Elhunyt Urbach Zsuzsa 2020. november 28.

Fájdalommal tudatjuk, hogy 2020. november 27-én életének 88. évében elhunyt Dr. Urbach Zsuzsa, a PPKE Művészettörténet Tanszék alapító tanszékvezetője.

A németalföldi festészet nemzetközi hírű szaktekintélyeként a Szépművészeti Múzeumban végzett több évtizedes kutatói tevékenység után szervezte meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a művészettörténet oktatását. Az általa nevelt generációra meghatározó hatást gyakorolt szaktudásával, őszinteségével és humorérzékével. Tanszékvezetőként a tanmenet kidolgozásában és az előadók kiválasztásában a művészettörténészek gyakorlati tevékenységének megalapozását tartotta szem előtt. Ennek köszönhetően a tanszék szakmai körökben hamar rangot szerzett magának, és végzettjeit a mai napig szívesen foglalkoztatják a múzeumi, a műemléki vagy a műkereskedelmi praxisban. Kutatóként és muzeológusként elsősorban a keresztény ikonográfia és a festmények technikai vizsgálata területén mutatott fel új eredményeket, amelyek nagyszerű összegzését nyújtotta a Szépművészeti Múzeum korai németalföldi festményeinek 2015-ben megjelent, két kötetes szakkatalógusában. Nemcsak szaktudásának mélységével, hanem fordulatos pályájáról, utazásairól és kiterjedt nemzetközi kapcsolatairól szóló történeteivel is elbűvölte hallgatóságát és kollégáit. A szakma egyik legnagyobb tekintélyű képviselője volt, akinek gondoskodó szeretete pótolhatatlan marad tanítványai és kollégái számára.

x