Կարեն Ջալլաթյան

Գյուլբենկյան գիտայցելու, ՊՊՀԿ, Հայագիտության Բաժին

Հետազոտական հետաքրքրություններ

Ժամանակակից հայկական սփյուռքի մշակույթ ՝բանաստեղծութիւն, գրականություն, շարժանկար, արուեստ եւ մտավորական հոսանքներ, վերջիններիս հասարաքաղաքական ազդեցությունները եւ Հայաստանի Հանրապետության հետ առնչությունները, Վահէ Օշական
Ժամանակակից քննական միտք՝ ճառաբանական եւ նոր-նիւթական վերլուծություն, թարգմանության եւ շարժանկարի տեսություններ, ապակառուցում

Հրատարակություններ

«Կորուստի եւ սուգի արձանագրություններ Ատոմ Էգոյանի Օրացոյցում», The Projector: A Journal of Film, Media and Culture պարբերականի ձմեռ 2020 համար
«Վահէ Օշականի անհեթեթի արձակը», Բագին, համար 3, 2017
Սփյուռքախոսութիւն (Diasporalogue), Սերժ Ավետիկյան, Տիգրան Եգավյան, Thaddée Հրատարակչություն, 2017 (Ֆրանսերենից անգլերեն թարգմանություն։)
Հիշողության Ցուցադրում, Ատոմ Էգոյանի Հարադրական Պատկերները (Screening Memory: The Prosthetic Images of Atom Egoyan), Մարի-Օդ Պարոնյան, Բելգիայի Արքայական Կաճառ, 2017 (Ֆրանսերենից անգլերեն թարգմանություն։)

Կրթական Աստիճաններ

Բաղտատական Գրականության Դոկտորական, Կալիֆորնիայի Համալսարան, Ըրվայն, 2019
Բաղտատական Գրականության Վարպետության Աստիճան, Ինդիանայի Համալսարան, Բլումինգտոն, 2012
Ցեղասպանության եւ Մարդու Իրավունքների Ուսումնասիրությունների Միջազգային Հաստատություն, Ավարտական Վկայական, Զորյան Հիմնարկ եւ Տորոնտոյի Համալսարան, Ամառ 2010
Բաղտատական Գրականության եւ Իմաստասիրության (որպէս երկրորդական կենտրոնացում) Առաջին Աստիճանի վկայական, Կալիֆորնիայի Համալսարան, Լոս Անջըլես, 2010

Պաշտոններ

2020.- Պազմանի Պետեր Կաթոլիկ Համալսարան, Պատմության եւ Հումանիտար գիտությունների Կաճառ, Հայագիտության Բաժին, գիտայցելու
2019-2020. Ալեք եւ Մարի Մանուկյան Հիմնարկի Հետ-դոկտորական Գիտաշխատող, Բաղտատական Գրականության Բաժինի Գործակից Դասախոս, Միչիկանի Համալսարան, Էն Արբըր
2018-2019. Շարադրության Օգնական Ուսուցիչ, Կալիֆորնիայի Համալսարան, Ըրվայն
2016-2018. Անգլերենի դասախոս, Փարիզի Համալսարան, Նանտեր
2015-2015. Շարադրության Օգնական Ուսուցիչ, Կալիֆորնիայի Համալսարան, Ըրվայն
2014-2015. Ֆրանսերենի Օգնական Ուսուցիչ, Կալիֆորնիայի Համալսարան, Ըրվայն
2012-2013. Բաղտատական Գրականության Պաշտոնակից Ուսուցիչ, Ինդիանա Համալսարան, Բլումինգտոն

Հավելյալ տեղեկություն →

x