Pedagógus Klub: a gyermek ritmusvesztésének kezelése 2020. december 16.

A Pázmány Pedagógus Klub idei sorozatának második előadója Dr. Gőbel Orsolya pszichológus, gyógypedagógus, a Károli Gáspár Református Egyetem docense volt.

Az előadás címe: A 21. század „betegsége": A viselkedésszervezés ritmusvesztett állapota, avagy a magatartási nehézségek az óvodában, iskolában.

A téma sok gyakorló pedagógust és pedagógusjelöltet igen érzékenyen érint, hiszen ma alig van olyan osztály, amelyben ne lenne tapasztalható egyik-másik gyermek ritmusvesztettsége. Ezzel is magyarázható, hogy közel 80-an vettek részt az online eseményen.

Az előadás során megismerhettük a ritmusvesztettség okait, természetét, megnyilvánulásait, de a legfontosabb az volt, hogy az előadó olyan koherens elméleti keretet adott a pedagógusi attitűdhöz, mely hozzájárul ahhoz, hogy aki megérti és elfogadja azt, valóban megváltoztassa viszonyulását a ritmusvesztett gyermekkel szemben. A résztvevők megtudhatták, hogy a magatartási zavarral küzdő gyermek számára az elfogadás, az odafigyelés, a törődés a legfontosabb, és hogy megtapasztalhassa, hogy ő az egyetlen személy, akire most a pedagógus figyel. Praktikus tanácsot is kaptak a pedagógusok: szövetséget kell kötni, mert csak így sikerülhet jól nevelni, jól viszonyulni ezekhez a gyermekekhez. A legjobb hír számukra: nincs szükség arra, hogy külön terápiákat vagy tréningeket elvégezzenek ahhoz, hogy a magatartászavaros gyerekkel megfelelően tudjanak bánni, elég, ha az attitűdjüket az elfogadásra hangolják és a pedagógiai eszközkészletükben az adaptív és differenciált nevelés kellékeit napi szinten alkalmazzák.

Az előadás megtekinthető itt:

x