Dr. Kollár József adjunktus

 

Végzettség(ek):

1991 ELTE BTK

 

Szakképzettség:

Filozófia szakos középiskolai tanár

 

Tudományos fokozat:

2001 PhD, filozófia (ELTE BTK)

 

Eddigi oktatói tevékenység:

1998-tól PPKE BTK (angol szakszövegolvasás; újkori filozófia; modernkori filozófia - pragmatizmus, logikai pozitivizmus; nyelv- és elmefilozófia)

 

Szakmai, tudományos munkásság:

1. Hattyú a komputer vizén (posztanalitikus elme- és mûvészetfilozófia; kognitív tudomány). Piliscsaba, PPKE BTK, 2000, 168. p.
2. Hume szótárai. Bölcsészdoktori Disszertáció, 1995, 150 p.
3. Egy intelligens nagynéni villával eszik? (Hume és a klasszikus kognitivizmus). = Magyar Filozófiai Szemle. 1998. 1-2-3., 71-104. p. (Elhangzott a Magyar Kognitivisták visegrádi találkozóján, 1998 januárjában.)
4. Gyilkosság a karteziánus színházban? (Hume és a kognitív tudomány). = Magyar Pszichológiai Szemle, 1997/98. LIII. (37), 1-4. 19-40. p., valamint = Pléh Csaba (szerk.): Megismeréstudomány és mesterséges intelligencia. Budapest, 1998. Akadémiai, 19-40. p.
5
. Az elme- és mûvészetfilozófia flörtje. Gond. 1999, 18-19. 127-140. p. (Elhangzott Debrecenben, az "Esztétikai tapasztalat és interpretáció" címû konferencián, 1998. április 28-án.)
6. Polüphémosz szeme (a mesterséges perspektíva és a cybercpace). = Vulgo, 2000, II. 1-2. 263-273. p. (Elhangzott a perspektíváról a Mûcsarnokban rendezett nemzetközi szimpóziumon, 1999. júniusában.)
7. Tükörország narcisszuszai (Elme- és mûvészetfilozófia az evolúció fényében). = Elme és evolúció. Budapest, Typotex, (megjelenés alatt) (Elhangzott: MAKOG, 2001.)
8. Ki fél a kövér szerdáktól? (Az aspektusváltás, a másodlagos jelentés, valamint a seeing-as, a seeing-in és a stílus) (Elhangzott a MTA Fil. Int. által 2001 áprilisában szervezett Wittgenstein-konferencián). A konferencia anyaga megjelenés alatt.
9. Fénykép készült FORTE filmre… (Recenzió Crary A megfigyelõ módszeri címû könyvérõl) = Magyar Pszichológiai Szemle, 2001, megjelenés alatt.
10. Tóth Endre és hiányesztétikája. (Társszerzõkkel) Új Mûvészet Kiadó, megjelenés alatt.

 

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok:

Tagság:
Magyar Filozófiai Társaság
Hume Society

Együttmûködések:
1998-óta részvétel a Magyar Kognitivisták interdiszciplináris vállalkozásában. Folyamatos együttmûködés: Pléh Csabával (kognitív tudomány, elmefilozófia), Bacsó Bélával (mûvészetfilozófia és hermeneutika), Pataki Gáborral (mûvészettörténet és -elmélet), Kapitány Andrással (médiamûvészet és mesterséges élet), Farkas Andrással (kognitív tudomány: experimentális esztétika), Bordács Andreával (a mûvészi reprezentációról az Új Mûvészet Kiadó számára készülõ könyv), valamint a C3 Médikutató Központtal.

Nemzetközi kapcsolatok:
Peter Kail, University of Edinburgh (Kutatási téma: David Hume és a kognitív tudomány kapcsolata)
Szerdahelyi Judit, University of North Carolina at Greenboro, Department of English (Kutatási téma: kiberretorika, a metafora kognitív tudománya, cyberpunk regény és az elmefilozófia)