Lelkiségtörténeti kutatások múltja, jelene és jövője

  • 19 jan.

    Kezdete: 2022. január 19. 12:00 -Vége: 2022. január 20. 19:00

    Sophianum 111–112.

A könyvbemutató és az azt követő workshop célja, hogy a régi magyar lelkiséggel foglalkozó szakmai műhelyek aktuális képet kapjanak egymás munkájáról, folyamatban lévő és tervezett projektjeikről, nem kizárva a jövőbeli szakmai, esetlegesen az interdiszciplináris együttműködések lehetőségét sem.

Január 19. 16.00

Kutatócsoportunk valamint a BBTE BTK Magyar Irodalomtudományi Intézet (Res Litteraria Transylvaniae Vetus Irodalom- és Művelődéstörténeti Műhely) közös könyvbemutatója

Itáliai hatások a régi magyar lelkiségben, szerk. Bajáki Rita és Báthory Orsolya,
bemutatja: Mátyus Norbert (PPKE BTK, Olasz Tanszék)

Szelestei N. László: Séllyei Nagy Ignác püspöksége (Tanulmányok és források)
bemutatja: Báthory Orsolya (ELKH–PPKE, BILK)

Az idő és tér szerepe a barokk kori lelkiség alakulásában, szerk. Szelestei N. László
bemutatja: Kónya Franciska (ELKH–PPKE, BILK, külsős munkatárs)

A dialógus formái a magyar régiségben, szerk. Farmati Anna és Gábor Csilla, Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó, 2021 (Egyetemi füzetek)
bemutatja: Maczák Ibolya (ELKH–PPKE, BILK)

Meghívó 

Zoom →
Meeting ID: 976 8477 6926
Passcode: 829840


Január 20. 9.00

Lelkiségtörténeti kutatások múltja, jelene és jövője

könyvszemlével egybekötött műhelyszeminárium

A tágabb értelemben vett lelkiségtörténettel foglalkozó kutatócsoportok, szakmai műhelyek képviselői mutatják be eddigi tevékenységüket, folyamatban lévő kutatásaikat, jövőbeli terveiket. A workshop alatt egész napos könyvszemlét tartunk.

Meghívó 

Zoom →
Webinar ID: 926 9591 8850
Passcode: 950960

x