Polish Studies

MA Courses

Course codeCourse title
(click for description)
CreditsTypeHours/
week
LecturerCourse languageLocation
BMNSL01200M Zasady i metody badan poszczególnych jezyków slowianskich 2 lecture 2   polish Budapest
BMNSL03600M Stylistyka a pragmatyka jezyka polskiego 3 lecture 2   polish Budapest
BMNSL03400M Wegiersko-polskie kontakty historyczne i kulturowe 3 seminar 2   polish Budapest
BMNSL05200M Dziewietnastowieczne korzenie srodkowoeuropejskich kultur 3 lecture 2   polish Budapest
BMNSL03500M Romantyzm a pozytywizm w liteaturze polskiej 3 lecture 2   polish Budapest
BMNSL01300M Warstwy jezyka polskiego w kontekscie jezyków zachodnioslowianskich 3 lecture 2   polish Budapest
BMNSL05700M Film i teatr w krajach wyszehradzkich 4 lecture 3   polish Budapest
BMNSL04000M Polska literatura nowoczesna 2 seminar  2   polish Budapest
BMNSL04100M Polska literatura emigracyjna 3 lecture 2   polish Budapest
x