Pálosok nyomában 2017. december 21.

Kiállítás a PPKE BTK Régészettudományi Intézet balatonszemesi ásatásainak eredményeiről

A magyar nemzet történelmében és kultúrájában csaknem nyolc évszázada meghatározó szerepet betöltő pálos rend nemrég a Hungarikum Bizottság döntése értelmében a hungarikum gyűjteményébe került.

Szintén erre, az egyetlen magyar alapítású szerzetes remeterendre irányítja a figyelmet az Ave Kiállítóház Pálosok nyomában címmel indított kamarakiállítás-sorozata. Az első tárlat a balatonszemesi ásatások eredményeibe avatja be a látogatót.

Négy évvel ezelőtt kezdtek kutatómunkába a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészettudományi Intézetének munkatársai az egy­kori, balatonszemesi pálos kolostornál.

A feltárás több különlegességet is felszínre hozott: például tavaly egy pálos szerzetest ábrázoló szoborfejet, idén pedig a szentély feltárása során hazánkban teljesen egyedülálló leletre bukkantak.

Ez a gótikus minuszkulákkal (kisbetűkkel) megfaragott alapkő és az alóla előkerült, az átépítést is datáló pénzek Európában is szenzációnak számítanak, ugyanis sem a magyar, sem az európai régészetben eddig ebben a korszakban nem találkoztak alapkőletétellel. Az alapkő négybetűs feliratot tartalmaz gótikus írással: „O.S.O.P.", amelynek jelentését még kutatják a szakemberek.

Idén összefogott a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészettudományi Intézete, a Magyar Pálos Rend és a Nemzeti Múzeum, ennek eredményeként elindult egy hosszú távú, teljes feldolgozottságra törekvő országos pálos kutatási program, amelynek része volt a Balatonsze­mesi és Göcseji Múzeum közös munkája, a pálos kolostorrom térinformatikai és lelőhely felderí­tése is.

Ezt követte nyár közepén a terület régészeti feltárása. Az ennek eredményeit bemu­tató kamarakiállítás február 27-ig látható az Ave Kiállítóházban.


Forrás: Magyar Idők

x