Dr. Birher Nándor Máté PPKE BTK dékán személyes elérhetősége

Előzetes bejelentkezés a dékáni titkárságon (Sophianum: +3612353030 /1050) a konkrét téma megfelelően előkészített írásbeli bejelentésével.

E-mail üzenetet a Dékáni Hivatal címére lehet küldeni: dekani.hivatal@btk.ppke.hu