Լի Բոդօեն

այցելու օգնական պրոֆեսոր, ՊՊԿՀ, Հայագիտության Բաժին

Հետազոտական հետաքրքրություններ

Բյուզանդական եւ Օսմանյան շրջանների մշակութային պատմություն, Միջերկրական պատմություն
Օսմանյան Միջերկրական եւ Կենտրոնական Եվրոպա. երեւակայված պատմություններ, պատմական պատում, արքայության եւ կայսրության հղացքներ, պատմագրություն, եւ գիտության պատմություն

Հրատարակություններ

Translatio Imperii. Իշխանության փոխանցումների համածիրեր եւ տասնհինգերորդ դարի Օսմանյան Միջերկրականի Կայսրական Հարացույցը
«Միջերկրականացնող Մոտեցում. Կոնստանդնուպոլիսը որպէս կապ» լույս տեսած Կոնստանդնուպոլիսը որպէս Կենտրոն եւ Քառուղիի մեջ, խմբ. Օլաֆ Հեյլո եւ Ինգելա Նիելսոն, Շվեդական Հետազոտական Հաստատություն Իստանբուլում։ 2019։

Կրթական Աստիճաններ

Պատմության Դոկտորական, Կալիֆորնիայի Համալսարան, Լոս Անջըլես, 2017
Թանգարանաբանության Վարպետության Աստիճան, Վաշինգտոնի Համալսարան, 2010
Միջկրթանքային Հումանիտար գիտությունների Առաջին Աստիճանի վկայական, (Անգլերեն, Ռուսերեն եւ Հաղորդակցություններ), Միչիգան Նահանգի Համալսարան, 1998

Պաշտոններ

2019-. Վերակազմած Եկեղեցիի Կարոլի Գաշպար Համալսարան, Պատմության Բաժին, այցելու օգնական պրոֆեսոր
2019-. Պազմանի Պետեր Կաթոլիկ Համալսարան, Պատմության եւ Հումանիտար գիտությունների Կաճառ, Հայագիտության եւ Հարավարեւելյան-Եվրոպական/Տարածաշրջանային Պատմական Ուսումնասիրություններ, այցելու օգնական պրոֆեսոր
2017. Կենտրոնական Եվրոպայի Համալսարան Բուտապեշտում, Պատմության Բաժին, կրտսեր գիտաշխատող
2015-16. Անատոլիական Քաղաքակրթությունների Հետազոտության Կենտրոն Իստանբուլում, Թուրքիա, կրտսեր գիտաշխատող
2013-15. Կալիֆորնիայի Համալսարան, Լոս Անջըլես, Պատմության Բաժին, օգնական դասախոս եւ հետազոտող

Հավելյալ տեղեկություն →

x