GYIK

GYIK

A felvételi eljárással kapcsolatban felmerülő gyakori kérdések és válaszok egy helyen!

További kérdéseiket a felveteli@btk.ppke.hu e-mail címen tehetik fel!

I. Felvételi eljárással kapcsolatos kérdések

II. Karunkkal kapcsolatos kérdések

III. Alapképzéssel kapcsolatos kérdések

IV. Mesterképzéssel kapcsolatos kérdések

V. Osztatlan tanárképzéssel kapcsolatos kérdések

VI. Felvételivel, továbbtanulással kapcsolatos intézmények elérhetőségei

I. Felvételi eljárással kapcsolatos kérdések

1. Mi lesz idén a ponthatár?

Az aktuális ponthatárokról minden évben július végén születik döntés, kivéve azon képzések esetén, amelyek állami ösztöndíjas helyeire csak az előre meghatározott minimumponthatárokat elérő jelentkezők nyerhetnek felvételt. Karunkon tizennégy ilyen alapképzés indul:

anglisztika 320 pont
kommunikáció- és médiatudomány 400 pont
magyar 310 pont
nemzetközi tanulmányok 400 pont
ókori nyelvek és kultúrák - klasszika-filológia szakirány 310 pont
politikatudomány 320 pont
pszichológia 400 pont
régészet 340 pont
szabad bölcsészet 340 pont
szociológia 320 pont
tanárképzés (osztatlan) 305 pont
történelem 320 pont
Az államösztöndíjas képzés minimumponthatárai a szakok kapacitás számaitól függően emelkedhetnek.

A ponthatárok alakulásával kapcsolatban iránymutatóul szolgálhatnak a korábbi évek felvételi ponthatárai, melyek a www.felvi.hu oldalról letölthetők.

2. Ha valaki több nyelvvizsgával rendelkezik, mennyi többletpontra jogosult?

Ha a jelentkező a többletpontokra több különböző nyelvből megszerzett nyelvvizsga alapján is jogosult lenne, számára felsőoktatási szakképzésre, alapképzésre és osztatlan képzésre történő jelentkezés esetén akkor is összesen legfeljebb 40 többletpontot lehet figyelembe venni, ha a különböző nyelvvizsgák alapján elérhető többletpontjainak összege ezt meghaladná. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont. (forrás: felvi.hu)

Karunk mesterképzésre történő jelentkezés esetén nyelvvizsga alapján nem számol többletpontot

3. Legfeljebb mennyi helyre adhatom be a jelentkezésem?

A 2020. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban legfeljebb 6 jelentkezési hely jelölhető meg. Amennyiben a jelentkező ugyanazon jelentkezési hely több finanszírozási formáját is megjelöli (a finanszírozási forma magyar állami ösztöndíjjal támogatott vagy önköltséges lehet), akkor az a maximálisan megjelölhető jelentkezési helyek számát tekintve egy jelentkezési helynek tekintendő.

Egy jelentkezési helynek számít, ha ugyanazon jelentkezési hely mindkét finanszírozási formáját megjelöli, azaz ha az intézmény, a kar, a szak, a képzési szint, a munkarend, a képzés helye és nyelve is azonos, csak a finanszírozási forma tér el. Ezeket természetesen külön sorban kell feltüntetni, vagyis a jelentkezéskor maximum tizenkét sor tölthető ki.

4. Mikor érdemes élni a sorrendmódosítás lehetőségével?

Az egyszeri sorrendmódosítás lehetőségével akkor érdemes élni, ha valamely okból megváltozott az a preferencia sorrend, ami alapján a jelentkezéskor felállította a jelentkezési sorrendjét. (Ilyen lehet például, ha költözés miatt másik városban lévő intézményt tenne első helyre most, mint a jelentkezési lap kitöltésekor.) (forrás: felvi.hu)

A jelentkező az általa meghatározott jelentkezési a regisztrációs csomag kézhetvételét követően a besorolási döntés időpontját megelőző 14. napig (idén július 9-ig) terjedő határidőn belül - postai úton vagy elektronikus úton - egy alkalommal módosíthatja. (forrás: felvi.hu)

5. Mennyibe kerül a jelentkezés?

A jelentkezési díj három képzés erejéig ingyenes. Ezen felül még 3 képzés megjelölésére van lehetőség 2000-2000 Ft kiegészítő díj kifizetése ellenében.

Amennyiben ugyanannak a jelentkezési helynek az állami ösztöndíjas és önköltséges formáját is megjelöli – azaz megegyezik az intézmény, kar, szak, képzési szint, munkarend, képzési hely és nyelv csak a finanszírozási forma tér el –, az a felvételi eljárási díj befizetése szempontjából egy jelentkezési helynek számít. Az egymáshoz tartozó állami ösztöndíjas és önköltséges képzéseknek, természetesen, nem feltétlenül kell követniük egymást a sorrendben!

II. Karunkkal kapcsolatos kérdések

1. Milyen ösztöndíj lehetőségekkel rendelkezik a Kar?

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán komplex támogatási rendszer segíti a hallgatókat tanulmányaik sikeres teljesítésében. Ebben egyaránt megtalálhatók a tanulmányi teljesítményen alapuló, illetve a szociális körülmények alapján juttatható támogatási formák és ösztöndíjak. Ezek egy részét az állam, más részét az Egyetem biztosítja. A hallgatók által igényelhető ösztöndíjakról a honlap alábbi felületén olvashat.

2. Milyen külföldi ösztöndíj lehetőségekkel rendelkezik a Kar?

A Kar kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Különböző külföldi pályázatok (ERASMUS, CEEPUS, Campus Hungary) keretében hallgatóinknak több külföldi egyetemen is lehetősége van tanulmányokat folytatnia. A 2020. felvételi eljárásban a nemzetközi tanulmányok MA szakunkat Karunk a francia Institut Catholique d'Études Supérieures-rel közösen hirdette meg.

III. Alapképzéssel kapcsolatos kérdések

1. Ha már van diplomám, kötelező emelt szintű érettségi vizsgát tennem?

A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) kormányrendelet 15. §. (6) bekezdésének értelmében azon diplomával rendelkező jelentkezők esetében, akik az adott képzésen releváns felsőfokú diplomával rendelkeznek, az Oktatási Hivatal eltekint az emelt szintű érettségi vizsgakövetelmények alól. Az erről szóló egyetemi rendelkezést honlapunk alábbi oldalán olvashatja.

2. Nyelvvizsgával kiválthatom az adott képzésen kötelező emelt szintű érettségi vizsgát?

Az egyes képzéseken kötelező nyelvi emelt szintű érettségi nem váltható ki az adott nyelvből szerzett nyelvvizsgával. Ezenfelül anglisztika, germanisztika és romanisztika alapképzési szakokon akkor is kötelező az adott nyelvből tett emelt szintű érettségi vizsga, ha a 2005. évet megelőző érettségi vizsgák valamelyikén a jelentkező nyelvvizsgája alapján 100%-os emelt szintű jeles osztályzatot kapott.

3. Mely OKJ-végzettség után kaphatok többletpontot?

A bölcsész-, gazdaság- és társadalomtudományi képzési területen többletpontként elfogadott OKJ-végzettségekről a Felvételi Tájékoztató alábbi felületén informálódhat.

IV. Mesterképzéssel kapcsolatos kérdések

1. Mennyi a felvételi vizsga díja?

Karunkon a felvételi vizsga díjtalan.

2. Mikor lesznek idén a felvételi vizsgák?

A mesterképzéses felvételi vizsgákra idén 2020. június 15 - július 3. között kerül sor.

3. Mi a teendő abban az esetben, ha az alapképzéses diploma megszerzése után más szakon szeretném a mesterképzést folytatni?

Amennyiben a jelentkező olyan felsőfokú végzettséget igazoló oklevéllel rendelkezik, amely nem számítható be teljes kreditértékben azon szakra, melyre jelentkezni szeretne, úgy előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Erről bővebben a honlap alábbi felületén tájékozódhat.

4. Mi alapján számolnak többletpontot mesterképzésre történő jelentkezés esetén?

Mesterképzésre történő jelentkezés esetén Karunk publikáció (max. 10 pont), előnyben részesítés (max. 8 pont), OTDK 1-3. helyezés (max. 8 pont) és demonstrátori tevékenység (max. 2 pont) esetén számol többletpontot.

5. Már rendelkezem egy diplomával, milyen feltételek mellett vehetek részt tanárképzésben?

A megfelelő tanárképzés kiválasztásában a felvi.hu alábbi alkalmazása lehet segítégére: https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/tanarkepzes_valaszto

V. Osztatlan tanárképzéssel kapcsolatos kérdések

1. Mi a pályaalkalmassági vizsga díja?

Karunkon a pályaalkalmassági vizsga díjtalan.

2. Mikor kerül sor a Karon a pályaalkalmassági vizsgára?

Az osztatlan tanárképzés pályaalkalmassági vizsgáira 2020. május 25 - 29. között kerül sor.

3. Miből fog pontosan állni a pályaalkalmassági vizsga?

A pályaalkalmassági vizsga menetével kapcsolatban az alábbi elérhetőségen tud tájékozódni.

4. A felvételi jelentkezésemhez elfelejtettem csatolni a motivációs levelet. Mi a teendő ebben az esetben?

Motivációs levelét később is elküldheti az Oktatási Hivatal részére, ám legkésőbb a felvételi vizsgát megelőző héten juttassa el, hogy felvételi dokumentumaihoz csatolni tudjuk.

VI. Felvételivel, továbbtanulással kapcsolatos intézmények elérhetőségei:

Központi felvételi tájékoztatás:

Educatio Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálata

Telefon: 06-1-477-3131

E-mail: info@felvi.hu

Honlap. www.felvi.hu

Kari felvételi tájékoztatás:

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Telefon: 06-26-577-000/2047-es mellék

E-mail: felveteli@btk.ppke.hu

Honlap. www.btk.ppke.hu - Felvételizőknek rovat

Külföldi bizonyítványok, oklevelek elismertetése:

Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ

Telefon: 06-1-374-2200

E-mail: ekvivalencia@oh.gov.hu

Honlap: www.ekvivalencia.hu

Államilag elismert nyelvvizsgákkal kapcsolatos ügyintézés:

Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ

Telefon: 06-1-374-2132; 06-1-374-2132

E-mail: nyak@oh.gov.hu

Honlap: www.nyak.hu

Diákhitel Központ ügyfélszolgálati száma, honlapja:

Diákhitel Központ

Telefon: 06-1-224-9698

Honlap: www.diakhitel.hu

x