A film(tudomány) hálózatai 2019. október 21.

A Magyar Filmtudományi Társaság éves konferenciája karunkon

Budapest, 2019. november 8–9. (péntek-szombat)
PPKE BTK Sophianum, 1088 Budapest, Mikszáth tér 1. 112. terem


Program

Péntek

9.00 Regisztráció

9.30 Megnyitó: Füzi Izabella: A filmtudomány aktuális kihívásai

10.00–11:30 Szekcióelőadások: Kutatási irányok

Moderátor: Füzi Izabella

Pethő Ágnes: Intermedialitás a filmművészetben. Elméleti megközelítések, kutatási irányok
András Csaba: A jövő elmarad. A hauntológiai értelmezésmód lehetőségei és korlátai
Mikola Gyöngyi: Újmédia és a kortárs orosz film
Vincze Teréz: A filmtörténet, az vajon mi?

Kávészünet

12.00–13.00 A Magyar Filmtudományi Társaság éves közgyűlése

Ebédszünet

14.00-15.30 Szekcióelőadások: A magyar film (társadalom)története

Moderátor: Király Hajnal

Varga Balázs: Ha az adatok beszélni tudnának... A hosszmetszeti vizsgálatok módszertani kérdései a magyar film társadalomtörténete kapcsán
Margitházi Beja: Nők és társadalmi mobilitás a rendszerváltás utáni magyar filmben
Vajdovich Györgyi: Statisztikai analízis a filmtörténetírásban. Társadalmi mobilitás és nemi sajátosságok az 1931–45 közötti magyar filmben
Győri Zsolt: Autonómia-ábrázolások komparatív elemzése: egy kutatás vázlata

Kávészünet

16.00–17.30 Szekcióelőadások: Magyar filmtörténet (archívumkutatás)

Moderátor: Szekfü András

Barkóczi Janka: Ugyanaz másképp – A Vörös Riport filmhíradók 100 éve. A filmarchívum digitális fordulata és a magyar filmtörténetírás
Szöllősi Barnabás: A magyar forgatókönyvírás történetének kérdései
Tóth Orsolya − Virginás Andrea: Filmkészítés szaggatott üzemmódban: erdélyi filmgyártás a történelmi cezúrák árnyékában
Kovács Ákos: Röpirat a magyar filmművészet ügyében

Kávészünet

18.00–19.30 Frissen megjelent, magyar filmes könyvek (kerekasztal-beszélgetés)

Moderátor: Gelencsér Gábor

Meghívott szerzők: Hódosy Annamária, Kérchy Vera, Sághy Miklós, Sárközy Réka, Stőhr Lóránt, Szekfü András

A magyar filmtudomány könyvkiadási helyzetének általános szemlézése helyett néhány könyv példáján keresztül a kutatókat foglalkoztató aktuális problémák kerülnek előtérbe. A konferencia témájával összhangban keressük annak a módjait, hogy a publikációk hogyan erősíthetik a tudományos közösséget és indíthatnak a területet megtermékenyítő, inspiráló vitákat. Kinek és minek írunk? Olvassuk-e egymást? Az írás az új olvasás? Vannak-e lehetőségei és fórumai a párbeszédnek, vagy a terület végképp fragmentálódik?

19.30–21.00 Vacsora


Szombat

8.40–10.30 Szekcióelőadások: Intézmények és hálózatok

Moderátor: Gyenge Zsolt

Hubai Gergely: Az ismeretlen Pacifista Kalmár György: Filmkutatás a posztkrízis korában
Tóth Zoltán János: Multiblockbusterek: a játékfilmgyártás új szakasza. A Marvel Cinematic Universe expanziója és médiakörnyezete
Lichter Péter: A kortárs kísérleti filmek intézményi hálózata
Fábics Natália: A Hong Kong International Film Festival (HKIFF) szerepe a kelet-ázsiai filmművészet nyugati fesztiválokon való jelenlétének megerősödésében

Kávészünet

11.00–12.30 Szekcióelőadások: Dokumentumfilm és politika

Moderátor: Török Ervin

Stőhr Lóránt: Menekültek a kortárs magyar dokumentumfilmben
Meggyes Krisztina: Társadalmi hatás a mai magyar dokumentumfilmeknél
Csönge Tamás: A fikcionalitás politikai potenciálja az áldokumentumfilmben
Simor Kamilla: Tetten ért rendezők. A jelenlét problémája a performatív dokumentumfilmekben

Ebédszünet

Filmoktatást!
13.30–14.45 Filmoktatás Módszertani Munkacsoport Társadalmi érzékenyítés – alkalmazott / kritikai filmoktatás (kerekasztal-beszélgetés)

Moderátor: Pócsik Andrea (PPKE)
Hozzászólók: Biczó Gábor (DTE), Lázár Eszter (KE), Király Hajnal (SZTE), Müllner András (ELTE)

Az 5-10 perces egyéni hozzászólásokat a résztvevők közös vitája követi, majd a beszélgetést megnyitjuk a konferencia közönsége felé. Müllner András a Romakép Műhely társadalmi érzékenyítő szerepéről, Király Hajnal a filmek interdiszciplináris, a segítő szakmai képzésekben való, empátiafejlesztő célú felhasználásának lehetőségeiről, Lázár Eszter a kreativitásfejlesztés, demokráciára nevelés filmes eszközeiről, Biczó Gábor a részvételi videózás mint társadalmi intervenció gyakorlatáról beszél.

Kávészünet

15.15–16.00: Hartai László és Szíjártó Imre: Túlélési gyakorlat, avagy filmoktatás a tanárképzésben
16.00–16.30: Pócsik Andrea: Korlátozott szabadság: a perspektívák tágítása (a fundraising lehetőségeiről)
17.00 Zárszó: Pócsik Andrea

x