Egy csendes évforduló 2021. március 19.

Pázmány Péter pozsonyi nyughelye

Március 19-e egyetemünk névadója és alapítója, Pázmány Péter esztergomi érsek és bíboros halálának évfordulója. A katolikus megújulás vezető alakja 1637-ben ezen a napon hunyt el, és április 3-án temették el. Földi maradványai Pozsonyban, a történelmünkben többször jelentős szerepet játszó Szent Márton dómban találhatók. A gótikus katedrálist koronázó templomnak is hívják, hiszen tizenegy Habsburg-házi magyar uralkodót és nyolc magyar királynét/királynőt koronáztak meg itt. Pázmány Péterhez hasonlóan más hírességek sírja is itt található: Pálffy János nádoré és Pázmányon kívül a 17-18. századból hat esztergomi érseké (Lippay György, Széchényi György, Esterházy Imre, Csáky Miklós, Barkóczy Ferenc, Batthyány József). A 2000-es évek elején végzett magyar és szlovák kutatások megerősítették Knauz Nándor 19. század közepén végzett feltárását: a kutatások szerint Pázmány sírja a szentély alatti kriptában található, a főoltár előtti részen.

Pázmány Péter nyughelyéről bővebben: Hargittay Emil, Käfer István, Kránitz Mihály (szerk.): „Halálom után nem fog minden akaratom szerint történni" – dokumentumgyűjtemény Pázmány Péter sírhelyéről (PPKE BTK Szlavisztika-Közép-Európa Intézet – Szent Adalbert Közép-Európa Kutatócsoport, Esztergom-Piliscsaba, 2007), Jozef Hal'ko: A szentély föld alatti részének kutatása és Pázmány Péter bíboros sírjának identifikálása a pozsonyi Szent Márton-székesegyházban. Magyar Sion, 2016, 279-289.

x