Változások a pedagógiában – a pedagógia változásai 2019. november 23.

2019. november 22-én Esztergomban újra megrendezték a PPKE BTK Vitéz János Tanárképző Központ Óvó- és Tanítóképző Tanszékének immáron hagyományosnak mondható őszi pedagógiai konferenciáját.

Dr. Szilágyi Csaba oktatási rektorhelyettes megnyitóbeszédében kiemelte a pedagógusképzés fontosságát a XXI. század világában.

Dr. Aczél Petra professzor asszony Jövőképességek a digitális kultúrában című plenáris előadásában a digitális jövőképet és a huszonegyedik században várható kiemelt tanulói kompetenciáit nem csak a gyerekek, hanem a pedagógusok szempontjaiból is megvilágította.

Dr. Szőke-Milinte Enikő intézetvezető asszony ezután röviden bemutatta mind a tavalyi, mind az idei konferencia tanulmányaiból szerkesztett tanulmányköteteket, melyek a Pedagógiai mozaikok és a Pedagógiai változások – a változás pedagógiája címet viselik.

A program résztvevői ezután kilenc szekcióban hallgathattak előadásokat a köznevelés számos területéről, óvodától középiskoláig.

Számos magyar és határon túli pedagógusképző felsőoktatási intézményeiből érkeztek előadók, akik érdekfeszítő óvodapedagógiával, tanításmódszertannal és a digitális kultúrával kapcsolatos témákat vonultattak fel.

A konferencia iránti igényt és sikerességét az is mutatja, hogy az idei évben közel kilencvenen jelentkeztek előadással és tanulmánnyal a rendezvényre.

x