Mediation

The professor who is responsible for the training: Katalin Szabóné Bánfalvi

Title of the qualification: General mediator

The course aims to provide participants with all the necessary skills to mediate between conflicting parties in various fields. They acquire the skills and methods that enable them to find an effective and long term solution to all the probles that might arise during their work as a mediator as well as in their private lives.

Our training provides competency-based knowledge, practice-oriented and specific methods. Our teachers are committed to providing quality education and the emphasis in on the  value of knowledge.

Skills acquired during the training: The items listed in the theoretical and practical training

Training Area: Economics

 

COURSE DESCRIPTIONS:

The Psychological Background of Mediation

Code: BT-MED-1110

Number of terms: 1 (1st term)

Number of classes: 30

Type of course unit: lecture

Prerequisite: none

Assessment: exam

Aim of the course:

The course aims to acquaint students with the psychological background of mediation. This way they will be able to get to know themselves and their clients better and resolve conflicts more efficiently. By the end of the course, students will be able to choose the right communication technique and thus properly prepare for mediation.

Course description:

Topics:
• Personality Typologies – the different approaches of personality psychology;
• The stages of moral development
• Learning Theories
• Motivation Theories
• Defense mechanisms
• Transactional Analysis
• Development of trust - the basics of NLP
• The role of active listening
• The identification and management of emotions - EQ
• Cognitive styles, the thinking process
• Stress management
• The introspective work of the mediator
• Relationship between mediation and other helping professions

Compulsory reading

 • Carver, C.S. – Scheier, M.F.: Személyiségpszichológia, Osiris kiadó, 1998
 • Allport, G.W.: A személyiség alakulása, Kairosz kiadó, 2000
 • Berne, E.: Emberi játszmák, Háttér kiadó, 2002
 • Cole, M. – Cole, S.R.: Fejlődéslélektan, Osiris kiadó, 2006
 • Goleman, D.: Érzelmi intelligencia, Háttér Kiadó, 2008
 • Goleman, D.: Társas intelligencia
 • Tringer László: Gyógyíitó beszélgetés (Medicina,2007.)
 • Ian Stewart- Vann Joines: A TA- MA Bevezetés a korszerű tranzakcióanalízisbe (Xénia, 1994.)
 • Joachim Bauer: Miért érzem azt, amit te? Ösztönös kommunikáció és a tükörneuronok titka. (Ursus Libris, 2010.)
 • Teledialógus c. kötetből: Fekete Sándor: Segitő foglalkozások kockázatai- helferszindróma és a burnout jelenség. (179.-192.o.) Pro Pannónia, 2000.

Recommended reading

 • Thomas Schafer: Hogyan válik a szenvedés szeretetté? Bioenergetic Kiadó, 2008.
 • Eric Berne: Emberi játszmák (Gondolat, 1984.)
 • Eric Berne: Sorskönyv - Az emberi játszmák folytatása (Háttér, Lélek kontroll, 1987.)
 • F. Várkonyi Zsuzsa: Tanulom magam (Mérték, 2010)
 • Thomas H. Bergner: Burnout. A kiégés megelőzése 12 lépésben (Z-press, 2012.)

 

Communication I.-II.

Code: BT-MED-1120 , BT-MED-2150

Number of terms: 1 (1st term)

Number of classes: 15+10

Type of course unit: lecture

Prerequisite: none

Assessment: exam

Aim of the course:

The course aims to acquaint students with the communication methods, language and stylistics of mediation, as an alternative way of conflict management. This practical course allows students to learn those essential communication skills that they will need as a mediator.

Course description:

Topics:

 • Questions / interviewing techniques
 • Appreciative inquiry, active listening
 • Point-oriented communication
 • Assertive communication
 • Self-expression
 • Meta-communication
 • Non-violent communication
 • How to communicate in crisis situations
 • Negotiation techniques
 • The communication aspects of motivation
 • Conflict Resolution
 • Mediation presentation

Compulsory reading

 • Freddie Strasser – Paul Randolph: Mediáció – a konfliktusmegoldás lélektani aspektusai
 • Freddie Strasser – Paul Randolph: Mediáció, a konfliktuskezelés lélektana
 • Síklaki István: Szóbeli befolyásolás II. Nyelv és Szituáció
 • Síklaki István: A meggyőzés pszichológiája
 • Terry J. Fadem: A kérdezés művészete
 • Geoffrey Moss: Kommunikációs kézikönyv
 • Dr. Henry Cloud& Dr John Towsend: Játszmák nélkül
 • Hercog Mária: Megbékélés és jóvátétel
 • Mick Cope: A coaching módszertana
 • Daniel Goleman: Érzelmi intelligencia
 • Daniel Goleman: Társas intelligencia
 • Dale Carnegie: Hogyan szerezzünk barátokat és befolyásoljunk embereket?
 • Kertész Tibor: Mediáció a gyakorlatban
 • Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon

Recommended reading

 • Allan Pease: Testbeszéd
 • Don Failla: A 45 másodperces prezentáció, amely megváltoztatja az életedet

 

Introduction to Mediation

Code: BT-MED-1130

Number of terms: (1st term)

Number of classes: 20

Type of course unit: lecture

Prerequisite: none

Assessment: exam

Aim of the course:

During this course, students will be given a general introduction to the history, evolution, concept, international and national institutions and the basic conditions of applicability of mediation.

Course description:

Topics:

 1.  The concept of conflict and debate, their differences, their objectives, their purposes, their causes, their types and their results
 2. Alternative dispute-solving methods
 3. The concept of mediation and a historical overview of its development
 4. The national and international institutional system of mediation.
 5. The main features of the mediation process
 6. The main forms of mediation (facilitative, transformative and evaluative mediation)
 7. The areas of application of mediation
 8. The general characteristics and conditions of the cases where mediation can or cannot be applied
 9. The advantages of mediation as opposed to other conflict resolution methods

Compulsory reading

 • Barabás A. Tünde: Börtön helyett egyezség? Mediáció és más alternatív szankciók Európában, KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft,. Bp., 2004.
 • Charles Perrow: Szervezetszociológia, Osiris Kiadó, Budapest, 1997.
 • Claude Louche: Nyílt konfliktus és a csoportközi tárgyalások dinamikája, in.: Politikai pszichológia, Szerk.: Lányi Gusztáv Balassi Bp. 1996.
 • Csatári Tímea: A mediáció, mint alternatív konfliktuskezelő módszer elmélete és gyakorlata, Debrecen, 2004.
 • Willem F. G. Mastenbroek: Konfliktus menedzsment és szervezetfejlesztés, Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, 1991.
 • Jávor István, Rozgonyi Tamás: Hatalom, konfliktus, kultúra KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2005.
 • Lovas, Zs., Herczog, M.: Mediáció, avagy a fájdalommentes konfliktuskezelés Múzsák Kiadó, 1999.
 • Barcy, M., Szamos, E.: Mediare necesse est. A mediáció technikái és társadalmi alkalmazása, Animula Kiadó, 2002. Szerkesztő: Sáriné Dr. Simkó Ágnes: A mediáció HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2003.
 • Marshal B. Rosenberg: A szavak ablakok vagy falak –Erőszakmentes kommunikáció Agykontroll Kft, Bp., 2001.
 • Morton Deutch-Shula Schiman: A konfliktus a szociálpszichológia perspektívájában Szerk.: Lányi Gusztáv, Balassi Bp. 1996. Döntőbíráskodás, Püski Kiadó 1999.

Recommended reading

 • Eörsi Mátyás-Ábrahám Zita: Pereskedni rossz! Minerva Kiadó, Budapest, 2003.
 • Barinkai, Zs., Bártfai, J., Dósa, Á. és mások: A mediáció – a közvetítői tevékenység HVG-ORAC, 2003.
 • Eörsi, M., Ábrahám, Z. (szerk.): Mediáció: a szelíd konfliktuskezelés, Minerva, 2003.
 • Székely György: Győzelem, vesztesek nélkül 3K Konfliktusmegelőző és  - Kezelő Központ, Budapest, 1995.
 • Balogh László, Barta Tamás, Dominik Gyula, Koncz István: Vezetés pszichológiai sarokpontok, Szókratész Külgazdasági Akadémia, Budapest, 2000.
 • Bettinghaus, E. P.: A meggyőző kommunikáció, In. Horányi Ö. (szerk.): Kommunikáció, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1977.
 • Herb Cohen: Bármit meg tud tárgyalni, Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest, 1998.
 • Roger Fisher-Scott Brown: Kapcsolatépítés a tárgyalások során Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest, 1999.
 • Roger Fisher-William Ury-Bruce Patton: A sikeres tárgyalás alapjai Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest, 1998.
 • J. Forgas: A társas érintkezés pszichológiája, Gondolat, 1993.
 • Somlai Péter: Konfliktus és megértés, Gondolat, Budapest, 1986.
 • M. Deutsch and P.T. Coleman: The Handbook of Conflict Resolution. Theory and Practice, Jossey-Bass, Publishers, 2000.
 • M.D. Bennett and M.S.G. Hermann: The Art of Mediation NITA Publications Committee, 1999.
 • Család Gyermek Ifjúság 1999/1, 1999/2. Facilitálás,Mediálás

 

Self-awareness

Code: BT-MED-1140

Number of terms: 1 (1st term)

Number of classes: 20

Type of course unit: seminar

Prerequisite: none

Assessment: seminar grade (practical exam)

Aim of the course:

The course aims to develop personality, deepen self-awareness, increase self-efficacy and self-confidence, develop social skills and relieve stress.
Its instrument: a small group of people
Its methods: interactive problem solving, thematic exercises, role play

Course description:

Topics:
Team building
Purpose: Getting to know each other, creating a climate of trust, stress relief, team building
Role and Personality
Purpose: To raise awareness of the factors that influenced and defined the professional development of the individual
Stress Management
Purpose: To recognize the stress-inducing situations, to turn stress into positive energy and motivation
Interests and compromise
Purpose: To practice assertive communication
Emotions and effective conflict management
Objective: Participants learn constructive conflict management
• Emotional Intelligence
• Conflict as an opportunity
• The most common causes of conflicts

 

Communication Skills Training

Code: BT-MED-1150

Number of terms: 1 (1st term)

Number of classes: 20

Type of course unit: seminar

Prerequisite: none

Assessment: seminar grade (practical exam)

Aim of the course:

The course aims to provide practical mediation experience based on the previously acquired theoretical knowledge. During the course we will place special emphasis on the most challenging mediation phases.

Compulsory reading

 • Freddie Strasser – Paul Randolph: Mediáció – a konfliktusmegoldás lélektani aspektusai
 • Freddie Strasser – Paul Randolph: Mediáció, a konfliktuskezelés lélektana
 • Síklaki István: Szóbeli befolyásolás II. Nyelv és Szituáció
 • Síklaki István: A meggyőzés pszichológiája
 • Kertész Tibor: Mediáció a gyakorlatban
 • Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon

Recommended reading

 • Allan Pease: Testbeszéd
 • Don Failla: A 45 másodperces prezentáció, amely megváltoztatja az életedet

 

Social Psychology

Code: BT-MED-2110

Number of terms: (2nd term)

Number of classes: 10

Type of course unit: lecture

Prerequisite:

Assessment: exam

Aim of the course:

The course aims to familiarize students with the regularities of social relations.

Course description:
Topics:

 1. Social psychology and its place within social sciences.
 2. Getting to know other people, its process and distortion. The social stereotypes.
 3. Attitude and attitude change: Attitudes, beliefs and values.
 4. Norm, value, reference group
 5. Prosocial and antisocial behavior
 6. Prejudice and Discrimination
 7. Interpersonal communication: theories, axioms, channels, disturbances.
 8. Social influence: leadership and power
 9. Communication and performance within the group
 10. Co-operation and Competition
 11. Decision-making in the group
 12. Conflict and conflict resolution: negotiation, the Prisoner's Dilemma

Compulsory reading

 • Smith E.R. Mackie, D.M. Szociálpszichológia. Osiris, 2001.
 • Forgas J. A társas érintkezés pszichológiája, Gondolat, 1993

Recommended reading

 • Smith E.R. Mackie, D.M. Szociálpszichológia. Osiris, 2001.
 • Allport, G. Az előítélet, Gondolat, 1986

 

The Legal Background of Mediation

Code: BT-MED-2120

Number of terms: 1 (2nd term)

Number of classes: 30

Type of course unit: lecture

Prerequisite:

Assessment: exam

Aim of the course:

In Hungary there is a growing need for interpersonal and inter-organizational conflict mediation. Since 2002, natural persons and other persons have the right to settle their civil disputes by mediation.

Course description:
Topics:

 1. Legal Basics - a brief overview
 2. Mediation in the light of international regulations and directives
 3. 2002 LV. law
 4. Mediation in the areas of classic civil law
 5. Family Law, child protection mediation
 6. Education Mediation Service
 7. Legislation on economic mediation
 8. Labor law and mediation
 9. The legal background of mediation in criminal matters

Compulsory reading

Legislation:

2002. évi LV. törvény A közvetítői tevékenységről

63/2009.(XII.17.) IRM rendelet A közvetítői szakmai képzésről és továbbképzésről meghatározott részek:

1952. évi IV. törvény A házasságról, a családról

1997. évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

15/1998.(IV.30.) NM rendelet A gyermekjóléti szolgáltatásról – A kapcsolattartási ügyelet

1959. évi IV. törvény A Polgári Törvénykönyvről

1953. évi III. törvény A Polgári Perrendtartásról

1992. évi XXII. törvény A Munka Törvénykönyvéről

2005. évi CXXXIX. törvény A Felsőoktatásról

1993. évi LXXIX. törvény A Közoktatásról

11/1994.(VI.8.) MKM rendelet

2006. évi CXXIII. törvény A büntetőügyekben alkalmazható közvetítői  tevékenységről

1998. évi XIX. törvény A Büntetőeljárásról

1978. évi IV. törvény A Büntető Törvénykönyvről

Recommended reading

 • A mediáció – A közvetítői tevékenység  szerk. Sáriné dr. Simkó Ágnes, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 2006. Második, hatályosított, bővített kiadás
 • Pereskedni rossz! – Mediáció: a szelíd konfliktuskezelés szerk.: dr. Eörsi Mátyás, dr. Ábrahám Zita, Minerva Kiadó 2006.

 

Transactional Analysis

Code: BT-MED-2130

Number of terms: (2nd term)

Number of classes: 20

Type of course unit: seminar

Prerequisite:

Assessment: seminar grade (practical exam)

Aim of the course

During the course, students will learn about TA concepts.

Course description

Topics:

 1. ego, transactions
 2. time-structuring
 3. script analysis
 4. misjudgement

Compulsory reading

 • Járó Katalin (szerk, 1999): Játszmák nélkül Helikon
 • Eric Berne: Emberi játszmák.
 • Eric Berne: Sorskönyv.

Recommended reading

 • Stewart, I. Joines, V. (1992): A TA ma Xénia

 

Mediation Methodology I.-II.

Code: BT-MED-2140, BT-MED-3120

Number of terms: 2 (2nd and 3rd terms)

Number of classes: 30+30

Type of course unit: seminar

Prerequisite:

Assessment: seminar grade (practical exam)


Course description:

The course aims to familiarize students with the instruments of mediation. This practice-oriented training introduces students to the alternative dispute resolution methodologies. During the semester students will gain their own experiences about mediation, their strengths and areas that should be further developed.

 • During the ‘contact phase’, students will have the chance to use the learnt techniques of communication, psychology and self-awareness.
 • During the ‘opening session’ students will be familiarized with those communication techniques and skills which are essential for finding the right tone, creating a safe climate and manage the mediation process.
 • During the ‘time without interruption phase’, students will be given the opportunity to experience the roles of their partners.

Compulsory reading

 • Dr. Barinkai Zsuzsanna-Dr. Bártfai Judit: A mediáció. A közvetítői tevékenység (HVG Orac Lap és Könyvkiadó)
 • Székely György: Győzelem vesztesek nélkül. Érdekalapú konfliktuskezelési technikák (Konfliktusmegelőző és Kezelő központ)
 • Roger Fisher, William Ury, Bruce Pattanol: A sikeres tárgyalás alapjai (Bagolyvár Könyvkiadó)

Recommended reading

 • Dr. Marshall, B. Rosenberg: Szavak, ablakok vagy falak. Erőszakmentes kommunikáció
 • Barcy Magdolna-Szamos Erzsébet: „Mediare necesse est” (Animula Kiadó)

 

Restorative Theory

Code: BT-MED-3110

Number of terms: 1 (3rd term)

Number of classes: 10

Type of course unit: lecture

Prerequisite:

Assessment: exam

Aim of the course:

The course aims at familiarizing students with the theoretical background and the application of restorative jurisdiction. Students learn about communication and problem-solving methods that facilitate the treatment of harmful behaviour and the cooperation with people and communities involved in conflicts. Students get acquainted with methods of treating conflicts that peers, families and various communities face through reinforcing the inner network of communities.

Course description:

Topics:

 1. 1.      Introduction into the theory of restorative jurisdiction
  1. 1.      Theory of restorative jurisdiction and its comparison to other principles of sanction
  2. 2.      The roots of restorative jurisdiction in different systems of law and cultures
  3. 3.      The main models of restorative jurisdiction
  4. 4.      Research results
  5. 5.      Socio-psychological dynamics of restorative jurisdiction
  6. 6.      International regulation of restorative jurisdiction
  7. 7.      Various differences of the dynamics of penal jurisdiction
  8. 8.      Socio-psychological dynamics of restorative jurisdiction
  9. 9.      Practical application of restorative jurisdiction in Hungary and abroad
  10. 2.      Introduction into the practice of restoration
   1. 1.      The phases of conflict formation
   2. 2.      Restorative versus retributive ways of questioning
   3. 3.      The concept, definition and principles of restorative jurisdiction
   4. 4.      Proactive and reactive procedures
   5. 5.      The theoretical background of restorative dialogue
   6. 6.      Relationships, bounding and sense of community
   7. 3.      Restorative conferences - Real Justice Conference
    1. 1.      Preparing and chairing the conference
    2. 2.      Using the script
    3. 3.      What is allowed in decision-making?
    4. 4.      Social and psychological basis of the conference
    5. 4.      Family Group Decision-Making Conference
     1. 1.      Preparing a family group decision-making conference
     2. 2.      The phases of discussion
     3. 3.      The reinforcing and controlling functions of a family
     4. 4.      The scope of application of family group decision-making conferences

 

Compulsory reading

 • Barabás, A. Tünde (2004), Börtön helyett egyezség?: Mediáció és más alternatív szankciók Európában, Budapest: KJK-Kerszöv Kiadó.
 • Christie, Nils (1991), A fájdalom korlátai, Budapest: Európa Kiadó.
 • Fellegi Borbála (2003), „A resztoratív (kárhelyreállító) szemlélet alkalmazása a középiskolai oktatásban”, In. Herczog, M. (szerk.),
 • Megbékélés és jóvátétel. Kézikönyv a helyreállító igazságszolgáltatásról, Budapest: Család Gyermek Ifjúság Kiemelten Közhasznú Egyesület: 223-235.
 • Győrfi, É. (2003), „Igazságszolgáltatás másképp - összeállítás a helyreállító igazságszolgáltatás koncepciójának hátteréről”, In. Herczog, M. (szerk.), Megbékélés és jóvátétel. Kézikönyv a helyreállító igazságszolgáltatásról, Budapest: Család Gyermek Ifjúság Kiemelten Közhasznú Egyesület: 37-55.
 • McCold, Paul (2003), „A helyreállító igazságszolgáltatás elmélete és gyakorlata”, In. Herczog Mária (szerk.), Megbékélés és jóvátétel. Kézikönyv a helyreállító igazságszolgáltatásról, Budapest: Család Gyermek Ifjúság Kiemelten Közhasznú Egyesület: 55-133.
 • Negrea, Vidia (2003), „A resztoratív nevelési módszer hazai alkalmazása”, In. Herczog Mária (szerk.), Megbékélés és jóvátétel. Kézikönyv a helyreállító igazságszolgáltatásról, Budapest: Család Gyermek Ifjúság Kiemelten Közhasznú Egyesület: 207-213.
 • O’Connell, Terry, Wachtel, Ted, Wachtel, Ben (2003), „A Real Justice (tényleges igazság konferenciamodell alkalmazása)”, In.. Herczog Mária (szerk.), Megbékélés és jóvátétel. Kézikönyv a helyreállító igazságszolgáltatásról, Budapest: Család Gyermek Ifjúság Kiemelten Közhasznú Egyesület: 151-197.
 • Vígh József (2003): „A kárhelyreállító igazságszolgáltatás eszközei a hazai büntető igazságszolgáltatás rendszerében”, In. Jogelméleti Szemle, 2. szám, [http://jesz.ajk.elte.hu/vigh14.html].
 • Wachtel, Ted (2007), Real Justice-Hogyan forradalmasíthatjuk a normasértéshez való viszonyulásunkat?, Közösségi Szolgáltatások Alapítványa Magyarország, Budapest.

Recommended reading

 • Barabás A. Tünde (2005): „Mediáció: új szerepek és feladatok az eljárásban”, In. Ügyészek Lapja. 3. szám: 15-23.
  • Fellegi Borbála (2003), „A resztoratív (kárhelyreállító) szemlélet alkalmazása a középiskolai oktatásban”, In. Herczog, M. (szerk.), Megbékélés és jóvátétel. Kézikönyv a helyreállító igazságszolgáltatásról, Budapest: Család Gyermek Ifjúság Kiemelten Közhasznú Egyesület: 223-235.
  • Fellegi Borbála (2003), „Csonka kereszt – csonka igazságszolgáltatás”, In. Herczog, M. (szerk.), Megbékélés és jóvátétel. Kézikönyv a helyreállító igazságszolgáltatásról, Budapest: Család Gyermek Ifjúság Kiemelten Közhasznú Egyesület: 213-223.
  • Fellegi Borbála (2007), Megtorlás vs. jóvátétel: mi büntető rendszerünk célja az ügyészek és bírók szemével nézve? Előadás a ELTE Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskolájának 2007. évi konferenciáján, Budapest, 2007. november 16 [http://www.fellegi.hu/publications.html].
  • Földes Petra (2002): „Még egyszer a Szemtől szembe módszer iskolai alkalmazásáról”, In. Herczog, M. (szerk.), Megbékélés és jóvátétel. Kézikönyv a helyreállító igazságszolgáltatásról, Budapest: Család Gyermek Ifjúság Kiemelten Közhasznú Egyesület: 235-243.
  • Görgényi Ilona (2006): Kárjóvátétel a büntetőjogban, mediáció a büntetőügyekben, Budapest: HVG-Orac Lap- és Kvk. Kft.
  • Kerezsi Klára (2006a), „A közvélemény és a szakemberek a helyreállító igazságszolgáltatásról”, In. Kerezsi, K. (szerk.) A helyreállító igazságszolgáltatás lehetőségei a bűnözés kezelésében, Budapest: Budapesti Szociális Forrásközpont.
  • ·Negrea Vidia (2002): „Jóvátételen alapuló nevelési módszer alkalmazása beilleszkedési zavarokkal küszködő gyermekek kezelésében”, In. Belügyi Szemle, 5. szám: 95-105.
   • ·Negrea V., Kökönyei Gy. (2000): „Az áldozat és bűnelkövető közötti kapcsolat helyreállításának lehetõségei az aszódi fiatalkorúak szemszögéből”, In. Család, Gyermek,Ifjúság, 1. szám: 17-20.

 

Methodology of Mediation I.-II.

Code: BT-MED-2140, BT-MED-3120

Number of terms: 2 (2nd and 3rd terms)

Number of classes: 30 + 30

Type of course unit: seminar

Prerequisite: none

Assessment: seminar grade (practical exam)

Aim of the course:

The aim of this course is to get students acquainted with the theory and practice of mediation. The course focuses on the practical skills of mediation, its preparation and first phases in particular.   

Course description:

Topics:

- Entering into a relationship: communication techniques, studies in psychology, self-knowledge

- Introduction, opening the session: rapport, rules, principles, atmosphere, norms of behaviour

- Phase of listening without interruption: role-plays

Compulsory reading

 • Dr. Barinkai Zsuzsanna-Dr. Bártfai Judit: A mediáció. A közvetítői tevékenység

(HVG Orac Lap és Könyvkiadó)

 • Székely György: Győzelem vesztesek nélkül. Érdekalapú konfliktuskezelési technikák

(Konfliktusmegelőző és Kezelő központ)

 • Roger Fisher, William Ury, Bruce Pattanol: A sikeres tárgyalás alapjai

(Bagolyvár Könyvkiadó)

Recommended reading

 • Dr. Marshall, B. Rosenberg: Szavak, ablakok vagy falak. Erőszakmentes kommunikáció
  • Barcy Magdolna-Szamos Erzsébet: „Mediare necesse est” ( Animula Kiadó)

 

Restorative Practices

Code: BT-MED-3130

Number of terms: 1 (3rd term)

Number of classes: 15

Type of course unit: seminar

Prerequisite: none

Assessment: seminar grade (practical exam)

Aim of the course:

The aim of the course is to make students able to connect the theory and practice of restorative practices through gaining practice-oriented skills in trainings in the field.

Course description:

Topics:

-          Face to face conflict resolution

-          Practice of facilitation in pairs and groups

-          Family group decision-making conferences

Compulsory reading

 • Barabás A. T.: Börtön helyett egyezség? - Mediáció és más alternatív szankciók Európában. (KJK-Kerszöv)
 • Brokés-Hadházi Lívia – Földes Petra: Szemtől szembe konfliktuskezelő módszer az iskolai gyakorlatban (www.osztalyfonok.hu)
 • Fellegi Borbála (2009), Út a  megbékéléshez. A helyreállító igazságszolgáltatás intézményesülése Magyarországon. Budapest: Napvilág Kiadó.
 • Herczog Mária (szerk): Megbékélés és jóvátétel (Család Gyermek Ifjúság Könyvek)

Recommended reading

 • Fellegi Borbála (2002), „A resztoratív (helyreállító) szemlélet alkalmazása a középiskolai oktatásban” – A Zöld Kakas Líceum és a Család, Gyermek, Ifjúság Kiemelten Közhasznú Egyesület együttműködésében elvégzett kísérleti programértékelő tanulmánya; Család, Gyermek, Ifjúság, 2002/1
 • Freeedie Strasser- Paul Randolf  Mediáció a konfliktuskezelés lélektana

 

Personal Branding

Code: BT-MED-3140

Number of terms: 1 (3rd term)

Number of classes: 10

Type of course unit: seminar

Prerequisite: none

Assessment: seminar grade (practical exam)

Aim of the course:

The aim of the course is to make students aware of how to create personal charisma in a given environment. Students verbalize their own personal strengths, skills and values in the course of practice-oriented sessions. Students learn about how to exploit their personal charisma as a mediator.

Course description:

Topics:

 1. The main elements of one’s own personal charisma

-          Identifying personal needs, skills, strengths, and values

-          Which of the above elements can be used as a mediator?

-          Your own personal goals and mission statement

-          Mediation in your life

 1. Communication with the others

-          Mapping the environment: what characteristics, skills and values are needed?

-          Communicating your own personal strengths and values

-          Matching your personal charisma to the environment

Compulsory reading

 • Csíkszentmihályi Mihály: Flow Az áramlat; A tökéletes élmény pszichológiája; Akadémiai kiadó, Budapest, 2001

Recommended reading

 • Csíkszentmihályi Mihály: Az öröm művészete; Flow a mindennapokban, Nyitott könyvműhely, Budapest, 2009
 • Stephen R. Covey: A 8. szokás; Az eredményességtől a kiválóságig, Bagolyvár könyvkiadó, Budapest, 2010
 • John  Purkiss,  David  Royston-Lee:  Énmárka;  Tedd  magad  eladhatóvá,  HVG  Kiadó  Zrt., Budapest, 2010

 

Mediation in Practice

Code: BT-MED-3150

Number of terms: 1 (3rd term)

Number of classes: 20

Type of course unit: seminar

Prerequisite: none

Assessment: seminar grade (practical exam)

Aim of the course:

The aim of the course is to provide students with the practice of mediation in groups of various sizes. The course is based on the theories learnt in the previous semesters. Students gain experience of mediation through role plays and dramatized situational games.

Course description:

Topics:

-          dramatized role plays of mediation cases

-          choosing the adequate form of mediation

-          various phases of mediation

-          communication techniques in mediation

-          discussing role plays

-          mediation in pairs

Compulsory reading

 • Eric Berne: Emberi játszmák, Háttér Kiadó 2008.
 • A mediáció – A közvetítői tevékenység szerk. Sáriné dr. Simkó Ágnes, HVG_ORAC Lap és
 • Könyvkiadó Kft. 2006. Második, hatályosított, bővített kiadás
 • Pereskedni  rossz!  –  Mediáció:     a  szelíd  konfliktuskezelés,  szerk.  dr  .  Eörsi  Mátyás,  dr. Ábrahám Zita, Minerva Kiadó 2006.

Recommended reading

 • George Kohlrieser: Túszok a tárgyalóasztalnál – Konfliktuskezelés mesterfokon, Háttér Kiadó 2007.

 

Psychopathology

Code: BT-MED-3160

Number of terms: 1 (3rd term)

Number of classes: 15

Type of course unit: lecture

Prerequisite: none

Assessment: exam

Aim of the course:

The aim of the course is to get students acquainted with the basic clinical pictures of psychopathology.  

Course description:

Topics:

-          The concepts of psychopathology, normality and psychological disorders

-          Systems of diagnosis and handbooks

-          Addictions

-          Schizophrenia and psychosis

-          Mood swings

-          Anxiety

-          Psychosomatic conditions

-          Impulse control disorders

-          Personality disorders

-          Symptoms of crisis

Compulsory reading

 • Ronald J. Comer: A lélek betegségei, Osiris 2005
 • Pável M.: Életesemények lelki zavarai I-II-III. (SE TF.2004)
 • Tringer l  A pszichiátria tankönyve Semmelweis Kiadó  Budapest

 

Fieldwork in Judicial Mediation

The aim of the course is to get students acquainted with judicial practices and judicial mediation in particular.

Course description:

Topics

-       Cases in mediation

-       Discussing questions of mediation

-       Learning the appropriate administration

-       Co-mediation

 

Roles of the supervisor:

-       Checking the student’s field-diary

-       Ensuring co-mediation

-       Assisting the write-up of the case-study

 

Requirements of completing the course:

-       Field-diary

-       Case study

 

Case discussion – legal mediation

Code: BT-MED-4110

Number of terms: 1 (4th term)

Number of classes: 10

Type of course unit: seminar

Prerequisite: none

Assessment: seminar grade (practical exam)

Aim of the course:

The effective method of case analysis by way of discussing specific legal cases helps students in their future mediator practice to realize the possibilities of mediation in a given situation, and if necessary the need for involving a legal expert, or whether to choose a legal procedure instead of mediation.

Course description:

There are three ways of conflict resolutions: court procedure through litigation, civil dispute with settlement out of court or alternative dispute resolutions with the help of mediation. Discussing and comparing the various procedures helps students in their future career to realize the possibility and need for mediation procedure.

Compulsory reading

 • Available case descriptions and case studies

Recommended reading

 • 2002. évi LV. törvény A közvetítői tevékenységről
 • 1953. évi III. törvény A Polgári Perrendtartásról
 • A mediáció – A közvetítői tevékenység szerk. Sáriné dr. Simkó Ágnes, HVG_ORAC Lap és
 • Könyvkiadó Kft. 2006. Második, hatályosított, bővített kiadás
 • Pereskedni rossz! – Mediáció: a szelíd konfliktuskezelés, szerk. dr . Eörsi Mátyás, dr. Ábrahám Zita, Minerva Kiadó 2006.

 

Case discussion – judicial mediation

Code: BT-MED-4120

Number of terms: 1 (4th)

Number of classes: 10

Type of course unit: seminar

Prerequisite: none

Assessment: seminar grade (practical exam)

Aim of the course:

The aim of this course is to get students acquainted with the theory and practice of judicial mediation, focusing on the key differences between applied tools and methods of judicial mediation and that of other fields. 

Course description:

Topics:

Application fields of judicial mediation.

The person initiating a judicial mediation.

The process of judicial mediation.

The roles and responsibilities of the mediator.

The advantages of mediation in criminal justice.

Statistics.

Compulsory reading

 • Barabás A. Tünde: Börtön helyett egyezség? KJK-Kerszöv, 2004
 • Barcy Magdolna – Szamos Erzsébet: Mediare necesse est – A mediáció technikái és társadalmi alkalmazása, Animula, 2002
 • Fellegi Borbála: Út a megbékéléshez – A helyreállító igazságszolgáltatás intézményesülése Magyarországon, Napvilág Kiadó, Budapest, 2009
 • Görgényi Ilona: Kárjóvátétel a büntetőjogban, mediáció a büntetőügyekben. Bp. Hvg-Orac Lap- és Könyvk. 2006. 237, [2] p. Bibliogr. 199-214.
 • Kerezsi Klára: Kontroll vagy támogatás: az alternatív szankciók dilemmája. CompLex, Budapest, 2006
 • Mediációs szöveggyűjtemény – Szemelvények a mediáció irodalmából, Partners Hungary Alapítvány, 2001

Recommended reading

 • A helyreállító igazságszolgáltatás európai jó gyakorlatai a büntetőeljárásban, 2010 IRM
 • A helyreállító igazságszolgáltatás jogi szabályozása és gyakorlata néhány európai országban,
 • Család, Gyermek, Ifjúság Könyvek, Budapest, 2008
 • Christie, Nils: Büntetésipar, Osiris, 2004
 • Christie, Nils: A fájdalom korlátai, Európa, 1991
 • Wachtel, Ted: Real Justice – Hogyan forradalmasíthatjuk a normasértéshez való
 • viszonyulásunkat?, The Piper’s, Pennsylvania, 2007
 • Bérces Viktor: A büntetőügyekben alkalmazott mediáció perspektívái Magyarországon In: Bűnügyi
 • Szemle. Jogalkalmazók folyóirata, 2009. no. 2, 18-31 p
 • Görgényi Ilona: Kártalanítás vagy jóvátétel. = Kriminológiai közlem. 48. sz. 1993. 37-77.
 • Gulyás Géza: A mediáció mint kisebb súlyú bűncselekmények kezelésének egyik lehetősége.
 • Forrás: Ügyvédek Lapja 2/2005:22-27.
 • Gyurkó Szilvia: Helyreállító igazságszolgáltatási technikák alkalmazásának lehetőségei a családon
 • belüli erőszak eseteiben. = Krim. tanulm. 2005. 353-366.
 • Herczog Mária - Gyurkó Szilvia: Tettes-áldozat mediáció a fiatalkorúak büntetőjogában
 • Európában. = Jogi tanulm. 2004. 79-90.
 • Kerezsi Klára: A közvélemény és a szakemberek a helyreállító igazságszolgáltatásról. Büntetőjogi
 • Kodifikáció 2/2006:3-20.
 • Kerezsi Klára (szerk.): A helyreállító igazságszolgáltatás lehetőségei a bűnözés kezelésében,
 • kutatási beszámoló, Budapesti Szociális Forrásközpont, Budapest, 2006
 • Kiss Anna: A közvetítői eljárásról. = Krim. tanulm. 43. köt. 2006. 241-264.
 • Kiss Anna: Elvárások az EU-ban - gondolatok a mediációról. Forrás: Ügyészek Lapja. Szakmai
 • érdekképviseleti folyóirat 1/2005:75-81.
 • Kiss Anna: Gondolatok a közvetítői eljárásról, In: Kriminológiai Közlemények 64., Magyar
 • Kriminológiai Társaság, Budapest, 2007, p. 18-21.
 • Kuji Eszter: A mediáció büntetőjogi szabályainak kialakítása hazánkban. Forrás: Ügyészek Lapja.
 • Lins, Josef: Peren kívüli megegyezés fiatalkorúaknál, Linzi Egyetem Szociológiai Intézete, 1998
 • Magyar Judit: Megtorolni vagy jóvátenni? A mediáció lehetőségei a büntető igazságszolgáltatásban
 • érdekképviseleti folyóirat 2/2006:17-30.

 

Case discussion – economic mediation

Code: BT-MED-4130

Number of terms:

Number of classes: 10

Type of course unit: seminar

Prerequisite: none

Assessment: seminar grade (practical exam)

Aim of the course:

The aim of this course is to get students acquainted with the theory and practice of economic mediation and with its effective future application. The course aims to provide students with state-of-the-art expertise on the characteristics of conflicts that may arise in the economy. It is important that students are able to place conflict resolution into the wider aspects of economic relations.

Course description:

Topics:

The characteristics of economic processes.

The types of economic conflicts.

The characteristics of economic mediation.

The principles of economic mediation.

The significance of economic mediation.

Case discussion of economic mediation.

Compulsory reading

 • Roger Fischer – William Ury – Bruse Patton: A sikeres tárgyalás alapja (Bagolyvár)
 • Dr. Eörsy Mátyás – Dr. Ábrahám Zita: Pereskedni rossz (Minerva)
 • Berki Erzsébet: Érdekegyeztetés tapasztalatai és aktuális kérdései (ÉT Titkárság Budapest)
 • Dason: Nyerő tárgyalási technikák (Bagolyvár)

Recommended reading

 • Tóth Ferenc: A munkaügyi kapcsolatok rendszere

 

Case discussion – family mediation

Code: BT-MED-4140

Number of terms: 1 (4th term)

Number of classes: 10

Type of course unit: seminar

Prerequisite: none

Assessment: seminar grade (practical exam)

Aim of the course:

During case discussion, students will be able to get an insight into the details and challenges of family, couple and divorce mediation through real-life case presentation. Discussing real cases helps students effectively to realize the characteristics and opportunities of mediation in these fields.

Course description:

Experience shows that family, couple and divorce mediation is the most frequently required type of mediation. Mediators working with family problems face various challenges. Students can experience the typical challenges that can arise in the stages of family mediation: when a case can be undertaken, how to be in communication with the official forums, in which cases an outsider professional assistance (psychologist, jurist) is needed. Furthermore, students will get acquainted with the communication features, game manoeuvres and the dangers of emotional involvement.

Compulsory reading

Available case descriptions and case studies

Recommended reading

 • Dr. Kardos Ferenc: Gyermekközpontú közvetítés, Kapcsolat 2000 Pszichológiai Bt., 2011
 • Nagy Zsóka: Megoldjuk, szívem, Jószöveg Műhely Kiadó, 2011
 • 2002. évi LV. törvény A közvetítői tevékenységről
 • 1953. évi III. törvény A Polgári Perrendtartásról
 • A mediáció – A közvetítői tevékenység szerk. Sáriné dr. Simkó Ágnes, HVG_ORAC Lap és Könyvkiadó Kft. 2006. Második, hatályosított, bővített kiadás
 • Pereskedni rossz! – Mediáció: a szelíd konfliktuskezelés, szerk. dr . Eörsi Mátyás, dr.
 • Ábrahám Zita, Minerva Kiadó 2006.
 • Daniel Goleman: Érzelmi intelligencia Háttér Kiadó 1995.
 • Dr. Henry Could – dr. John Towsend: Játszmák nélkül Harmat Kiadó 2010.
 • Terry J. Faddem: A kérdezés művészete HVG Kiadó Kft. 2009.
 • Thomas Shafer: Hogyan válik a szenvedés szeretetté Bioenergetic Kiadó 2008.
 • Mérei-V. Binét: Gyermeklélektan Medicina Könyvkiadó ZRt. 2006.

 

Competence borders between family therapy and mediation

Code: BT-MED-4150

Number of terms: 1 (4th term)

Number of classes: 5

Type of course unit: seminar

Prerequisite: none

Assessment: seminar grade (practical exam)

Aim of the course:

The aim of this course is to get students acquainted with the terminologies, the significant directions, and the features of family therapy and its scope for application.

Course description:

Short history of family therapy:

 • What is family therapy?
 • Terminologies.
  The family as a system – the systemic approach
  Behaviour patterns in the family
  Family communication
  Family lifecycle – developmental and accidental crisis in the family history
 • The directions of family therapy
  Psycho-dynamics

Communication schools (structural, strategic)

Experience-centred therapy

 • Application of family therapy – special problems, symptoms, counter-indications

Compulsory reading

 • Gill Gorell Barnes: Család, terápia és gondozás. Animula Kiadó, 1984. 10-50. oldal

 

Competence borders between mediation and the legal profession

Code: BT-MED-4160

Number of terms: 1 (4th term)

Number of classes: 5

Type of course unit: seminar

Prerequisite: none

Assessment: seminar grade (practical exam)

Aim of the course:

The aim of this course is to get students acquainted with the problems that may arise from the parallel practice of a mediator and jurist as presented by a practising jurist-mediator. 

Course description:

The basic requirement for a successful mediator is that they do not take sides, but assist the parties involved in the legal dispute to better understand each other’s positions, views and emotions. During court procedures only relevant legal facts can be examined. Due to their socialization the thinking and reasoning of jurists tend to be ‘legal’.  The responsibility of solicitors is to represent the interests of their client according to the laws and their legal position, and that of the judges is to make decisions according to the law. The revelation and discussion of problems arising from the socialization of jurists and their professional devotion helps future mediators to draw the line between solicitor/legal activities and mediation, as well as to understand the challenges they have to face as jurist-mediators.

Compulsory reading

 • 2002. évi LV. törvény A közvetítői tevékenységről
 • A mediáció – A közvetítői tevékenység szerk. Sáriné dr. Simkó Ágnes, HVG_ORAC Lap és Könyvkiadó Kft. 2006. Második, hatályosított, bővített kiadás

Recommended reading

 • Pereskedni rossz! – Mediáció: a szelíd konfliktuskezelés, szerk. dr . Eörsi Mátyás, dr. Ábrahám Zita, Minerva Kiadó 2006.

 

Competence borders between mediation and coaching

Code: BT-MED-4170

Number of terms: 1 (4th term)

Number of classes: 5

Type of course unit: seminar

Prerequisite: none

Assessment: seminar grade (practical exam)

Aim of the course:

The aim of this course is to present students how coaching can help mediation and where the borders lie between mediation and coaching.

Course description:

One of the key aspects of a successful mediation process is that the mediator should possess the appropriate tools and methodologies. Partner professions provide significant assistance and complement the mediation tools with their own particular methods. The mediator should always know where the borders lie in the application of other professions’ methods, which they should not cross in order to retain their credibility.

Coaching is a modern, practice-oriented approach which is tuned into the current social and personal needs and enables an effective cooperation with people. In Hungary, it is a dynamically spreading method, which has two main directions: Life coaching and Business coaching. The tools of both directions provide excellent and safe knowledge base for future mediators.

Coaching and mediation as partner professions are very close to each other, with many overlaps. Therefore it is the aim of this course to define the fundamental differences considering the work process and the application areas and to analyse the specialities, application opportunities and challenges of the two disciplines through practical examples.

Compulsory reading                                                   

 • 2002. évi LV. törvény A közvetítői tevékenységről
 • A mediáció – A közvetítői tevékenység,  Sáriné dr. Simkó Ágnes, HVG_ORAC Lap és Könyvkiadó Kft. 2006. Második, hatályosított, bővített kiadás
 • Mick Cope: A coaching módszertana Manager Könyvkiadó
 • Stephen Neale: Érzelmi intelligencia coaching Okter-Nodus Kiadó 2009.
 • Daniel Goleman: Érzelmi intelligencia Háttér Kiadó 1995.
 • Daniel Goleman: Társas intelligencia Nyitott Könyvműhely 2010.
 • Klein Sándor: Vezetés és szervezetpszichológia Edge 2000 Kiadó 2009.

Recommended reading

 • Pereskedni rossz! – Mediáció: a szelíd konfliktuskezelés, dr . Eörsi Mátyás, dr. Ábrahám Zita, Minerva Kiadó 2006.

 

Competences between mediation, management and consulting

Code: BT-MED-4180

Number of terms: 1 (4th term)

Number of classes: 5

Type of course unit: seminar

Prerequisite: none

Assessment: seminar grade (practical exam)

Aim of the course:

The aim of this course is to get students acquainted with the techniques, communication strategies, conflict resolution processes and debate culture of management and consulting, and to describe the individuals involved in management and consulting as well as their relations.

A further aim of this course is to present the similarities and differences of mediation, management and consulting focusing on the competence borders through practical examples. 

Course description:

Management principles

Management styles

Differences between the mediator and the manager

Personal impact-raising tools

Communication tools for mediation and management

Interrogation techniques applied in management and mediation

The features of management

Compulsory reading

 • Freddie Strasser- Paul Randolf : Mediáció a konfliktuskezelés lélektana

Recommended reading

 • Gertrud Neges . Vezetésmódszertan Menedzsment -téning
 • Roger Fisher - William Ury - Bruce Patton: A sikeres tárgyalás alapjai, Bagolyvár Kiadó
x