Képzés adatlapja

Képzés neve: arabisztika
Képzéskód: BMNB-XAR
Képzési szint: mesterképzés (MA/MSc)
Képzési terület: Nappali
Képzési terület / tudományterület: bölcsészettudomány
Képzés nyelve: magyar
Félévszám: 4 félév
Kreditszám: 120
Felelős kar: BTK
Képzés célja: A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a klasszikus és modern arab nyelv, a közel-keleti és észak-afrikai iszlám-arab világ történelmét és műveltségét. Az arabisztika területén szerzett speciális jártasságok és elmélyült műveltség birtokában képesek gyakorlati készségeket igénylő feladatok és munkakörök ellátására az államigazgatásban és a kulturális élet számos területén. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához. a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: - az arab országok történetét és mai helyzetét, - a klasszikus arab nyelvű forrásokat a szépirodalom, történelem, nyelvészet, iszlám területén, - az iszlám történetét és mai alakulásait, - modern irodalmi arab nyelvet és egy nyelvjárást (egyiptomi), - egy másik sémi nyelvet vagy az iszlám egy másik nyelvét középszinten, - a magyarokra vonatkozó történeti és földrajzi forrásokat, - a közel-keleti és észak-afrikai térségbeli népek történetét és műveltségét. b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: - mind az írott mind a beszélt arab nyelv magas szintű használatára, tolmácsolásra, fordításra, fordító irodáknak történő fordítási feladatok ellátására, - ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, önálló problémamegoldó tevékenységre, eredeti ötletek felvetésére, valamint a feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és végrehajtására, - a történet- és a nyelvtudományban az aktuális kutatások és a tudományos munka kritikus értékelésére, a különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére, önálló kritikai attitűd kialakítására és szükség esetén alternatív megoldások felvetésére, - alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint az arab nyelvvel és az iszlám kultúrával összefüggő elmélyült ismereteket igénylő munkakör ellátására, - az önálló kutatómunkára. c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: - az iszlám-arab műveltség és kultúra iránti magas fokú motiváció és elkötelezettség, a fenti nyelvek és kultúrák használatának és átadásának fontosságát illető minőségtudat és sikerorientáltság, - kritikai attitűd, - értékek kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartás.
Képzésre bejutás feltétele: oklevél, felvételi eljárás
arabisztika Szak Arabisztika MA mintatanterv (2023) BMNB-XAR-2023 2023-07-01
Mintatanterv neve Letölthető mintatanterv
Arabisztika MA mintatanterv (2023)
Széchenyi 2020