Shakespeare in Central Europe 2019. november 14.

Visegrádi Alap támogatást nyert az egyetemünk által koordinált kutatási projekt.

Shakespeare in Central Europe after 1989: Common Heritage and Regional Identity

A pályázat célja, hogy feltárja Shakespeare színházi befogadástörténete egy jeles korszakának, ti. az 1989 utáninak, főbb színházi tendenciáit a V4-es országok és Románia szempontjából. A cél megvalósítása egy nemzetközi kutatóprojekt keretében történik, amely projektben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, és ezen beüli az egyetemen működő Reneszánsz Angol Kutatócsoport kutatóinak (Almási Zsolt kutatócsoport vezetője, Földváry Kinga, Reuss Gabriella) koordinálásával további öt ország 10 partneregyeteméről összesen 14 kutató vesz részt. A pályázat minőségét jelzi talán, hogy az adott pályázati periódusban a PPKE koordinálta pályázat az egyetlen nyertes magyar egyetemi projekt. A kutatás Shakespeare színházi befogadástörténetének nemzetközi aspektusait vizsgálva térképezi fel a régió közös kulturális örökségét, a különbségek mellett a közös múltból adódó hasonlóságokat.

A kutatóprojekt főbb állomásai három eseményt és egy kiadvány elkészítését foglalják magukban. Az első esemény a projektet indító konferencia Budapesten kerül megrendezésre a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 2019 decemberében, hogy az előadásokból kirajzolódó elméleti megfontolásokat rögzítsük, és ezáltal egy fogalmi keretet hozzunk létre a közös kutatási projekt számára. Majd 2020 júniusában egy műhelykonferenciát szervezünk az addig elért kutatási eredmények bemutatására a projekt fogalmi keretének finomhangolása céljából Pozsonyban. 2021 februárjában egy összegző szimpóziumot tartunk ismételten a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, ahol az egyes kutatók számot adnak az elért eredményeikről. Végül pedig a szimpóziumon elhangzott előadásokat a visszajelzések alapján bővítjük, kidolgozzuk a hiányzó részeket, majd megszerkesztve a Theatralia című nemzetközi ERIH+ besorolású folyóirat tematikus számában nyomtatásban és nyílt hozzáférésű online felületen is elérhetővé tesszük a szakma és az érdeklődők számára.

x