VilágRendBajnokság – A fejlődő világ vezető államainak szerepvállalásai a globális hatalmi versengésben

  • 09 márc.

    Kezdete: 2019. március 9. 10:00 -Vége: 2019. március 9. 16:00

    Budapest, Sophianum 204

A Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoport konferenciát tart a fejlődő világ vezető államainak szerepvállalásairól.

Az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) globális trendeket vizsgáló korábbi előjelzése a következő megállapítást teszi: „a második világháború utáni nemzetközi rendszer 2025-re majdnem felismerhetetlenné fog válni a feltörekvő hatalmak előretörése, a gazdaság globalizálódása, a relatív jólét és a gazdasági hatalom Nyugatról Keletre történő történelmi áttevődése (...) következtében. 2025-re a nemzetközi rendszer többpólusú lesz, amelyben tovább szűkül a szakadék a fejlett és a fejlődő országok nemzeti hatalma között."

A PPKE BTK Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoport 2019 márciusában konferenciát rendez ezen globális hatalmi átrendeződés jelenlegi pillanatképének felvázolására az abban meghatározó szerepet játszó fejlődő államok szerepvállalásaira összpontosítva. A fejlődő világ nagy-és középhatalmainak relatív megerősödése, a globális energetikai, éghajlati, biztonsági, kereskedelmi és fejlesztési politikákra gyakorolt egyre jelentősebb befolyása, önálló kormányközi együttműködési architektúrája, illetve a nyugati oprszágokkal szembeni hatalmi rivalizálása a kortárs világrenddel szembeni egyik legfőbb kihívásnak számít. Politikai, gazdasági, és szociokulturális változatosságuk, képességeik és érdekeik különbözősége azonban a fejlődő államok által támasztott kihívás természetét egyúttal összetetté, a hatalmi rivalizálás kimenetelét pedig vitathatóvá is teszi. Ennél fogva a konferencia célja, hogy platformot biztosítson az egyes feltörekvő ázsiai, latin-amerikai és afrikai államok , illetve államcsoportposulások jelenlegi világhatalmi pozícióinak és sajátos globális törekvéseinek bemutatására, illetve értékelésére.

Többek között a következő kérdésekre keressük a válaszokat: milyen világrend-nézeteket képviselnek a nemzetközi térben kezdeményező szerepet vállaló egyes fejlődő országok, és hogyan legitimálják ambícióikat? Milyen külpolitikát folytatnak, és milyen külpolitikai viták zajlanak az országokon belül? Miben nyilvánulnak meg és mennyiben megalapozottak a feltörekvő államok pólusképző törekvései? Hogyan és mely érdekek mentén csoportosulnak a nemzetközi rendszer megformálását célzó országok? A konferencia célja, hogy a fejlődő világ vezető államainak a világrend újra- és/vagy újjászerveződésében játszott szerepeinek feltárásával elősegítse a jelenség háttérfolyamatainak és irányainak mélyebb megértését.

x