Կրթություն

Մասնագիտությն կառուցվածքը և ապագա Մագիստրատուրան:

Դասընթացները կենտրոնացված են 18-րդ դարից մինչև այսօր (Ռուսաստանի Կայսրության օկուպացումից մինչև այսօր) հայոց պատմության, մշակույթի և ինքնության վրա:


Դասընթացներ.

Պարտադիր դասընթացներ (20 ECTS) ECTS
Հայ ժողովրդի պատմությունը անտիկ ժամանակաշրջանից մինչև միջին դարեր 4
Հայ ժողովրդի պատմությունը միջին դարերից մինչև նոր ժամանակաշրջան 4
Հայերը Արևելյան և Կենտրոնական Եվրոպայում 3
Հայկական սփյուռքը՝ որպես նախատիպային սփյուռք 4
Էթնիկ և սփյուռքային ինքնությունը սփյուռքում 4
Կայսրությունը և ազգը: Հայերը Օսմանյան և Ռուսաստանի կայսրություններում 4
Optional courses (14 ECTS) ECTS 
Մշակութային ժառանգության դերը Հայկական ինքնության զարգացման գործում  3
Իսլամը Կովկասում  3
Հայոց ցեղասպանության պատմությունը և Հայկական Առաջին Հանրապետությունը (1918-1920)  3
Հետազոտական սեմինար: Օսմանյան կայսրության սահմանամերձ տարածաշրջանները  3
Հայկական սփյուռք. Պատմությունն ու ժամանակակից հարցերը  3
Ինքնությունը նկարներով. Ղարաբաղյան շարժումը (1988-1990) և Հայաստանում ինքնության փոփոխությունը  3
Հիշելով Հայող ցեղասպանությունը համեմատական տեսանկյունից  3
Հայկական կուսակցությունների գործունեությունը սփյուռքում ( Պատմական անցյալն ու ներկան)  3
Հայկական անդրազգային գաղթը և սփյուռքը  3
x