Վահե Թաչջյան

Նա իր թեկնածուականը պաշտպանել է Փարիզի Հասարակական գիտությունների բարձրագույն դպրոցում: Այժմ նա Բեռլինում հիմնաված «Հուշամատյան» կայք-էջի ավագ խմբագիրն է, գիտական նախագիծ, որի նպատակն է վերականգնել օսմանյան հայերի տեղական պատմությունը և նրանց կյանքից հիշողություններ: Նրա հետազորությունները ընդգրկում են Կիլիկիայի, Սիրիայի և Լիբանանի օկուպացման ժամանակաշրջանը՝ Առաջին և Երկրորդ աշխարհամարտերի միջև ընկած ժամանակահատվածում, նույն ժամանակաշրջանի փախստականների խնդիրները Մերձավոր Արևելքում և Օսմանյան Կայսրությունում հայերի պատմությունը: Նա մի շարք ակադեմիական հոդվածների և գրքերի հեղինակ է:

x