Közlemény a PPKE BTK esztétika képzését érintő változásokról 2021. december 7.

 

Az utóbbi egy hétben számos online közösségi felületen jelentek meg információk, vélemények, tényként kezelt állítások a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán működő Esztétika Tanszékkel és az ott folyó képzéssel kapcsolatosan.

Az internetes fórumokon megszaporodott téves közlésekkel kapcsolatban azonban fontos néhány tényt rögzíteni és számos információt pontosítani.

A PPKE BTK-n egyetlen „esztétika szakos" hallgató sem folytat tanulmányokat, mivel az esztétika mesterképzés megfelelő számú jelentkező hiányában nem tudott elindulni 2019 óta. Ezt megelőzően is csak 2016-ban tudott a képzés elindulni.

A hallgatók esztétika tárgyú tanulmányokat a szabad bölcsészet alapképzésen belül választható modul, illetve specializáció formájában folytatnak. Ők az esztétikán kívül még négy modul (filozófia, filmelmélet-filmtörténet, művészettörténet, elméleti nyelvészet) közül választhatnak az alapszakos szabad bölcsész oklevél megszerzéséhez. A szabad bölcsészet alapszakos hallgató egy választható modult köteles teljesíteni, és emellett felveheti ugyanezt a témakört specializációként is, de ehelyett választhat másik specializációt a szakon belül, avagy egy ún. minor programot a Kar teljes kínálatából.

A szabad bölcsészet alapképzés esztétika modulja és specializációja a 2021/2022. tanévben azért nem tudott elindulni, mert ezekre összesen négy (a válaszható modulra négy, a specializációra közülük három) szabad bölcsészet alapszakos hallgató jelentkezett. Fontos rögzíteni ugyanakkor, hogy a szabad bölcsészeten belül futó esztétika modulra és specializációra korábban regisztrált hallgatók természetesen a mintatanterv szerint befejezhetik tanulmányaikat.

Tévesek azok az állítások is, miszerint az esztétika tárgyú tantárgyak oktatóit a Kar elbocsátotta volna. Az érintett oktatók közül senkinek a munkaviszonya nem került megszüntetésre.

Az esztétika mesterképzés és a tanszék megszüntetésének kezdeményezése természetesen szomorúsággal tölt el minden érintettet, de erre a körülmények alapos megfontolása után, különösen a jelentkezői érdeklődés régóta tartó visszaesésére tekintettel került sor.

x