Dr. Szombath Attila adjunktus

 

Végzettség(ek):

1996 ELTE BTK
2002 Hochschule für Philosophie (München)

 

Szakképzettség:

Filozófia-tanárszakos egyetemi diploma
Filozófiai doktorátus

 

Tudományos fokozat:

2002. PhD, filozófia

 

Eddigi oktatói tevékenység:

1995-97 ELTE BTK: filozófiai felvételi elõkészítõ kurzusok,
1996-97 Corvin Mátyás Gimnázium, Budapest: filozófiatanár

 

Szakmai, tudományos munkásság.

1. Die antinomische Philosophie des Absoluten. Ein Mitdenken mit S. L. Frank. München, 2003. (elõkészületben)
2. Gondolatok az arisztotelészi kategóriatan megalapozásáról. = Gond. 1998, 15-16., 176-196. p.
3. A halál metafizikája. = Magyar Filozófiai Szemle. 1994, 5-6. 633-671. p.
4. Az igazság metafizikai fogalmának alapjairól. = Gond. 1996. 12., 139-162. p.
5. "A legnagyobb orosz filozófus." (Tanulmány Szemjon Frank filozófiájáról) = Mérleg. 2001, 3. 289-305. p.
6. A filozófia a halálról. = Keresztény Szó. 1994. november, 5-9. p.
7. Peter Walter: A rossz lényege és megvalósulása. (fordítás) = Teológia. 1995. augusztus, 136-144. p.
8. Szemjon L. Frank: A társadalom szellemi alapjai. (fordítás, elõkészületben)

 

Tudományos, szakmai, közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok:

1993 DAAD ösztöndíj, Regensburg
1995 ÖAD ösztöndíj, Innsbruck, Institut für Philosophie, kutatómunka Wolfgang Röd professzornál
1997-2000 DAAD ösztöndíj, doktori tanulmányok Münchenben, Hochschule für Philosophie (témavezetõ: Josef Schmidt professzor)
2001 a XXI. Század Intézet ösztöndíja Szemjon Frank társadalomfilozófiájának magyarra fordítására.