Előzetes kreditelismerési eljárás

Előzetes kreditelismertetési eljárás

Mikor kell elvégezni?

Amennyiben a jelentkező olyan felsőfokú végzettséget igazoló oklevéllel rendelkezik, amely nem számítható be teljes kreditértékben azon szakra, melyre jelentkezni szeretne illetve, ha a felsőfokú oklevelének záradékában nem kerül feltüntetésre minor programja. Arról, hogy az egyes mesterképzési szakokra való jelentkezéshez milyen alapképzési diploma szükséges a kari honlap Szakajánlójában tud tájékozódni.

Mi az eljárás menete?

A kérelmezőnek az alábbi űrlapot kell kitöltenie, aláírnia és a leckekönyvének másolatával illetve az elismerni kívánt tantárgyak tantárgyleírásával együtt a Tanulmányi Osztályra elküldenie legkésőbb 2020. június 10-ig. Az előzetes kreditelismertetési eljárást célszerű még a jelentkezés előtt kezdeményezni, hogy a kérelmező információt szerezzen arról, elengedő kredittel rendelkezik-e az adott szakra való jelentkezéshez.

Az eljárás a PPKE BTK-n díjtalan.

Figyelem! A kreditelismertetésről szóló döntési határozatot a felvételi eljárás során központilag is el kell küldeni az Oktatási Hivatal részére (1380 Budapest, Pf. 1190) legkésőbb 2020. július 9-ig.

Milyen címre küldhetem az eljáráshoz szükséges űrlapot és dokumentumokat?

A JÁRVÁNYÜGYI HELYZET IDEJÉN KÉRJÜK, HOGY A SZÜKSÉGES ŰRLAPOT ÉS DOKUMENTUMOKAT A FELVETELI@BTK.PPKE.HU E-MAIL CÍMRE KÜLDJÉK EL!

 

̶A̶ ̶k̶i̶t̶ö̶l̶t̶ö̶t̶t̶ ̶é̶s̶ ̶a̶l̶á̶í̶r̶t̶ ̶ű̶r̶l̶a̶p̶o̶k̶a̶t̶ ̶a̶ ̶l̶e̶c̶k̶e̶k̶ö̶n̶y̶v̶ ̶m̶á̶s̶o̶l̶a̶t̶á̶v̶a̶l̶ ̶é̶s̶ ̶a̶z̶ ̶e̶l̶i̶s̶m̶e̶r̶n̶i̶ ̶k̶í̶v̶á̶n̶t̶ ̶t̶a̶n̶t̶á̶r̶g̶y̶a̶k̶ ̶t̶a̶n̶t̶á̶r̶g̶y̶l̶e̶í̶r̶á̶s̶á̶v̶a̶l̶ ̶e̶g̶y̶ü̶t̶t̶ ̶a̶z̶ ̶a̶l̶á̶b̶b̶i̶ ̶c̶í̶m̶e̶k̶r̶e̶ ̶t̶u̶d̶j̶a̶ ̶k̶ü̶l̶d̶e̶n̶i̶:̶
̶
̶P̶o̶s̶t̶a̶i̶ ̶ú̶t̶o̶n̶:̶ ̶2̶0̶8̶7̶ ̶P̶i̶l̶i̶s̶c̶s̶a̶b̶a̶-̶K̶l̶o̶t̶i̶l̶d̶l̶i̶g̶e̶t̶,̶ ̶E̶g̶y̶e̶t̶e̶m̶ ̶u̶t̶c̶a̶ ̶1̶.̶ ̶(̶c̶í̶m̶z̶e̶t̶t̶:̶ ̶T̶a̶n̶u̶l̶m̶á̶n̶y̶i̶ ̶O̶s̶z̶t̶á̶l̶y̶)̶
̶
̶S̶z̶e̶m̶é̶l̶y̶e̶s̶e̶n̶:̶ ̶2̶0̶8̶7̶ ̶P̶i̶l̶i̶s̶c̶s̶a̶b̶a̶-̶K̶l̶o̶t̶i̶l̶d̶l̶i̶g̶e̶t̶,̶ ̶E̶g̶y̶e̶t̶e̶m̶ ̶u̶t̶c̶a̶ ̶1̶.̶,̶ ̶Q̶u̶e̶s̶t̶u̶r̶a̶ ̶é̶p̶ü̶l̶e̶t̶,̶ ̶1̶3̶-̶a̶s̶ ̶i̶r̶o̶d̶a̶

Van-e lehetőségem a bemenethez hiányzó kreditek utólagos megszerzésére?

Bizonyos mesterképzések esetében a kérelmezőnek lehetősége van arra, hogy sikeres felvételi esetén a bemenethez szükséges hiányzó krediteket ún. egalizáló tárgyak elvégzésével szerezze meg a mesterképzési tanulmányaival párhuzamosan a Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában foglaltak szerint. Arról, hogy mely szakok esetében és legfeljebb mennyi kreditértékben végezhetőek egalizáló tárgyak az egyes szakok szakajánlójában olvashat.

 

A KREDITELISMERTETÉSI HATÁROZAT FORMANYOMTATVÁNYA

x