
Ne legyen többé háború, visszafordíthatatlan kaland;
Ne legyen többé háború, a szomorúság és erőszak útvesztője!
...
Máriával, Jézus anyjával együtt újra és újra kérünk Téged:
Szólj a népek sorsáért felelősök szívéhez,
tartóztasd fel a bosszú és a számonkérés logikáját,
Lelked által adj ösztönzést új megoldásokra,
nagylelkű és tisztességes gesztusokra, a párbeszédre és a türelmes várakozásra,
amelyek gyümölcsözőbbek, mint a be nem tartott háborús feltételek.
Add meg korunknak a béke napjait. Soha többé háborút!
Ámen.

 

A BTK-n 2022.12.05-én a Sophianum Dékáni Hivatalban együtt gyújtottuk meg a második adventi gyertyát és ezt az imát mondtuk a békéért:

Ferenc pápa imája a békéért 

Urunk, békesség Istene, hallgasd meg könyörgésünket!

Annyiszor és oly sok éven keresztül próbáltuk megoldani konfliktusainkat saját erőnkkel és fegyvereinkkel. Az ellenségeskedés és a sötétség hány pillanatát éltük át; mennyi vért ontottak; hány élet tört össze; mennyi reményt temettek el… De erőfeszítéseink hiábavalóak voltak.

Most Uram, segíts Te! Adj nekünk Te békét, taníts minket Te a békére; vezess minket Te a béke útján. Nyisd meg szemünket és szívünket, és adj bátorságot, hogy kimondjuk: „soha többé háborút!”; “a háborúval minden elpusztul.” Önts szívünkbe bátorságot, hogy konkrét lépéseket tegyünk a béke megteremtése érdekében.

Uram, Ábrahám Istene, a próféták Istene, a szeretet Istene, Te teremtettél minket, és arra hívsz minket, hogy testvérként éljünk, adj nekünk erőt naponta, hogy a béke munkálói legyünk; segíts nekünk, hogy meglássuk a testvért mindenkiben, akivel utunkon találkozunk. Tegyél készségessé minket, hogy meghalljuk embertársaink könyörgését, akik arra kérnek, hogy fegyvereinket alakítsuk át a béke eszközeivé, félelmeinket bizalommá, viszályainkat pedig megbocsátássá.
Tartsd életben bennünk a remény lángját, hogy türelmes kitartással teljesítsük be a párbeszéd és a megbékélés mellett döntésünket, hogy győzedelmeskedjen végre a béke, és minden ember szívéből legyenek száműzve ezek a szavak: megosztás, gyűlölet és háború. Uram, fegyverezd le nyelvünket és kezünket, újítsd meg szívünket és elménket, hogy a szó, amely összehoz minket, mindig „testvér” legyen, és életmódunk pedig váljon békévé: shalom, béke, salaam!

Ámen.

 

Imádkozzunk együtt a békéért!
A PPKE BTK felhívása a békért mondott közös imákra

A PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara azzal a felhívással fordul a munkatársaihoz, hallgatóihoz, valamint más intézményekhez, szervezetekhez, közösségekhez, minden jóakaratú emberhez, hogy

mondjunk imát a békéért saját közösségeinkben,
akár csak néhányan is összegyűlve.
Imádkozzunk minél több kis csoportban azért,
hogy legyen vége a háborúknak, szomszédunkban és világban mindenhol,
hogy a békétlenkedők békességre találjanak,
imádkozzunk a megnyugvás és a kölcsönös elfogadás lelkéért!

Az első imaalkalomra szép lehetőség, hogy Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának december 8-i ünnepéhez kötődően, vagy azt megelőző napon kérjük másokkal együtt Szűz Mára közbenjárását a világ békéjéért, hogy legyen vége a háborúknak, szomszédunkban és világban mindenhol, hogy a békétlenkedők békességre találjanak, imádkozzunk a megnyugvás és a kölcsönös elfogadás lelkéért.

Kérjük, hogy a közös imáról - a résztvevők beleegyezésével - készített fényképet, esetleg a békéért mondott imájuk szövegét osszák meg közösségi felületeiken, hogy onnan tovább osztva másokat is csatlakozásra hívhassunk.

Kérjük, ehhez használják a #egyedülabékeszent és a #békétakarunk hashtageket. 

Kérjük, hogy az egyetemeknek, munkahelyeknek az ünnepek környéki zárva tartása alatt is mondjunk a békért imát, akár otthoni körben is.

„Egyedül a béke szent, a háború sohasem!”
(Ferenc pápa)

 

Növelni a tudományos és társadalmi láthatóságunkat

A Magyar Kurír interjúja Birher Nándorral, a PPKE BTK dékánjával, állandó diakónussal. Kiemelés az interjúból: „Most, amikor nehezen tervezhető a jövő, a bölcsésznek küldetése van a társadalom felé: támpontokat kell adnia a szellem és a lélek világában… Újdonság a bölcsészkaron, hogy létrehoztuk a hitéletért felelős dékánhelyettes hivatalát, mert élénkíteni kívánjuk a hitéleti programjainkat is. A Danubianumban berendeztünk egy imaszobát, a környéken pedig keressük azt a kápolnát, ahol a rendszeres szentmiséket tartanánk.”

 

küldetés felszabadító erejével a jogi karon is

Interjú Komáromi Lászlóval, a PPKE JÁK dékánjával a Magyar Kurírban.

Kiemelések az interjúból: „… karunknak van egy különlegessége: mi nemcsak arra készítjük fel a hallgatóinkat, hogy a jogászi, igazságügyi, közéleti hivatásukat magas színvonalon lássák el, hanem arra is, hogy ezt a hivatást a keresztény erkölcsi értékrend alapján gyakorolják.

A tudományos életben pedig arra törekszünk, hogy ne csak új ismereteket tárjunk fel, hanem megtaláljuk azok helyét a koherens katolikus világnézetben. Ennek egyik sarokpontja, hogy az emberre úgy tekintünk, mint Isten képmására teremtett, szeretett és megváltott lényre, aki értékeit, képességeit a közösségben tudja kibontakoztatni.” – fogalmazta meg Komáromi László.

 

Együttműködés szociálisvezető-képzés terén

A BTK és a Katolikus Szeretetszolgálat között írtak alá megállapodást. A Katolikus Egyház számos szociális intézményt működtet, így elengedhetetlen az intézményrendszerben dolgozó vezetők képzése, ennek megvalósításában vesz részt a BTK – olvasható a Magyar Kurírban megjelent hírben.

 

Bemutatták John F. Collins Az egyházi latin nyelv alapjai című kötetét

A HTK-n október 19-én mutatták be a nyilvánosság számára a latin nyelvkönyv magyar kiadását, amiben meghatározó szerepe volt a Bölcsészkarról Szilágyi Csaba professzornak. A házigazda Martos Levente Balázs tanszékvezető professzor kifejtette: „A régi világ veretes műveltsége manapság vágyott kincs vagy félretett hagyomány. Nagy kérdés, hogy miként értékeli ezt a gazdagságot, nyelvi örökséget a ma embere.”

 

Zsidóság és kereszténység konferencia – Új kulturális és vallásközi perspektívák a 21. században

Zsidóság és kereszténység címmel rendez konferenciát október 20-án a Pécsi Tudományegyetemmel közösen a PPKE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Intézetének Vallás, média, nyilvánosság kutatócsoportja. A konferencia keretében kerül sor a PPKE BTK a Barankovics Izraelita Műhely és a Magyarhoni Zsidó Imaegylet együttműködési megállapodásának aláírására.

 

Az igazság ismerete etikai kérdés is – Beszélgetés Kuminetz Géza rektorral

A Magyar Kurír adott közre beszélgetést Kuminetz Géza rektor úrral a PPKE létrehozásának 30. évfordulója kapcsán. Ebben olvasható rektor úrnak ez a megállapítása is: „Nemcsak szakszerűségre, hanem valódi humánumra és a krisztusi magatartásra törekszik az egyetemi közösség. Ezt szolgálja az a holisztikus igazság-, illetve tudományeszmény, amit a katolikus látásmód ad, amelynek alapja a józan ész.”

 

A hitéleti tevékenység is felvételi pontot ér a Pázmányon – Interjú Szabó István rektorhelyettessel

„A katolikus oktatásnak általában az a célja, hogy az óvodától az egyetemig összefüggő rendszert alkosson; vallási hovatartozásával, identitásával megegyezően katolikus intézményekbe járjon a gyermek, a diák, a hallgató is.” – fogalmazta meg Szabó István rektorhelyettes a Magyar Kurírnak adott interjúban.

 

Megállapodást kötött a PPKE a Pest Megyei Kormányhivatallal

2023-tól két féléves képzésként indulhat újra a Mediátor – Alternatív vitarendezés szakirányú továbbképzési szak a Pázmányon a Pest Megyei Kormányhivatallal október 24-én kötött megállapodás alapján.

 

Örmény egyetemi kitüntetésben részesült Kovács Bálint tanszékvezető

Az Örmény Állami Pedagógia Egyetem a Khachatur Abovyan kitüntetést adományozta Dr. Kovács Bálint egyetemi docensnek, a PPKE BTK Armenológiai Tanszék vezetőjének. Az örmény kultúra ápolásáért folytatott tudományos tevékenységért adományozott kitüntetés a jereváni egyetem 100. évfordulós ünnepségén adták át és először ítélték oda külföldi kutató részére.

 

Vikingek a Kárpát-medencében – Debreceni kiállítás pázmányos régészeti kutatások alapján

A Vikingek a Kárpát-medencében – (A Nemija-sisak és köre) avagy Magyarország 10–11. századi skandináv és rusz kapcsolatai a régészeti leletek tükrében című régészeti kiállítás október 28-án nyitották meg, és május 7-ig látogatható a Magyar Kurír tudósítása alapján. A kiállítás szakmai partnere a PPKE BTK Régészettudományi Intézete, amely „alapvetően kettős feladatot lát el: a jövő szakembereinek képzését, akik megóvhatják és értelmezhetik rendkívül gazdag örökségünket, másrészt az olyan fontos tudományos vállalkozásokban való szerepvállalást, amelyek révén lehetőség nyílik a múlt emlékeinek feltárására, jobb megértésére és az így szerzett ismeretek közvetítésére. … érdekes és fontos párhuzamot jelent a kereszténység felvételének vizsgálata, amely a magyaroknál és a skandináv népeknél is közel egy időben ment végbe.”