A szeretetre építve 2019. február 18.

Elindult a szociális intézmények vezetőinek továbbképzése Győrben

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) és a Katolikus Szeretetszolgálat közös szervezésében február 15-én indult a szociális intézmények vezetőinek törvényben előírt továbbképzése Győrben, amelynek első napján ünnepélyes megnyitót rendeztek a Hotel Rába City Centerben.

Az ünnepélyes megnyitón részt vett Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, a PPKE nagykancellárja; Radnainé Egervári Ágnes, a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója; valamint Nemesi Attila László, a PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának (BTK) tanulmányi dékánhelyettese. Az ünnepélyes megnyitót Rostáné Riez Andrea, a PPKE BTK egyetemi adjunktusa, a Szociális Vezetőképzés Tanszék tanszékvezetője, a most induló vezetőképző szakmai vezetője koordinálta.

Veres András püspök köszöntőjében elismerését fejezte ki a vezetőképző hallgatói felé, hiszen a szociálisintézmény-vezetés soha nem volt könnyű. Hangsúlyozta, hogy az Egyháznak a kezdetek óta a szociális tevékenység az egyik legfontosabb megkülönböztető jegye, hiszen Jézus azt tanítja, „amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek” (Mt 25,40). Az Egyház megszentelő tevékenysége mellett a szeretetszolgálat ugyanolyan fontos feladat, mint az Evangélium hirdetése. Az Egyház a modern korban megfogalmazta a maga társadalmi tanítását is, amely szociális tevékenysége alapját képezi.

A győri megyéspüspök megemlítette XVI. Benedek pápa Caritas in veritate kezdetű enciklikáját, amelyben a pápa a ma embere számára adja meg azokat az útmutatásokat, amelyek meghatározzák az Egyház szociális tevékenységének legfőbb irányvonalát. Ugyanakkor e dokumentum nemcsak az egyházi, de minden szociális tevékenységben segítség lehet.

Az enciklikában kifejezésre jut, hogy az Egyház nemcsak a jogra, a humánumra, hanem a szeretetre akar építeni. A szeretetben való igazságkeresés minden korban nagy kihívás, de nem adhatjuk fel ezt az elvet, hiszen ha csak a jog vagy csak az általános humánum vezérel bennünket, az nem biztos, hogy kiteljesítheti azt a munkát, amelyet szociális téren végeznünk kell. Mindez pedig csak az isteni szeretet igazságában tud megvalósulni, minden helyzetben az isteni szeretet tudja átsegíteni az embert a nehézségeken, s erőt adni az áldozatvállalásban. Aki hisz Istenben, aki személyes kapcsolatban áll Istennel, bizonyosan emberi erejét meghaladó dolgokra lesz képes – hangsúlyozta a PPKE nagykancellárja.

Radnainé Egervári Ágnes, a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója elsősorban a szakmai vezetői attitűd kialakításának fontosságáról számolt be. Elmondta, a képzés során az elmélet és a gyakorlat egyensúlyára törekszenek. Az oktatás alapképzéssel kezdődik, nem mesterképzéssel, hiszen egy bármilyen intézmény egy részlegének a vezetője legalább olyan fontos szerepet tölt be, mint egy integrált intézmény legfelsőbb irányítója.

Nemesi Attila László, a PPKE BTK tanulmányi dékánhelyettese kiemelte, kulcsfontosságú lépésnek tartják az adott régióban a helyi szakemberek és az egyházmegyék képviselőinek bevonását a képzés megvalósításába, mert így nagyobb hangsúlyt kaphatnak a helyi sajátosságok. A szociális intézmények vezetőinek továbbképzése Győrben indult, majd Egerben és Székesfehérváron is elérhető lesz.

A képzést a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Katolikus Szeretetszolgálat közösen szervezi az ország egyes régióiban, hogy az érintettek a jogszabályi kötelezettségüket teljesíthessék. A képzés célja a vezetői tevékenységhez szükséges alkalmasság és kompetenciák gyakorlatorientált fejlesztése. Az alap- és mesterfokon folyó képzésre szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények vezetőit várják. Az alap- és mesterképzés 80, illetve 120 óra elméleti és gyakorlati foglalkozásból áll. Az alap szintű képzésre kötelezettek az országban elsőként vehetnek részt a meghirdetett képzésen.

Forrás: Győri Egyházmegye
Fotó: Bögi Tamás

 

 

 

x