Koronavírus GYIK 2020. április 24.

Gyakran ismételt kérdések az oktatást érintő legfontosabb változásokról a járványügyi veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel

Magyarország Kormánya a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben veszélyhelyzetet hirdetett ki, amit az Országgyűlés a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvénnyel megerősített. A 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § b) pontja megtiltotta a felsőoktatási intézmények hallgatók általi látogatását. Karunk a külső körülmények ellenére, azokhoz igazodva törekszik minden hallgató számára megfelelő színvonalú képzést biztosítani a félév hátralévő részében. A megfelelő és naprakész tájékoztatás érdekében jelen rovatunkban igyekszünk folyamatosan válaszolni a Hallgatói Önkormányzaton és egyéb csatornákon keresztül hozzánk eljuttatott kérdésekre.

Utolsó frissítés dátuma: 2020. április 24.

A veszélyhelyzettel összefüggésben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa átmeneti szabályokat alkotott, amelyek egyes szabályzatok rendelkezéseit felfüggesztik, módosítják, illetve ideiglenes szabályokat határoznak meg. A szabályozás megtalálható az Egyetem honlapján →

Kihirdették a veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről szóló 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendeletet, amely kifejezetten a felsőoktatással kapcsolatban fogalmaz meg átmeneti szabályokat. A rendelet szövege megtalálható ezen a linken →

Átvehetem-e a diplomámat nyelvvizsga hiányában?
A veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről szóló 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 6. §-a szerint „Aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett, mentesül az oklevél kiadásának előfeltételéül előírt nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól.” A nyelvvizsgák kiállításának és kiadásának pontos eljárási szabályai megtalálhatók itt →

A szakdolgozat leadási határideje fog-e változni, és ha igen, akkor a záróvizsgák időpontja is tolódni fog-e? Amennyiben a záróvizsga-időpontokat is elhalasztják, akkor azoknak a már korábban abszolutóriumot szerzett hallgatóknak, akiknek ez év júniusában lenne az utolsó lehetőségük (mert lejár az 5 év törvényi időkeret) záróvizsgát tenni, biztosít-e az Egyetem előrehozott záróvizsgázási lehetőséget? Vagy esetleg a törvényi időkeret is kibővül az új záróvizsga időpontokhoz igazodva?
A szakdolgozatok leadási határidejét  már meghosszabbítottuk 2020. 04. 24. napjáig (ld. lentebb). A záróvizsga-időszak elhalasztását nem tervezzük, de a meghosszabbítására még sor kerülhet a felvételi eljárást érintő határidők változása esetén. Az objektív határidővel kapcsolatos jogszabályváltozásról egyelőre nem tudunk.

Milyen módon lesznek megrendezve a záróvizsgák, ha még hónapokig fennáll a kialakult helyzet?
A veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről szóló 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése szerint „A záróvizsga időtartamára a hallgató a felsőoktatási intézmény területére beléphet. A záróvizsga során biztosítani kell, hogy a vizsgázó és más személyek személyes érintkezését ne igényelje, a személyek között a legalább 1,5 méter távolságot meg kell tartani.” A záróvizsgák megszervezésével kapcsolatos részletszabályok kidolgozása még folyamatban van.

Az önköltséges hallgatók tandíjának összegét, esetleg a kifizetés határidejét befolyásolja-e valamilyen formában a jelenlegi helyzet, illetve az, hogyha a félév végéig az egyetem zárva tart, és csak távoktatás formájában folytatódik a tanítás?
Az önköltség összegét és a már lejárt befizetési határidőt nem befolyásolja a veszélyhelyzet. A PPKE Egyetemi Tanácsa által elfogadott átmeneti szabályok 32. §-a szerint „A HTJSZ 38. § (1)-(2) bekezdése felfüggesztésre kerül azzal, hogy a részletfizetési kedvezményben vagy fizetési haladékban részesült hallgatók a még be nem fizetett önköltségrészt legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig kötelesek befizetni.

Hogyan alakul a kollégiumi díjak befizetése, amíg nem látogathatók a kollégiumok? Ki kell-e majd költözni teljesen, minden „berendezéssel” együtt a félév tervezett befejezése előtt?
A kollégiumi díjfizetési kötelezettséget 2020. 04. 01. napjától kezdődően felfüggesztjük. A március hónap vonatkozásában a már befizetett díjnak a kollégium kötelező elhagyásának időtartamára eső arányos része az általános szabályok szerint igényelhető vissza. A teljes kiköltözést a kijárási korlátozás jelenleg megakadályozza, így ezzel kapcsolatban most nem tudunk információt adni.

Annak ellenére, hogy nincs tanítás, dokumentumokat lehet intézni? Például címbejelentő, kreditelismertetés. (Nekem későn küldte meg az erasmusos egyetemem, és csak most tudnám leadni. Azt mondták, elfogadják, csak gyorsan adjam le, de bezárt az egyetem, és nekem kellenek a kreditek, hogy államvizsgázhassak ebben a félévben.)
Természetesen a tanulmányi ügyintézés nem szünetel a veszélyhelyzet ideje alatt sem. A Kar hallgatói Neptun-üzenetben tájékoztatást kaptak a Tanulmányi Osztályt érintő legfontosabb ügyek elektronikus intézési módjáról. Eszerint:
A járványügyi helyzet miatt a Tanulmányi Osztály távmunkában dolgozik, valamint ügyeletet biztosít. Az Osztály munkatársait e-mailben érheti el. E-mail írásakor minden esetben adja meg teljes nevét, születési adatait és Neptun-kódját. Bármilyen ügyintézést kizárólag a Neptun rendszerben megadott e-mail-címéről kezdeményezhet. Tanulmányi előadója az ügyintézés megkezdése előtt ellenőrzést végez.  Kérjük, ellenőrizze a Neptunban megadott e-mail-címét, szükség esetén módosítsa azt. (...)
Szakdolgozati témabejelentő: a honlapon szerkeszthető formában található nyomtatványt elektronikusan töltheti ki, és csatoltan e-mailben küldheti el tanulmányi előadójának. Témavezetője és az intézetvezető hozzájárulását e-mailben kérheti. Kérjük, hogy témavezetője és intézetvezetője közvetlenül a Tanulmányi Osztályhoz is juttassa el az e-mailes véleményezést. Ehhez Önnek a véleményezés kérésekor meg kell adnia tanulmányi előadója nevét és e-mail-címét.

A kialakult helyzet miatt iskolalátogatási/hallgatói jogviszonyt igazoló dokumentumot kaphatunk e-mailen keresztül? (Diákmunkához, illetve bérlethez lenne szükséges.)
Igen, természetesen igényelhetők igazolások. A Tanulmányi Osztály fentebb hivatkozott tájékoztatása szerint: „Hallgatói jogviszony-igazolás: e-mailben kérheti tanulmányi előadójától. Az igazolást a Neptun rendszerben a Hivatalos bejegyzések felületre töltjük fel, onnan töltheti le. A feltöltésről rendszerüzenetet kap. Az igazolás kiállítása irodai munkához kötött, ezért azt tanulmányi előadójának jelzése után a keddenként és csütörtökönként ügyelő munkatársunk állítja ki és tölti fel a rendszerbe. Kérjük, időben jelezze igényét, és kövesse a Neptun rendszert. Egyéb igazolások (pl. Nyugdíjfolyósító): elektronikusan, szkennelve küldheti el tanulmányi előadójának, vagy postai úton a Tanulmányi Osztály címére. Kérése szerint tanulmányi előadója vagy szkennelve küldi vissza, vagy postai úton – az első alkalmat követően a postázási díj megfizetése után.

PPKE BTK honlapján elérhető, számos fontos szakirodalmat tartalmazó e-könyvtár otthoni elérését fogja-e biztosítani az Egyetem? Egyelőre nem lehet használni.
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 38. § (5) bekezdése sajnos csak a nyilvános könyvtár területén teszi lehetővé a jogvédelem alatt álló művek elektronikus megjelenítését. Ugyanakkor folyamatosan bővítjük az otthonról is elérhető adatbázisok és gyűjtemények körét.

Mesterképzésre való továbbtanulás céljából hogy tudom így elintézni azt, hogy egy másik egyetemen le tudjam adni a kreditelismerési kérelmet?
A kérelmek benyújtási módja egyetemenként eltér, ezért ezt a kérdést az adott egyetemnek kell feltenni. A járványra tekintettel sok intézmény helyezett el a honlapján az átmeneti szabályokról és eljárásokról szóló tájékoztatót, így ezt is érdemes megnézni.

Felröppent a hír, hogy a járványügyi helyzet miatt akár teljes határzár is lehet, és határon túliként nem szeretnék itt ragadni, főleg, ha tanítás sem lesz. Mikorra tudhatunk meg bármit arról, hogy lesz-e oktatás?
A 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § b) pontja megtiltotta a felsőoktatási intézmények hallgatók általi látogatását, ezért ennek a tilalomnak a feloldásáig jelenléti oktatás nem lesz. A képzés folytatását távolléti oktatás keretében biztosítjuk.

Mikortól érvényes, hogy megszűnik a „katalógus”? Ha valaki az egyetembezárás kihirdetése előtt túllépte a 3 hiányzását, attól megtagadható az aláírás?
Amennyiben a hallgató a veszélyhelyzet kihirdetését megelőzően (2020. 03. 11. napjáig) túllépte a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban – illetve kari kiegészítésében – meghatározott megengedett maximális hiányzások számát, úgy a vizsgára bocsátáshoz szükséges aláírás szabályosan megtagadható. A veszélyhelyzet kihirdetését követően a tanulmányi követelmények módosulnak, ezért ezt követően a módosított követelmények betartása kérhető számon.

Az egyhetes óvodai egyéni gyakorlatokat sem lehet elvégezni? Mi lesz azokkal, akik például 8 hetes gyakorlaton vannak óvodákban?
A szakmai gyakorlatok vonatkozásában az egyes gyakorlóhelyekkel külön kell egyeztetni, hogy milyen alternatív – személyes kontaktust nem igénylő – módját látják a szakmai gyakorlat lebonyolításának. Ezzel kapcsolatban az érintett intézetek külön ajánlásokat dolgoznak ki, és részletes tájékoztatót tesznek közzé.

Az lenne a kérdésem, hogy mint szlovákiai való hallgató évet vesztek? Kaptam egy e-mailt, hogy ne látogassam az órákat az egyetemen, bizonytalan ideig, mert dátum nem szerepel, holott én körülbelül 20 km-re lakom Esztergomtól. Ha nem zárják le a határt, akkor sem mehetek be a tanításra? Ha mégis lezárják, ez évismétlést jelent számomra? Vagy vesztést? Mi a teendő?
A 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § b) pontja megtiltotta a felsőoktatási intézmények hallgatók általi látogatását, ezért ennek a tilalomnak a feloldásáig jelenléti oktatás nem lesz. A képzés folytatását távolléti oktatás keretében biztosítjuk.

Várhatóan hogyan fog kinézni a félév időbeosztása, a vizsgaidőszak, a nyári és tavaszi szüneteket, valamint ünnepnapokat is beleértve? Számíthatunk-e a távoktatás bevezetésére, ha igen mikortól?
A félév időbeosztásában lehetnek még – a körülmények által indokolt – változások. Ezekről előzetesen fogunk tájékoztatót küldeni, addig is célszerű a kihirdetett időbeosztást alapul venni. A tavaszi szünet időpontja módosult (április 6–13.).

Fennáll olyan lehetőség, hogy a tanévet kiterjesztik augusztus 31-ig, mint több más egyetemen? Ez miképp értendő?
Jelen pillanatban nincs ilyen döntés, de elképzelhetők a félév időbeosztását érintő változtatások. A hatályos időbeosztás itt →

A vizsgaidőszak is csúszik? Ha kiterjesztik, az ösztöndíjakat arra az időre is folyósítják?
Jelen pillanatban nincs döntés a vizsgaidőszak módosításáról. Az ösztöndíjak vonatkozásában a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 36. § (6) bekezdésének rendelkezései az irányadók [A 10. § (4) bekezdésében (intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj) és a 17. §-ában (doktorandusz ösztöndíj) meghatározott juttatás kivételével a hallgatókat megillető juttatásokra való jogosultság megállapítására, valamint a hallgatók által fizetendő térítések megfizetésére – a doktori képzés kivételével – az adott tanulmányi félévre (5 hónapra) vonatkozóan kerül sor. A doktori képzésre vonatkozó 12 hónapos juttatás az őszi félév vonatkozásában szeptember 1-től január 31-ig, a tavaszi tanulmányi félév vonatkozásában február 1-től augusztus 31-ig fizethető.] Ennek megfelelően az ösztöndíjak folyósítási időszakának meghosszabbítása nem várható.

A diákigazolvány ügyintézése miképp fog zajlani a félév során? Kiterjed rá a kormányzat által bejelentett nyilatkozat a lejáró okmányokról, miszerint azokat nem kötelező megújítani? Amennyiben nem, akinek nincsen az új félévre matricája, hogyan tudja megújítani azt?
A 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint „E rendelet hatálybalépésétől […] a magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos, lejáró hivatalos okmányai a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényesek, […]”. Ennek megfelelően diákigazolvány-ügyintézésre nincs szükség, az okmányok nem járnak le a veszélyhelyzet fennállása alatt. Ha a jogosult hallgató diákigazolványa

  • az őszi félévben nem volt érvényesítve (pl. passzív volt), és nem kérte még ki a tavaszi félévi érvényesítő matricáját,
  • új diákigazolvány igénylése van folyamatban, vagy
  • az elkészült igazolványát nem vette még át az Intézményben,

úgy kérésére ezekről a körülményekről speciális igazolás állítható ki, melyet pdf formátumban, e-mailben juttatunk el részére. A kérést az illetékes diákigazolvány-ügyintézőhöz kell eljuttatni.
Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint a közlekedési szolgáltatók a 2019/2020. tanév I. féléves matricájával érvényesített diákigazolványokat 2020. március 31. napja után is elfogadják, illetve az igazolvány elkészültéig kiadott igazolásokat eredeti aláírás és pecsét nélkül is érvényesnek tekintik.

Amennyiben az intézménylátogatási tilalom kiterjed a Hivatalokra is, hogyan tudják a hallgatók az ügyeiket elintézni? Elérhető-e a Tanulmányi Osztály, illetve titkárságok munkatárai online? Kiállíthatnak-e szükséges dokumentumokat (pl. jogviszony-igazolás), majd elektronikusan elküldhetik-e a hallgatóknak?
A veszélyhelyzetre tekintettel a személyes ügyfélfogadás szünetel. A kari hivatali szervezeti egységek a veszélyhelyzet ideje alatt ügyeleti rendszerben működnek, a munkatársak többsége otthonról dolgozik, és e-mailben áll a hallgatók rendelkezésére a rendes munkaidőben. A hallgatók terveink szerint a kérelmeiket e-mailben is benyújthatják majd. A képzéssel kapcsolatos dokumentumokat, például jogviszony-igazolást a hallgatók e-mailben igényelhetik, és a kiállított iratot szkennelve vagy a hallgató kérése szerint – az első alkalmat követően a postázási díj megfizetése után – tértivevényes postai levélben tudjuk megküldeni. Az ezzel kapcsolatos részletszabályok kidolgozása folyamatban van.

A jelenlegi helyzet mennyiben befolyásolja a végzős évfolyamokat (különös tekintettel a szakdolgozat beadásának, bizonyos intézeteken szakdolgozati címbejelentő beadásának menetére)?
A szakdolgozat papír alapú benyújtásától a veszélyhelyzet fennállása alatt eltekintünk. A benyújtás csak a Neptun rendszeren keresztül történik majd. A szakdolgozathoz kapcsolódó nyilatkozatok benyújtása is elegendő lesz elektronikus formában. A PPKE Egyetemi Tanácsa által elfogadott átmeneti rendelkezések 21. §-a szerint: „(1) A TVSZ 40. § (6) bekezdésének a szakdolgozat nyomtatott formátumú beadására vonatkozó rendelkezése felfüggesztésre kerül. (2) A TVSZ 40. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések alkalmazása felfüggesztésre kerül. (3) A hallgató a szakdolgozat elektronikus példányához – aláírt, digitalizált formában – csatolja saját nyilatkozatát arról, hogy a szakdolgozat kizárólagosan saját szellemi terméke, valamint elkészítéséhez csak az abban feltüntetett forrásokat, és csak a feltüntetett mértékben használta, továbbá a dolgozatot korábban más szakdolgozatként nem nyújtotta be. (4) A témavezető nyilatkozatát arról, hogy a szakdolgozat benyújtásra alkalmas, e-mailben – az érintett Kar által meghatározott formanyomtatványt alkalmazva – juttatja el az adott Kar által megjelölt szervezeti egységhez.

Módosítja-e a rendkívüli helyzet (könyvtárak bezárása, konzultációk elmaradása) a szakdolgozatok leadásának határidejét?
A szakdolgozatok leadási határidejét 2020. 04. 24. napjáig meghosszabbítjuk.

A különböző nem elektronikus kérvények, pályázatok beadása hogyan kivitelezhető? Módosulnak-e a beadási határidők? A hallgatók hogyan tudnak aláírásokat szerezni bizonyos kérvényekre az oktatóktól (különös tekintettel a tanulmányi bizottsági kérvényekre)?
A PPKE Egyetemi Tanácsa által elfogadott átmeneti rendelkezések 9. §-a szerint: „(1) A PPKE Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának (a továbbiakban: TVSZ) 9. § (1) bekezdés első tagmondatának alkalmazását felfüggeszti. Kérelmek személyes benyújtására nincs lehetőség.
(2) A – nem a Neptun rendszeren keresztül benyújtandó – kérelem benyújtása szabályos, amennyiben azt a kérelmező Neptun rendszerben szereplő e-mail-címéről a kérelem befogadására kijelölt szervezeti egység hivatalos e-mail-címére – az esetlegesen előírt formanyomtatvány alkalmazásával – megküldték.
(3) Azon kérelmek esetén, amelyek benyújtása előzetes oktatói vagy intézetvezetői véleményezéshez kötött, az előzetes vélemény is elfogadható e-mailben, amennyiben azt a véleményező közvetlenül is megküldi a kérelem befogadására kijelölt szervezeti egységnek.

Milyen módszerrel fog zajlani a távoktatás? Hogyan fognak kinézni a tanórák?
A képzés biztosításához Egyetemünk több távoktatást támogató megoldást is kidolgozott. Elindítottuk a Neptun Meet Street modulját, amely lehetőséget biztosít az egyes kurzusokon belül dokumentumok megosztására. A Neptun rendszeren belüli elektronikus vizsga választásának lehetőségét is széles körben megnyitottuk az oktatók előtt. Ezen kívül lehetőséget biztosítunk az előadások videós rögzítésére és megosztására, továbbá használhatják az oktatók a Microsoft Teams programot is.
Az egyes kurzusokhoz kapcsolódóan az oktatók 2020. 03. 23. napját követően tájékoztatják a hallgatókat az adott kurzus – veszélyhelyzetre tekintettel – megváltozott követelményeiről.

Mi lesz a vizsgaidőszakkal? Hogyan zajlanak majd a vizsgák?
Az egyes kurzusokhoz kapcsolódóan az oktatók 2020. 03. 23. napját követően tájékoztatják a hallgatókat az adott kurzus – veszélyhelyzetre tekintettel – megváltozott követelményeiről. Értelemszerűen személyes jelenlétet igénylő vizsgák a veszélyhelyzet fennállása alatt nem szervezhetők. A számonkérésre az oktatók egyéb, az adott tantárgy szakmai követelményeihez igazodó megfelelő megoldásokat – elektronikus vizsga, írásbeli beszámoló stb. – dolgoznak ki.
A PPKE Egyetemi Tanácsa által elfogadott átmeneti rendelkezések 20. §-a szerint „(2) Vizsgát csak elektronikus formában lehet megszervezni a Neptun rendszer vagy más elektronikus kapcsolattartási eszköz segítségével. Amennyiben az elektronikus vizsga írásban, a Neptun rendszer használatával kerül megszervezésre, úgy arra a jelen § rendelkezései az irányadók azzal, hogy a vizsga az Egyetem helyiségében nem szervezhető. Amennyiben a szóbeli vagy írásbeli elektronikus vizsga nem a Neptun rendszer használatával kerül megvalósításra, úgy a vizsga feltételeiről és az adott elektronikus eszköz használati szabályairól az érintett oktató köteles a hallgatót a szorgalmi időszak utolsó napjáig megfelelően tájékoztatni.”

Milyen változásokat eredményez a veszélyhelyzet a külföldi mobilitási utakkal kapcsolatban?
A külföldi mobilitással kapcsolatos kérdésekben a Tempus Közalapítvány adott ki útmutatót, amely megtalálható itt →

x