Két egykori doktoranduszunk is sajtódíjas 2021. február 15.

Idén és tavaly is a Történelemtudományi Doktori Iskola egykori doktoranduszai nyerték el a Szalézi Szent Ferenc sajtóösztöndíjat.

2001 óta minden év januárjában sajtóösztöndíjjal támogatja a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) a nem egyházi sajtóban dolgozó médiaszakembereket, akik a keresztény értékrendet szakmailag megalapozottan és hitelesen képviselik. A Szalézi Szent Ferenc sajtóösztöndíjat 2020-ban Bojtos Anita, 2021-ben pedig Horváth Gábor vehette át Veres Andrástól, az MKPK elnökétől. Mindkét díjazott a PPKE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola egykori hallgatója.

Bojtos Anita 2020-ban részesült az MKPK elismerésében. A Szent Margit Gimnáziumban érettségizett 2005-ben, és történelem–néprajz szakon, Eötvös kollégistaként szerzett diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Doktori disszertációját, amelyet a pálos rend 17. századi történetéről írt, a PPKE BTK-n védte meg 2018-ban. Jelenleg a magyar egyház-, társadalom- és eszmetörténetet kutatja.

Vitéz Anita néven a Magyar Hírlap munkatársa, elsősorban egyházi témákról, katolikus konferenciákról, megemlékezésekről, liturgikus eseményekről és ünnepekről, évfordulókról tudósít. Emellett olyan történelmi-kultúrtörténeti témákkal is foglalkozik, mint például a bécsi Pázmáneum, a Mária-tisztelet, vagy a magyar egyetemi képzés hagyományai.

Az újságírók védőszentjének ünnepéhez kapcsolódó 2020-as díjátadó eseményen Erdő Péter bíboros, Esztergom-budapesti érsek ezekkel a szavakkal méltatta a történészként és újságíróként is tevékenykedő kitüntetettet: „Jobban tudja szolgálni az igazságot és a megértést az az újságíró, aki úgy ír a mai világ eseményeiről, hogy közben a múlt történéseit is ismeri. Aki pedig a mai médiában képes megjeleníteni Szalézi Szent Ferenc érzékenységét és emberségét is, az ritka értéket képvisel, és tanúságot tesz keresztény hitéről".
Veres András felhívta a figyelmet a keresztény újságírókat érő egykori és mai kihívásokra. Míg a kommunizmus idején nem lehetett nyíltan gyakorolni a keresztény újságírást, addig ma ugyan lehetne, mégis „néha egészen furfangosnak és rámenősnek kell lenni ahhoz", hogy a keresztény értékrend érvényesülhessen egy-egy cikkben, tanulmányban – mondta. Az MKPK elnöke azt kívánta a mai keresztény újságíróknak, hogy „legyen elegendő hitük, bátorságuk és szeretetük ahhoz, hogy munkájukat Isten dicsőségére végezzék".

Horváth Gábor, akit 2021-ben díjaztak, a mosonmagyaróvári Bartók Béla Ének-Zenetagozatú Általános Iskolába járt. A mosonmagyaróvári Piarista Gimnáziumban érettségizett, majd 2001-ben felvételt nyert a PPKE BTK-ra, kommunikáció–történelem szakon. Egyetemistaként bekapcsolódott a Történettudományi Intézetben folyó armenológiai kutatásokba, és segítette az erdélyi erzsébetvárosi örmény könyvtár régi könyvállományának és levéltári anyagának rendszerezését. Tanulmányait a Történelemtudományi Doktori Iskola Eszmetörténeti Műhelyében folytatta. Kommunikáció szakon 2008-ban szerzett diplomát rádió szakirányon, szakdolgozatát Márton Áron (1896-1980) erdélyi püspök beszédei és írásai címmel készítette el.

Egyetemistaként, majd doktoranduszként tagja volt a Boldog Özséb Színjátszó Körnek, amely először adta elő két évszázad elteltével a Csíksomlyói Passiót a kegytemplomban. 2020-ban a győri Brenner János Hittudományi Főiskola hittanár–nevelőtanár szakját is elvégezte. Dolgozott a Civil Rádiónál, a TV Szentendrénél, valamint a Mosonmagyaróvári Városi Televíziónál. 2013-tól helyettes tudósítóként, 2019 óta pedig főállásban készít tudósításokat, beszámolókat az MTVA számára, Győr-Moson-Sopron megye keleti részéből. Heti rendszerességgel küld riportokat a vallási műsorokba: a Kereszt-tények és az Élő egyház című hírmagazinokba. 2015 és 2019 között óraadó és helyettes történelemtanár. 2020-tól pedig óraadó hittantanár a mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvodában.
Kommunikációs tevékenységével több éven keresztül aktívan segíti a magyaróvári karitászcsoport és a magyaróvári egyházköszség munkáját. Feleségével három gyermeket nevelnek, életükkel is példát adva Krisztus szeretetéről.

A díjazott munkája során közvetlen munkatársával, Molnár G. Tamással együtt tanúbizonyságát adta a keresztény hit iránti elköteleződéséről, gyakorló keresztény emberként munkájában folyamatosan törekszik hitünk értékeinek bemutatására.

x