Pázmány nap 2013. október 15.

2013. október 9-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetem megtartotta az akadémiai év legkiemelkedőbb eseményét, a Pázmány napot.

Az egyetemi Szenátus jelenlétében ezúttal az Információs Technológiai és Bionikai Karon megrendezett ünnepi ülés, Szuromi Szabolcs rektor megnyitó beszédével vette kezdetét. Ebben a rektor felhívta a figyelmet azokra a célokra és értékekre, amelyek Pázmány Péter bíborost az 1635. május 12-i egyetemalapításban befolyásolták, és amelyeket kötelessége őrizni a jogutód intézménynek. Szuromi Szabolcs rámutatott, hogy katolikus egyetem küldetéséhez szorosan hozzátartozik az egyetemes és biztos igazságok rögzítésén és szilárd alátámasztásán túl, az önálló gondolkodásra, érvelésre, valamint a felelősségre és az erkölcsi tisztaságra történő nevelés is. Csakis így biztosítható, hogy az új generációk is képesek legyenek tiszta lelkiismerettel felismerni az örök értékeket.

A rektor beszédét követően adták át a Pázmány Plaketteket, amely elismerés az intézmény legmagasabb szintű tudományos kitüntetése. Az ezévi díjazottak: Fodor György (HTK), Kránitz Mihály (HTK), Török József (HTK), Ádám Anikó (BTK), Földváry Kinga Katalin (BTK), Nábrádiné dr. Jurasek Ibolya (BTK), Tattay Levente (JÁK), Schanda Balázs (JÁK), Prószéki Gábor (ITK), Takács György (ITK) és Vető István (ITK).

A rendezvény az ünnepélyes doktoravatással és a habilitált doktori címek átadásával folytatódott, melynek keretében huszonnyolcan vehették át a PhD, és hárman a habilitált doktori oklevelet.

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar részéről habilitált doktori oklevelet vehetett át Hegedűs Attila és Ujvári Hedvig.

A BTK részéről doktori oklevelet vehetett át Bank Barbara, Bollók Ádám, Boros Oszkár, Falk Nóra, Forró Orsolya, Harrach Gábor, Jaskóné Gácsi Mária, Juhász Erika, Kávássy János, Előd Kovács, Örs Marek, Viktor Máthé, Áron Patona, Mária Péliné, Hász Erzsébet, Szelke László, Tarkó Ilona, Tóth Krisztina, Turai Laura, Urbán Péter és Varsányi Orsolya.

Gratulálunk a frissen avatottaknak!

x