450 Jahre Concilium Tridentinum 2013. szeptember 20.

Nemzetközi konferencia a Tridenti Zsinat befejezésének 450. évfordulója alkalmából.

A 2013. év a Trienti Zsinat befejezésének 450. évfordulója. Ez az esemény alkalmat ad a témát feldolgozó nemzetközi tudományos tanácskozások szervezésére. Ezek egyike az október 7. és 9. között Budapesten rendezett konferencia a tübingeni Eberhard Karls Universität, a grazi Karl-Franzens-Universität, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem közös szervezésében. A rendezvénynek a katolikus egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara ad otthont a Mikszáth tér 1. szám alatti Sophianum oktatási épületében.

A konferencia azokat a kihívásokat és megújulási törekvéseket tárgyalja, amelyek a katolikus egyházat érintették a kora újkori felekezetszerveződés korában. Nemcsak a Trienti Zsinat határozatainak társadalmi és kulturális hatását vizsgálja a történelmi Magyarországon, hanem azok nemzetközi összefüggéseit is, mindenekelőtt a kelet-közép-európai német nyelvű kulturális kapcsolatok vonatkozásában. A szimpózium a 2008 és 2012 között, Tübingenben megrendezett konferenciasorozat folytatása, amely Kálvin és Luther tanításának magyarországi hatástörténetével foglalkozott. Konferenciánkat a Fritz Thyssen Alapítvány támogatta.

A konferencia szervezői:

  • Dr. habil. Fata Márta, Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde Tübingen
  • Dr. Forgó András, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest
  • Prof. Dr. Gabriele Haug-Moritz, Karl-Franzens-Universität Graz
  • Prof. Dr. Anton Schindling, Eberhard Karls Universität Tübingen


A konferencia programja →

További információ:
Dr. Forgó András adjunktus
Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK
Újkori Történeti Tanszék
2087 Piliscsaba-Klotildliget
Egyetem utca 1.
forgo.andras@btk.ppke.hu

x