XXXIV. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció 2018. október 10.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara rendezi meg a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai szekcióját.

Az eseménynek az esztergomi Vitéz János Tanárképző Központ ad majd otthont 2019. április 15-17. között.

Jövő tavasszal a szervezők körülbelül 200 hallgatót várnak, akik mintegy harminc tagozatba küldhetik be pályamunkájukat. A tervezett témakörök között olyanok szerepelnek, mint a tehetséggondozás módszertana, a digitális lehetőségek a tantárgypedagógiákban, valamint a magyar mint anyanyelv tantárgypedagógiája.

Az ország legnagyobb tudományos rendezvényén a magyar diákok mellett külhoni magyar egyetemisták és középiskolások is lehetőséget kapnak a szakmai bemutatkozásra. Az OTDK célja a hallgatók munkájának megbecsülése, a tanár-diák kapcsolatok erősítése, támogatása, a diáktudományos tevékenység országos nyilvánossága és elismerése. A konferencia hat évtizedes múlttal rendelkezik és jelentőségét a felsőoktatási tehetséggondozásban a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény is rögzíti.

Szintén a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szervezik meg az OTDK két további szekcióját, az Állam- és Jogtudományi, illetve a Biológia szekciót. Előbbi helyszíne a Jog- és Államtudományi Kar lesz, míg utóbbié az Információs Technológiai és Bionikai Kar.

További információ →

x