H-425 Rabbinikus szöveg III

szeminárium

heti 2 óra

kedd 10:15-11:45

Buzási Gábor

 

A rabbinikus szemináriumok célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a rabbinkus irodalom eredeti nyelven történő önálló tanulmányozásához szükséges ismereteket és módszereket. A három félév során ezen irodalom alapvető szövegkorpuszaiból (Misna, Talmud és Midrás) választott szövegeket ill. szemelvényeket elemzünk nyelvi és tartalmi szempontból, úgy, hogy azok minden fontos műfajt képviseljenek, tematikusan pedig lehetőleg egymásra épüljenek. További szövegek tanulmányozására a szakszemináriumokon nyílik lehetőség. A szövegolvasások elméleti hátterét a rabbinikus irodalom előadás (H-321) adja meg.

 

A 2005-06-os tanév tavaszi félévében szemelvényeket olvasunk és elemzünk az Énekek éneke rabbinikus magyarázatából (Midrás Sir- ha-Sirim Rabba).

 

Szöveg

 

Midrás Rabba, Vilna: Romm, 1887

 

Fordítások

 

J. Neusner, Song of Songs Rabbah: An Analytical Translation, 2 kötet, Atlanta, 1989

M. Simon, „Song of Songs”, in: H. Freedman – M. Simon (eds.), The Midrash Rabbah translated into English with notes, glossary, and indices, 5 kötet, London-Jerusalem-New York: Soncino, 1977, 4. kötet, 1-327. o.

A. Wünsche, Bibliotheca Rabbinica: Eine Sammlung alter Midraschim, 5 kötet, Leipzig, 1880-85 (utánnyomás: Hildesheim: Olms, 1967)

 

Szakirodalom

 

G. Stemberger, Introduction to the Talmud and Midrash (transl. M. Bockmuehl), Edinburgh: T & T Clark, 21996 (eredetileg: Einleitung in Talmud und Midrasch, München: Beck, 81992), 276-325. o.

Órigenész, Kommentár az Énekek Énekéhez (ford., bev., jz. Pesthy Mónika), Budapest: Atlantisz, 1993

L. F. Girón Blanc, „Song of Songs in Song of Songs Rabbah”, in Ecyclopedia of Midrash, Leiden-New York: Brill, 2005, 857-70. o.

M. D. Herr, „Song of Songs Rabbah”, in Encyclopaedia Judaica, 15. kötet, 152-4. hasáb

J. Neusner, Theology of Song of Songs Rabbah”, in Ecyclopedia of Midrash, Leiden-New York: Brill, 2005, 871-88. o.

E. E, Urbach, Rabbinic Exegesis and OrigenesCommentaries on the Song of Songs and Jewish-Christian Polemics”, Scripta Hierosolymitana 22 (1971), 247-75. o.