Új alapképzési szakunk: Nemzetközi gazdálkodás BA 2012. július 11.

Szeretnél széleskörű ismereteket szerezni a nemzetközi gazdasági és üzleti élet, valamint az interkulturális kommunikáció terén? Szívesen megismerkednél az Európai Unió és más nemzetközi gazdasági és politikai intézmények munkájával, gyakorlatával?

Akkor gyere és jelentkezz a PPKE BTK-n most induló nemzetközi gazdálkodás alapszakra!

Az oklevél megnevezése

Közgazdász nemzetközi gazdálkodás alapszakon (Economist in International Business)

Kiknek ajánljuk a nemzetközi gazdálkodási alapszakot?

A szakot az üzleti élet, a nemzetközi gazdasági folyamatok és az államok közötti gazdasági kapcsolatok iránt érdeklődőknek egyaránt ajánljuk

Szükséges végzettség: érettségi

Képzési szint: alapfokozat (BA)

Képzési terület: gazdaságtudomány

Képzési ág: üzleti

Képzési idő: 6+1 félév

Képzési hely(ek): Piliscsaba

Nyelv: magyar

Munkarend (tagozat): nappali

Költségviselés formája: költségtérítéses

Szakfelelős: Dr. Győrffy Dóra, egyetemi docens

Hol lehet elhelyezkedni a szakon szerzett diplomával?

A szakon szerzett diplomával mind az üzleti életben (nemzetközi vállalatok, hazai vállalkozások nemzetközi ügyletekkel foglalkozó részlegein, illetve külgazdasági elemzőként), mind a közszférában (gazdaságdiplomácia, külgazdasági elemző) el lehet helyezkedni.

A nemzetközi gazdálkodás alapszak felépítése

Módszertani alapismeretek: Gazdasági matematika; Matematikai statisztika; A társadalomkutatás módszerei; A társadalomtudományi munka módszertana; Számítógépes adatelemzés

Gazdaságtani alapismeretek: Közgazdaságtan; Pénzügytan; Nemzetközi gazdaságtan; Összehasonlító gazdaságtan; Közgazdasági elméletek története

Üzleti alapismeretek: Marketing alapjai; Gazdasági jog; Vállalati pénzügyek; Számviteli alapismeretek; Menedzsment ismeretek; Jogi szaknyelv; Környezetgazdaságtan

Társadalomtudományi alapismeretek: EU ismeretek; Jogi alapismeretek; Általános filozófiatörténet; Társadalmi ismeretek (Bevezetés a szociológiába); Bevezetés a pszichológiába; Gazdaságtörténet; Vezetés és irányítás a szervezetekben; Bevezetés a kommunikációelméletbe

Szakmai törzsanyag: Nemzetközi kereskedelmi és gazdasági intézmények; Világgazdasági folyamatok és régiók; Külgazdasági politika; Piacelemzés; Nemzetközi pénzügyek; Prezentáció és tárgyalástechnika; Nemzetközi ügyletek; Nemzetközi marketing; Gazdaságetika; Európa-politikák; EU projektmenedzsment; Nemzetközi protokoll és etikett; Interkulturális menedzsment; Szaknyelv

Külgazdasági szakirány: Az EU gazdaságtana; Nemzetközi tőkebefektetések; Magyarország külgazdasági kapcsolatai; Nemzetközi makrogazdasági elemzések; Nemzetközi termelés és logisztika; Pénzügyi válságok elemzése; Közpolitikai elemzés; Gazdaságpolitika; Ágazati politikák; Vidékfejlesztés és regionális politikák; Államháztartás és költségvetés; Idegennyelvű szakszövegolvasás

Gazdaságdiplomácia szakirány: Nemzetközi jog; Magyar politika- és diplomáciatörténet; Nemzetközi kapcsolatok elmélete; Biztonságpolitika; Az új Oroszország fejlődése 1991 után; Diplomáciatörténet; Civilizációk, világvallások; Gazdaságszociológia; Idegennyelvű szakszövegolvasás

Követelmények a tanulmányok során

Szakmai gyakorlat: 30 kredit/160 óra kötelező szakmai gyakorlat

Nyelvi követelmények

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább két idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga – amelyek közül az egyik államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsgával kiváltható – vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

x