A Pázmány Péter Katolikus Egyetem felvételi eredményei 2013. július 27.

A PPKE felvételi pontszámai és az ezek alapján a 2013/2014-es tanévre felvett hallgatók létszáma újra jó eredménnyel zárult.

A hazai felsőoktatásban komoly átalakítások vannak folyamatban, amely a minőségi képzést, a felsőoktatás szerkezetének racionalizálását, letisztult és jól rendezett – az egyes intézmények egyediségét kifejező – szakkínálatot, nem utolsó sorban pedig a hallgatói igényeket is szem előtt tartják. Mindezt a körülményt figyelembe véve, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) – amely az elmúlt év során elnyerte a kiemelt egyetemi státuszt, valamint Információs Technológiai és Bionikai Kara a kutató kari címet – felvételi pontszámai és az ezek alapján a 2013/2014. akadémiai évre felvett hallgatók létszáma újra jó eredménnyel zárult.

A tisztán hitéleti képzést folytató patinás Hittudományi Karon (HTK) a felvételi eljárás sajátos jellege miatt, még nem alakult ki az új tanévre felvételt nyertek végleges száma. Minden meghirdetett szakon (osztatlan teológus; katekéta-lelkipásztori munkatárs BA; katolikus közösségszervező BA; hittanár-nevelő MA; katolikus kánonjogász MA) pótfelvételivel is felvételt lehet nyerni. A legnagyobb érdeklődés a katekéta-lelkipásztori munkatárs szak, illetve az újonnan induló – pótfelvételi keretében meghirdetett – hit- és erkölcsoktató szakirányú továbbképzés irányában mutatkozik a jelentkezők részéről.

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (BTK) tudta tartani a mostanra hagyományosnak mondható magas színvonalat, a felvételi ponthatárok megállapításánál. A BTK az idei évben összesen 881 főt vett fel, amely létszám kiegészül az esztergomi Vitéz János Kar (VJK) integrációjából fakadóan további 83 fővel. Ez a szám összességében ugyan mintegy 10%-kal kevesebb, mint a BTK tavalyi felvételi eredménye volt, azonban a felsőoktatásba jelentkező közel 20%-os hallgatói visszaeséshez képest önmagában is kiemelkedően jó eredmény. Hasonlóan komoly eredménye a karnak, hogy mindemellett jelentősen – 88 fővel – növelni tudta az állami ösztöndíjas helyekre felvett létszámot. Az intézetként integrálódott VJK képzéseire a tavaly felvett létszám fele került be, majdnem teljes egészében állami ösztöndíjas formában. Ennek köszönhetően a különböző képzések általánosságban megfelelő létszámokkal indulhatnak, mind Piliscsabán, mind Budapesten, mind Esztergomban.

A Jog- és Államtudományi Karra (JÁK) bekerültek száma 755. Az ország nyolc jogi kara által most felvett mintegy 2000 joghallgató negyede tehát a PPKE JÁK-on kezdheti meg tanulmányait. Ez azt mutatja, hogy a kar iránt érdeklődők száma az országos átlag dupláját teszik ki. A jogász szakra történő felvételhez idéntől vált kötelezővé az emelt szintű érettségi. Ez a jelentkezői számot és így a felvett hallgatók számát csökkenti, de mégis támogatandó változás, hiszen a képzésre belépő hallgatók felkészültsége javult. A frissen érettségizők erre a változásra már készültek, a nappali képzésre felvettek számában az emeltszintű érettségi bevezetése miatti csökkenés csak 40 fő, vagyis 10% körüli. A levelező képzés alapvetően a munka mellett továbbtanulni akarók céljait szolgálja, így a jelentkezők nagyobb része korábbi években érettségizett. Nekik idéntől kiegészítő érettségit kellene tenniük, amit kevesen vállalnak. Ennek tudható be ebben a képzési formában a felvettek létszámának nagyobb mértékű csökkenése. Az emelt szintű érettségi várt hatásaira készülve, a kar ősztől elindítja az igazságügyi igazgatási alapszakot, amelyre több mint 100 hallgató nyert felvételt. Ez nagyrészt kiegyensúlyozza a jogász szak létszámának csökkenését. Ez a két tényező jól szemlélteti a kar jövőbeni céljait: felkészültebb hallgatók felvétele, s az ebből eredő létszámcsökkenésnek a szakkínálat bővítésével való ellensúlyozása.

Az Információs Technológiai és Bionikai Karnak (ITK) sikerült újra bebizonyítania, hogy méltó az elmúlt néhány évben kivívott minőségi helyre a mérnök informatikus és molekuláris bionika BSc; valamint az info-bionika és a mérnök informatikus MSc képzésben, amelyet a ponthatárokban történt minimális változások is alátámasztanak. A karra 141 hallgató nyert felvételt, két fő kivételével állami ösztöndíjas formában. A molekuláris bionikus BSc képzésre országos szinten a legmagasabb ponthatárral, a mérnök informatikus BSc képzésre pedig a harmadik legmagasabb ponthatárral lehetett bekerülni. Ez megfelel az ITK-val, mint kutató karral szemben támasztott jogos elvárásoknak.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem a fentieket és a felsőoktatás rendszerében beállt változásokat, valamint a felsőoktatásba jelentkezők számának országos csökkenését tárgyilagosan mérlegelve, eredményesnek tartja az ez évi felvételit, hiszen sikerült az egyes Karokon meghirdetett szakok ponthatárait továbbra is magas szinten tartania, amellett, hogy az Egyetem által 2013. július 24-én felvett hallgatók létszáma (1860 fő) arányban maradt az országos jelentkezési létszámokkal és a PPKE kiemelt egyetemi státuszából fakadó minőségi elvárásokkal. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem ennek tükrében bizakodóan tekint a meghirdetésre kerülő pótfelvételi hasonló eredményessége felé, és inspirál mindenkit, hogy a Katolikus Egyetemet választó jelentkezők éljenek ezzel a lehetőséggel.

Szuromi Szabolcs Anzelm O.Praem., rektor, PPKE

Forrás: Magyar Kurír

x