Dékáni köszöntő

Karunk a kiemelt minősítésű Pázmány Péter Katolikus Egyetem részeként a bölcsész- és társadalomtudományi képzés hazai és nemzetközi elismertségű intézménye.

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar arra törekszik, hogy az egyes tudományszakok saját elméleteik, kutatási módszerük és a kutatást megillető szabadságuk birtokában műveljék hivatásukat, napról napra mélyebb, a legújabb kutatások által bizonyított ismereteket adva át hallgatóinak. Célunk, hogy a legmagasabb szintű kritikus tudományos megközelítést érvényesítve folyamatosan reflektáljunk a tudományterületünkhöz tartozó kérdésekre mind alap-, mind alkalmazott kutatási szinten, és az így megismert igazságot az igazságnak megfelelően adjuk át az új generációk számára, intézményes formában. Feladatunk, hogy katolikus egyetemi fakultásként kellő érzékenységgel figyeljünk és párbeszédet folytassunk a másként gondolkodó emberekkel, nem elveszítve, hanem szilárdan megőrizve a katolikus egyetem identitását a kortárs multikulturális és sokszínű világban. Tudatosítani szeretnénk, hogy az igazság ténylegesen egy, továbbá, hogy a hit és az értelem nem állítható szembe egymással. Ezt azonban csakis elmélyülő alapkutatási munkával, kiemelkedő minőségi oktatással, egyre erősödő nemzetköziesítéssel és széles körű együttműködésekkel tudjuk elérni.

Éppen ezért Karunk célkitűzése, hogy oktatóink és hallgatóink mind naprakész elméleti és gyakorlati ismeretekkel, mind az igazság elsajátításához, megőrzéséhez és hűséges továbbadásához szükséges stabil erkölcsi alappal rendelkezzenek, bármely tudományterületen tevékenykedjenek is. Csakis ezzel képes a katolikus egyetem megadni azt a többletet hallgatói számára, amely nemcsak nemzetközileg versenyképes diplomát kínál számukra, hanem az egész ember képzését és nevelését tűzi ki célul.

Dr. Szilágyi Csaba
dékán

x