Pályázat fiatal tehetségeknek 2021. június 1.

Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő ösztöndíj-pályázatot írt ki kiemelkedően tehetséges fiatalok egyedi fejlesztésére. A Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj kiírása értelmében a maximum 35 éves egyetemista korú pályázók minimum 300 ezer, maximum 1 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek. Támogatott tevékenység: egyénileg folytatott kutatómunka, amelynek eredménye magas színvonalú, kiemelkedő első szerzős vagy társszerzős tanulmány, tudományos cikk, vagy szakdolgozat, vagy TDK-dolgozat, vagy könyv, könyvfejezet, vagy oktatási segédanyag, vagy egyéb műszaki alkotás, vagy művészi alkotás, vagy hazai/külföldi konferencián való részvétel (előadás tartása, poszterek bemutatása, kutatási eredmények bemutatása), vagy hazai/külföldi egyéni kiállítás, vagy bemutatón, filmszemlén, fesztiválon, kiállításon való bemutatkozó részvétel. A pályázat egyik célterülete a bölcsészet- és társadalomtudományok.

A jelentkezési határidő július 31., a pályázati felhívás részletei itt olvashatók.

Sikeres pályázást kívánunk!

x